Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG - CÔNG TY THI CÔNG

  • Địa chỉ: Công ty thiết kế thi công
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng,Thiết kế đưa vào các giải pháp hợp để tiết kiệm vật liệu,lao động,giảm thời gian xây dựng và hợp lý về mặt giá thành.

CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

 

 

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

Công ty thiết kế thi công


1) Việc thiết kế tổ chức thi công mà điều quan trọng là thiết kế phương thức, cách thức tiến hành từng công trình, hạng mục hay tổ hợp công trình…, có một vai trò rất lớn trong việc đưa ra công trình thực từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu và các điều kiện về các nguồn tài nguyên. Nó là tài liệu chủ yếu chuẩn bị về mặt tổ chức và công nghệ, là công cụ để người chỉ huy điều hành sản xuất, trong đó người thiết kế đưa vào các giải pháp hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm vật liệu, lao động, công suất thiết bị, giảm thời gian xây dựng và hợp lý về mặt giá thành.
 

Để đáp ứng các yêu cầu đó, cần hiều rỏ các  các vấn đề sau:
 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về thiết kế và tổ chức thi công xây dựng.
- Các phương pháp lập mô hình kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công xây dựng.
- Thiết kế và tổ chức các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường.
- Tổ chức và điều khiển tiến độ thi công xây dựng.

 

2) Một dự án bao giờ cũng bao gồm nhiều công việc, người phụ trách có kinh nghiệm có thể biết mỗi công việc đòi hỏi bao nhiêu thời gian, nhưng làm thế nào sử dụng kinh nghiệm đó của mình để giải đáp những vấn đề như:


• Dự án cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành ?
• Vào lúc nào có thể bắt đầu hay kết thúc mỗi công việc ?
• Nếu đã quy định thời hạn dự án thì từng công việc chậm nhất là phải bắt đầu và kết thúc khi nào để đảm bảo hoàn thành dự án trước thời hạn đó ?...


công ty thi công,công ty thi công xây dựngcông ty thi công xây dựngcông ty thi côngCông ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựngCông ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

 

Công ty thi công,Công ty thiết kế thi công

a.) Công việc (Task): là một quá trình xảy ra đòi hỏi có những chi phí về thời gian, tài nguyên. Có ba loại công việc:


• Công việc thực (actual task): cần chi phí về thời gian, tài nguyên, 
 

• Công việc chờ: chỉ đòi hỏi chi phí về thời gian (đó là thời gian chờ theo yêu cầu của công nghệ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật: chờ cho bê tông ninh kết và phát triển cường độ để tháo ván khuôn…)

• Công việc ảo (imaginary task): không đòi hỏi chi phí về thời gian, tài nguyên, thực chất là mối liên hệ logic giữa các công việc, sự bắt đầu của công việc này phụ thuộc vào sự kết thúc của công việc
kia

 

b.) Sự kiện (Event): phản ánh một trạng thái nhất định trong quá trình thực hiện các công việc, không đòi hỏi hao phí về thời gian tài nguyên, là mốc đánh dấu sự bắt đầu hay kết thúc của một hay nhiều công việc. 

 

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công

 

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

LIÊN HỆ 0908327229-0345678533

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

1. Nhà thầu thiết kế có các quyền sau:
 

a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật này;
b) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;
c) Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;
d) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;
đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

 

2. Nhà thầu thiết kế có các nghĩa vụ sau:
 

a) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này;
b) Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả thiết kế theo quy định của hợp đồng, người thực hiện nhiệm vụ này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra;
c) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư;
d) Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế xây dựng;
đ) Khi phát hiện việc thi công sai thiết kế được phê duyệt thì phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý;
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

 

 An toàn trong thi công xây dựng công trình
 

1. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên công trường xây dựng.
 

2. Chủ đầu tư phải bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn; phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; thông báo kịp thời với cơ quan chức năng có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết người.
 

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
 

 Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

 

1. Lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 

2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra.

