công ty xây nhà,công ty xây dựng nhà phố

công ty xây nhà,công ty xây dựng nhà phố

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

CÔNG TY XÂY NHÀ

Công ty xây nhà,Công ty xây dựng nhà phố

cong ty xay nha

 

+ Chúng tôi là công ty xây dựng nhà ở chuyên nghiệp tại TpHCM , với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Đội ngũ của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của bạn để tạo ra một thiết kế tùy chỉnh phù hợp với mọi yêu cầu của gia đình bạn. Chúng tôi coi trọng việc xây dựng một căn nhà không chỉ đẹp mắt và chất lượng, mà còn phải phản ánh được  phong cách và sở thích cá nhân của bạn.

 

+ Điều đặc biệt về công ty Xây Nhà Đồng Khánh là chúng tôi luôn sử dụng các vật liệu cao cấp và công nghệ xây dựng tiên tiến. Điều này đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn sẽ được xây dựng với sự chắc chắn, bền vững và sẽ tồn tại mãi mãi trong nhiều thập kỷ tới. Chúng tôi không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong quá trình xây dựng để đảm bảo sự hoàn thiện tối đa của công trình.

+ Đặc biệt, công ty Xây Nhà Đồng Khánh hiểu rằng việc xây dựng và xây dựng lại công trình cần phải tuân thủ các quy định về an toàn và môi trường. Chúng tôi cam kết thực hiện mọi dự án đúng thời hạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và quyền lợi của khách hàng.


+Đừng chần chừ và hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu xây dựng ngôi nhà ưng ý nhất cho bạn. Với dịch vụ xây dựng hàng đầu từ công ty Xây Nhà Đồng Khánh, chúng tôi sẽ đem lại cho bạn một ngôi nhà xứng đáng với mọimong muốn của bạn.

 

xay nha hcm

 

QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 ♦ Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư,hiệu quả dự án,phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng, nguồn vốn sử dụng.Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng,tính đủ theo từng dự án,công trình,gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế,điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường.
 

2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành,hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật,hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng,đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công,điều chỉnh dự toán xây dựng,chỉ số giá xây dựng,kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng,hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ định giá xây dựng,công bố các chỉ tiêu,định mức xây dựng,chỉ số giá xây dựng.
 

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành,khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt.Chủ đầu tư được thuê tổ chức,cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập,thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.
 

4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ sở điều kiện, cách thức xác định chi phí đầu tư xây dựng đã được người quyết định đầu tư,chủ đầu tư chấp thuận phù hợp với các quy định, hướng dẫn về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trình tự đầu tư xây dựng.
 

5. Chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

CÔNG TY XÂY NHÀ ​- CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ PHỐ


  ♦ Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng,giá gói thầu xây dựng,giá hợp đồng xây dựng,định mức và giá xây dựng,chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng,thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng,thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình,quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư,chủ đầu tư,nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 

2. Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Tổng mức đầu tư xây dựng

1. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.Trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng.
 

2. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí xây dựng,thiết bị,bồi thường,hỗ trợ và tái định cư,quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng,chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng,tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí trong dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 135 của Luật này,chi phí bồi thường,hỗ trợ,tái định cư và chi phí khác.
 

3. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án hoặc được xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng hoặc từ dữ liệu về chi phí của các công trình tương tự đã thực hiện.
 

4. Tổng mức đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt và là cơ sở để quản lý chi phí của dự án.Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước,tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là mức chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án.
 

5. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này.Đối với dự án sử dụng vốn khác,việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định.

 

CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ PHỐ - CÔNG TY XÂY NHÀ​

cong ty xay nha

 

1. Dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu,công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công,yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức,giá xây dựng.
 

2. Nội dung dự toán xây dựng gồm chi phí về xây dựng,thiết bị,quản lý dự án,tư vấn đầu tư xây dựng,chi phí khác và dự phòng.
 

3. Dự toán xây dựng sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt theo quy định tại khoản 1,khoản 2 Điều 82 của Luật này là cơ sở xác định giá gói thầu và đàm phán,ký kết hợp đồng xây dựng.
 

4. Dự toán xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
 

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này;
 

b) Được phép thay đổi,bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt;
 

c) Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải được thẩm định,phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 

5. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng các dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư,chủ đầu tư quyết định.

 

xay nha tron goi

 

Công ty xây nhà,Công ty xây dựng nhà phố

 

♦ Định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

1. Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí.Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp cho nhóm,loại công tác xây dựng,đơn vị kết cấu,bộ phận công trình hoặc công trình.
 

2. Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định mức xây dựng và giá vật liệu, nhân công, máy thi công, các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng.
 

3. Hệ thống định mức và giá xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng,tham khảo trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 

4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định,điều chỉnh tổng mức đầu tư,dự toán xây dựng công trình,giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng tại địa phương.

 

 ♦ Thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng

1. Việc thanh toán,quyết toán dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư.Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ thanh toán.
 

2. Công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng.Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước,người quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán dự án đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư được phê duyệt.Thời hạn quyết toán dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Chính phủ.
 

3. Thanh toán,quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 144 và Điều 147 của Luật này.

Công ty xây nhà,Công ty xây dựng nhà phố

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229