Báo giá xây nhà,xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà trọn gói

Báo giá xây nhà,xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà trọn gói

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Báo giá xây nhà,xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà trọn gói,Dựa vào danh mục công việc và bản vẽ thi công,khối lượng công việc được tổng hợp để có được báo giá xây nhà,đơn giá xây dựng hợp lí nhất

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

 

Báo giá xây nhà trọn gói là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để đầu tư xây dựng các công trình,hạng mục công trình thuộc dự án.

 

   BAO GIA XAY NHA

 

 Báo giá xây nhà,xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà trọn gói

 

Phương pháp xác định giá xây nhà theo khối lượng và đơn giá xây dựng / (thành tiền = khối lượng x đơn giá).

- Chi phí vật liệu,nhân công,máy thi công trong chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình hoặc giá xây dựng tổng hợp của công trình.

- Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công,nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình,hạng mục công trình phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình,giá xây dựng tổng hợp của công trình. 

 

bao gia xay nha

 

             xay nha tron goi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xay nha tron goi 2

xay nha tron goi  3

xay nha tron goi  4

 

 

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

* Sơn dulux,Jotun...

* Gạch ốp lát Bạch Mã,Đồng Tâm...

* Đá hoa cương Ấn Độ,Phú Yên,....

* Cửa nhôm xing fa,cửa sắt,gỗ,nhôm...

* Bồn nước Đại Thành

* Dây điện cadivi

* Công tắc điện,ổ cắm ,CB ,bóng đèn chiếu sáng  panasonic

Thiết bị vệ sinh Inax,Thiên Thanh...

 

 

xay nha tphcm

 

 

Xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà

 

- Báo giá xây nhà bao gồm các chi phí được tính theo các dự toán phí xây dựng công trình,hạng mục công trình gồm: Chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,các chi phí khác được tính trong dự toán xây dựng công trình và chi phí dự phòng.Chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án.

 

- Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.Đối với các công trình có thời gian thực hiện đến 2 năm:chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,chi phí quản lý dự án,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

 

* Đối với các công trình có thời gian thực hiện trên 2 năm,chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố:
 

- Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5% tổng chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,chi phí quản lý dự án,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
 

- Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng của từng loại công trình xây dựng theo khu vực và thời gian xây dựng.Thời gian để tính trượt giá là thời gian xây dựng công trình theo tiến độ xây dựng công trình được phê duyệt

 

 

Báo giá xây nhà trọn gói,Báo giá xây nhà​

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư,đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng những quy định của Điều lệ về việc lập,thẩm tra,xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng.

- Đối với những công trình xây dựng theo phương pháp lắp ghép,nên giao cho các tổ chức chuyên môn hóa.Các tổ chức này cần phải đảm nhận khâu sản xuất và cung ứng các sản phẩm của mình cho công trường xây dựng và tự lắp đặt cấu kiện và chi tiết đã sản xuất vào công trình.

- Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế biện pháp thi công phải hợp lý.Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lý là bảo đảm chất lượng,khối lượng,tiến độ,an toàn lao động và an toàn môi trường.

 

Báo giá xây nhà - xây nhà trọn gói

 

xay nha hcm

Xây nhà trọn gói

 

*Quy định chung về hợp đồng xây dựng


1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:
 

a) Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc,yêu cầu chất lượng,số lượng,chủng loại,thời hạn,phương thức và các thỏa thuận khác;
b) Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

c) Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước,cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân khác.

 

4. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt.Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên hợp đồng thỏa thuận.

 

5. Hợp đồng xây dựng phải được ký kết và thực hiện phù hợp với quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

 

* Hiệu lực của hợp đồng xây dựng
 

1. Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 

a) Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự,đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 138 của Luật này;

c) Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động,năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của Luật này.

 

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thỏa thuận.

 

Báo giá xây nhà

Xây nhà trọn gói

 

*Thanh toán hợp đồng xây dựng

 

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
 

2. Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán,thời gian thanh toán,hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

 

3. Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng,tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 

4. Đối với hợp đồng trọn gói,việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình,khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

 

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh,việc thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng.

 

6. Đối với hợp đồng theo thời gian,việc thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia tư vấn nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng,tuần,ngày, giờ).

 

7. Đối với hợp đồng theo chi phí,cộng phí việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chi phí trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý,lợi nhuận của bên nhận thầu theo thỏa thuận.