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

 

CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

 

 

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

Công ty thiết kế thi công


1) Việc thiết kế tổ chức thi công mà điều quan trọng là thiết kế phương thức, cách thức tiến hành từng công trình, hạng mục hay tổ hợp công trình…, có một vai trò rất lớn trong việc đưa ra công trình thực từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu và các điều kiện về các nguồn tài nguyên. Nó là tài liệu chủ yếu chuẩn bị về mặt tổ chức và công nghệ, là công cụ để người chỉ huy điều hành sản xuất, trong đó người thiết kế đưa vào các giải pháp hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm vật liệu, lao động, công suất thiết bị, giảm thời gian xây dựng và hợp lý về mặt giá thành.
 

Để đáp ứng các yêu cầu đó, cần hiều rỏ các  các vấn đề sau:
 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về thiết kế và tổ chức thi công xây dựng.
- Các phương pháp lập mô hình kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công xây dựng.
- Thiết kế và tổ chức các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường.
- Tổ chức và điều khiển tiến độ thi công xây dựng.

 

2) Một dự án bao giờ cũng bao gồm nhiều công việc, người phụ trách có kinh nghiệm có thể biết mỗi công việc đòi hỏi bao nhiêu thời gian, nhưng làm thế nào sử dụng kinh nghiệm đó của mình để giải đáp những vấn đề như:


• Dự án cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành ?
• Vào lúc nào có thể bắt đầu hay kết thúc mỗi công việc ?
• Nếu đã quy định thời hạn dự án thì từng công việc chậm nhất là phải bắt đầu và kết thúc khi nào để đảm bảo hoàn thành dự án trước thời hạn đó ?...


công ty thi công,công ty thi công xây dựngcông ty thi công xây dựngcông ty thi côngCông ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựngCông ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

 

Công ty thi công,Công ty thiết kế thi công

a.) Công việc (Task): là một quá trình xảy ra đòi hỏi có những chi phí về thời gian, tài nguyên. Có ba loại công việc:


• Công việc thực (actual task): cần chi phí về thời gian, tài nguyên, 
 

• Công việc chờ: chỉ đòi hỏi chi phí về thời gian (đó là thời gian chờ theo yêu cầu của công nghệ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật: chờ cho bê tông ninh kết và phát triển cường độ để tháo ván khuôn…)

• Công việc ảo (imaginary task): không đòi hỏi chi phí về thời gian, tài nguyên, thực chất là mối liên hệ logic giữa các công việc, sự bắt đầu của công việc này phụ thuộc vào sự kết thúc của công việc
kia

 

b.) Sự kiện (Event): phản ánh một trạng thái nhất định trong quá trình thực hiện các công việc, không đòi hỏi hao phí về thời gian tài nguyên, là mốc đánh dấu sự bắt đầu hay kết thúc của một hay nhiều công việc. 

 

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công

 

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

LIÊN HỆ 0908327229-0345678533

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng

1. Nhà thầu thiết kế có các quyền sau:
 

a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật này;
b) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;
c) Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư;
d) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;
đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

 

2. Nhà thầu thiết kế có các nghĩa vụ sau:
 

a) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này;
b) Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả thiết kế theo quy định của hợp đồng, người thực hiện nhiệm vụ này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra;
c) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư;
d) Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế xây dựng;
đ) Khi phát hiện việc thi công sai thiết kế được phê duyệt thì phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý;
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

 

 An toàn trong thi công xây dựng công trình
 

1. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên công trường xây dựng.
 

2. Chủ đầu tư phải bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn; phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; thông báo kịp thời với cơ quan chức năng có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết người.
 

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
 

 Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

 

1. Lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 

2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra.

Công ty thiết kế thi công,công ty thi công,công ty thi công xây dựng

 

Dự án liên quan

NỘI THẤT NHÀ PHỐ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

THIẾT KẾ NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

MẪU NHÀ ĐẸP

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

BẢN VẼ NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229