Giấy phép xây dựng,xây nhà,sửa nhà,thiết kế nhà

Giấy phép xây dựng,xây nhà,sửa nhà,thiết kế nhà

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG - (XÂY NHÀ,SỬA NHÀ,THIẾT KẾ NHÀ)

LIÊN HỆ 0908327229

 

 

XÂY NHÀ

 

CẤP SỔ ĐỎ

 

►Xây nhà trọn gói,sửa chữa nhà,thiết kế nhà đẹp.

Từ hôm nay, 3-3, những trường hợp mua nhà đất bằng giấy viết tay sẽ được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng - còn gọi là sổ đỏ
 

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 3-3.Theo đó,các trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay trong thời gian từ ngày 1-7-2004 đến 1-1-2008 sẽ được cho phép hợp thức hóa cấp sổ đỏ.  người dân đang sử dụng nhà đất giao dịch giấy viết tay thuộc khung thời gian mà Nghị định 01 cho phép,nên chuẩn bị các hồ sơ như sau:

- Đơn đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu có.

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính,giấy tờ liên quan đến việc miễn,giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

 

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất,nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì xác nhận nguồn gốc,thời điểm sử dụng đất,tình trạng tranh chấp sử dụng đất,sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất,niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ.

 

*Sửa chữa nhà,thiết kế nhà đẹp,Xây nhà trọn gói,

 

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất,gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp,chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại cấp xã).

 

XÂY NHÀ TRỌN GÓI ,SỬA CHỮA NHÀ,THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP

 

XÂY NHÀ TRỌN GÓI ,SỬA CHỮA NHÀ,THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP


Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
 

1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng,kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Nghị định này.
 

2. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận trong đó hẹn ngày nhận kết quả.Giấy biên nhận được lập thành 02 bản,một bản giao cho người xin cấp giấy phép xây dựng và một bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
 

3. Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng chưa đầy đủ,cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép xây dựng.

 

Thẩm quyền cấp  giấy phép xây dựng
 

1.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt,cấp I theo phân cấp công trình tại Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng,công trình tôn giáo,công trình di tích lịch sử - văn hoá,công trình tượng đài,quảng cáo, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý,những công trình trên các tuyến,trục đường phố chính đô thị do ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó quy định.
 

2.Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do huyện quản lý,trừ các công trình quy định tại khoản 1 Điều này.
 

3.Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý theo quy định của ủy ban nhân dân huyện.

 

Thiết kế nhà đẹp,Xây nhà trọn gói,sửa chữa nhà

 

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng 


1. Niêm yết công khai điều kiện,trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
 

2. Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến cấp giấy phép xây dựng khi có yêu cầu của người xin cấp giấy phép xây dựng.Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày làm việc,kể từ khi được yêu cầu.
 

3. Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan khác để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng mà không thuộc trách nhiệm của người xin cấp giấy phép xây dựng,thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để làm rõ và xử lý.
 

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn xin ý kiến,các tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng.Quá thời hạn trên nếu không có văn bản trả lời thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả xảy ra do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ. 

 

4. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm.

Trường hợp do cấp phép chậm mà người xin phép xây dựng khởi công công trình thì người có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng phải bồi thường thiệt hại cho người xin phép xây dựng khi công trình xây dựng bị đình chỉ xử phạt hành chính hoặc không phù hợp với quy hoạch xây dựng, bị buộc phải dỡ bỏ.

 

6. Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đình chỉ xây dựng khi phát hiện có vi phạm.Trường hợp đã có quyết định đình chỉ xây dựng mà người được cấp giấy phép xây dựng vẫn tiếp tục vi phạm thì thu hồi giấy phép xây dựng và chuyển cho cấp có thẩm quyền xử lý.

 

7. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện,nước,đình chỉ các hoạt động kinh doanh,dịch vụ đối với công trình xây dựng sai quy hoạch,xây dựng không có giấy phép hoặc công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 

 

8. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. 

 

9. Thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

 

10. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng không được chỉ định tổ chức,cá nhân thiết kế hoặc lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho người xin cấp giấy phép xây dựng.

 

THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP,XÂY NHÀ TRỌN GÓI,SỬA CHỮA NHÀ

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229