Giá xây nhà, xây nhà trọn gói

Giá xây nhà, xây nhà trọn gói

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    GIÁ XÂY NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Giá xây nhà, xây nhà trọn gói.Xác định (dự đoán) giá trị công trình từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức,đơn giá,giá vật liệu.Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

GIÁ XÂY NHÀ

- Giá xây nhà,xây nhà trọn gói giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

Giá xây nhà,xây nhà trọn gói : Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình,(dự đoán ) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức,đơn giá,báo giá vật liệu,dịch vụ... có liên quan.

 

GIA XAY NHA 2022

 

GIA XAY NHA

 

 

GIÁ XÂY NHÀ - XÂY NHÀ TRỌN GÓI

 

gia xay nha

 

- Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​ ( dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

- Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

- Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu,thương thảo ký kết hợp đồng.
- Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra,quyết toán.

  + Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
  + Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư,thuyết phục ngân hàng đầu tư,cấp phát vốn vay.
  + Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:
  + Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;
  +Là căn cứ để đàm phán,ký kết hợp đồng,thanh quyết toán khi chỉ định thầu.
  + Báo giá xây nhà :Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

- Tính đúng,tính đủ,không trùng lặp chi phí,các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).
- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
- Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu và đủ căn cứ để bảo vệ).

 

GIA XAY NHA

GIÁ XÂY NHÀ-XÂY NHÀ TRỌN GÓI

                                                      

 Tiên lượng : Xây nhà trọn gói​
-Trước khi xây dựng công trình hoặc một bộ phận của công trình, ta cần phải tính toán được khối lượng của từng công việc cụ thể.Tính trước khối lượng cụ thể của từng công việc được gọi là tính tiên lượng. Vì vậy phải dựa vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật do thiết kế quy định để tính ra tiên lượng công tác xây lắp của công trình.

- Bên thiết kế phải tính đầy đủ,chính xác các khối lượng công tác để lập nên bảng tiên lượng trong hồ sơ dự toán thiết kế.Bảng tiên lượng là căn cứ chủ yếu và hết sức quan trọng khi xác định giá trị dự toán xây lắp và dự tính nhu cầu sử dụng vật tư,nhân lực, xe máy thiết bị thi công cho công trình.

- Bên thi công phải kiểm tra kỹ hồ sơ dự toán,bắt đầu là kiểm tra bảng tiên lượng (và sai sót thiếu chính xác thường ở khâu này) trước khi ký hợp đồng nhận thầu.Trong quá trình thi công bên thi công thường xuyên phải tính tiên lượng (từng phần, toàn công trình) theo trình tự thi công để có khối lượng lập kế hoạch tổ chức thi công,giao khoán khối lượng và thanh toán với công nhân,thanh toán khối lượng hoàn thành với bên A.
 

-Tiên lượng là công tác trung tâm của dự toán,nó là khâu khó khăn,phức tạp tốn nhiều công sức,thời gian và dễ sai sót nhất trong công tác dự toán.Nếu tiên lượng công tác xây lắp xác định không chính xác sẽ dẫn đến sai lệch giá trị dự toán xây lắp của công trình và dự toán sai nhu cầu vật liệu nhân công xe máy thi công phục vụ thi công xây lắp công trình.

 

Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​

GIÁ XÂY NHÀ

- Giá xây nhà,xây nhà trọn gói giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

Giá xây nhà,xây nhà trọn gói : Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình,(dự đoán ) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức,đơn giá,báo giá vật liệu,dịch vụ... có liên quan.

 

GIA XAY NHA 2022

 

GIA XAY NHA

 

 

GIÁ XÂY NHÀ - XÂY NHÀ TRỌN GÓI

 

gia xay nha

 

- Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​ ( dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

- Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

- Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu,thương thảo ký kết hợp đồng.
- Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra,quyết toán.

  + Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
  + Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư,thuyết phục ngân hàng đầu tư,cấp phát vốn vay.
  + Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:
  + Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;
  +Là căn cứ để đàm phán,ký kết hợp đồng,thanh quyết toán khi chỉ định thầu.
  + Báo giá xây nhà :Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

- Tính đúng,tính đủ,không trùng lặp chi phí,các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).
- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
- Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu và đủ căn cứ để bảo vệ).

 

GIA XAY NHA

GIÁ XÂY NHÀ-XÂY NHÀ TRỌN GÓI

                                                      

 Tiên lượng : Xây nhà trọn gói​
-Trước khi xây dựng công trình hoặc một bộ phận của công trình, ta cần phải tính toán được khối lượng của từng công việc cụ thể.Tính trước khối lượng cụ thể của từng công việc được gọi là tính tiên lượng. Vì vậy phải dựa vào các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật do thiết kế quy định để tính ra tiên lượng công tác xây lắp của công trình.

- Bên thiết kế phải tính đầy đủ,chính xác các khối lượng công tác để lập nên bảng tiên lượng trong hồ sơ dự toán thiết kế.Bảng tiên lượng là căn cứ chủ yếu và hết sức quan trọng khi xác định giá trị dự toán xây lắp và dự tính nhu cầu sử dụng vật tư,nhân lực, xe máy thiết bị thi công cho công trình.

- Bên thi công phải kiểm tra kỹ hồ sơ dự toán,bắt đầu là kiểm tra bảng tiên lượng (và sai sót thiếu chính xác thường ở khâu này) trước khi ký hợp đồng nhận thầu.Trong quá trình thi công bên thi công thường xuyên phải tính tiên lượng (từng phần, toàn công trình) theo trình tự thi công để có khối lượng lập kế hoạch tổ chức thi công,giao khoán khối lượng và thanh toán với công nhân,thanh toán khối lượng hoàn thành với bên A.
 

-Tiên lượng là công tác trung tâm của dự toán,nó là khâu khó khăn,phức tạp tốn nhiều công sức,thời gian và dễ sai sót nhất trong công tác dự toán.Nếu tiên lượng công tác xây lắp xác định không chính xác sẽ dẫn đến sai lệch giá trị dự toán xây lắp của công trình và dự toán sai nhu cầu vật liệu nhân công xe máy thi công phục vụ thi công xây lắp công trình.

 

Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​

Dự án liên quan

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ TPHCM

Địa chỉ: THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ TPHCM

Diện tích:

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ PHỐ

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229