 

8. Việc thanh toán đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng xây dựng được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

 

9. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là Đồng Việt Nam,trường hợp sử dụng ngoại tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Xây nhà trọn gói,Báo giá xây nhà

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

 

Báo giá xây nhà trọn gói là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để đầu tư xây dựng các công trình,hạng mục công trình thuộc dự án.

 

   BAO GIA XAY NHA

 

 Báo giá xây nhà,xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà trọn gói

 

Phương pháp xác định giá xây nhà theo khối lượng và đơn giá xây dựng / (thành tiền = khối lượng x đơn giá).

- Chi phí vật liệu,nhân công,máy thi công trong chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình hoặc giá xây dựng tổng hợp của công trình.

- Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công,nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình,hạng mục công trình phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình,giá xây dựng tổng hợp của công trình. 

 

bao gia xay nha

 

             xay nha tron goi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xay nha tron goi 2

xay nha tron goi  3

xay nha tron goi  4

 

 

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

* Sơn dulux,Jotun...

* Gạch ốp lát Bạch Mã,Đồng Tâm...

* Đá hoa cương Ấn Độ,Phú Yên,....

* Cửa nhôm xing fa,cửa sắt,gỗ,nhôm...

* Bồn nước Đại Thành

* Dây điện cadivi

* Công tắc điện,ổ cắm ,CB ,bóng đèn chiếu sáng  panasonic

Thiết bị vệ sinh Inax,Thiên Thanh...

 

 

xay nha tphcm

 

 

Xây nhà trọn gói,báo giá xây nhà

 

- Báo giá xây nhà bao gồm các chi phí được tính theo các dự toán phí xây dựng công trình,hạng mục công trình gồm: Chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,các chi phí khác được tính trong dự toán xây dựng công trình và chi phí dự phòng.Chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án.

 

- Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.Đối với các công trình có thời gian thực hiện đến 2 năm:chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,chi phí quản lý dự án,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

 

* Đối với các công trình có thời gian thực hiện trên 2 năm,chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố:
 

- Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5% tổng chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,chi phí quản lý dự án,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
 

- Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng của từng loại công trình xây dựng theo khu vực và thời gian xây dựng.Thời gian để tính trượt giá là thời gian xây dựng công trình theo tiến độ xây dựng công trình được phê duyệt

 

 

Báo giá xây nhà trọn gói,Báo giá xây nhà​

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư,đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng những quy định của Điều lệ về việc lập,thẩm tra,xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng.

- Đối với những công trình xây dựng theo phương pháp lắp ghép,nên giao cho các tổ chức chuyên môn hóa.Các tổ chức này cần phải đảm nhận khâu sản xuất và cung ứng các sản phẩm của mình cho công trường xây dựng và tự lắp đặt cấu kiện và chi tiết đã sản xuất vào công trình.

- Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế biện pháp thi công phải hợp lý.Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lý là bảo đảm chất lượng,khối lượng,tiến độ,an toàn lao động và an toàn môi trường.

 

Báo giá xây nhà - xây nhà trọn gói

 

xay nha hcm

Xây nhà trọn gói

 

*Quy định chung về hợp đồng xây dựng


1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:
 

a) Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc,yêu cầu chất lượng,số lượng,chủng loại,thời hạn,phương thức và các thỏa thuận khác;
b) Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

c) Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước,cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân khác.

 

4. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt.Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên hợp đồng thỏa thuận.

 

5. Hợp đồng xây dựng phải được ký kết và thực hiện phù hợp với quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

 

* Hiệu lực của hợp đồng xây dựng
 

1. Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 

a) Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự,đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 138 của Luật này;

c) Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động,năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của Luật này.

 

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thỏa thuận.

 

Báo giá xây nhà

Xây nhà trọn gói

 

*Thanh toán hợp đồng xây dựng

 

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
 

2. Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán,thời gian thanh toán,hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

 

3. Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng,tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 

4. Đối với hợp đồng trọn gói,việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình,khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

 

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh,việc thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng.

 

6. Đối với hợp đồng theo thời gian,việc thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia tư vấn nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng,tuần,ngày, giờ).

 

7. Đối với hợp đồng theo chi phí,cộng phí việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chi phí trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý,lợi nhuận của bên nhận thầu theo thỏa thuận.

 

8. Việc thanh toán đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng xây dựng được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

 

9. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là Đồng Việt Nam,trường hợp sử dụng ngoại tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Xây nhà trọn gói,Báo giá xây nhà

Dự án liên quan

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ TPHCM

Địa chỉ: THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ TPHCM

Diện tích:

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ PHỐ

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229