Giá xây nhà, xây nhà trọn gói

Giá xây nhà, xây nhà trọn gói

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0345678533

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    GIÁ XÂY NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Giá xây nhà, xây nhà trọn gói.Xác định (dự đoán) giá trị công trình từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức,đơn giá,giá vật liệu.Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

GIÁ XÂY NHÀ

Giá xây nhà,xây nhà trọn gói

 

- Giá xây nhà,xây nhà trọn gói giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

- Giá xây nhà,xây nhà trọn gói : Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình,(dự đoán ) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức,đơn giá,báo giá vật liệu,dịch vụ... có liên quan.

 

GIÁ XÂY NHÀ-XÂY NHÀ TRỌN GÓI

gia xay nha

 

- Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​ ( dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

- Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

- Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu,thương thảo ký kết hợp đồng.
- Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra,quyết toán.

  + Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
  + Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư,thuyết phục ngân hàng đầu tư,cấp phát vốn vay.
  + Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:

  + Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;
  +Là căn cứ để đàm phán,ký kết hợp đồng,thanh quyết toán khi chỉ định thầu.
  + Báo giá xây nhà :Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng
.

- Tính đúng,tính đủ,không trùng lặp chi phí,các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).
- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
- Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu và đủ căn cứ để bảo vệ).

 

Giá xây nhà,xây nhà trọn gói

GIÁ XÂY NHÀ-XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Tính toán định mức hao phí của các công tác xây dựng mới thực hiện theo phương pháp sau:

1)Tính toán theo các thông số kỹ thuật

- Hao phí vật liệu: xác định theo thiết kế và điều kiện,biện pháp thi công công trình hoặc định mức sử dụng vật tư được công bố.
- Hao phí nhân công: xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện,biện pháp thi công của công trình hoặc tính toán theo định mức lao động được công bố.
- Hao phí máy thi công: xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây chuyền hoặc định mức năng suất máy xây dựng được công bố và có tính đến hiệu suất do sự phối hợp của các máy thi công trong dây chuyền.


 2)Tính toán theo số liệu thống kê - phân tích.
Phân tích, tính toán xác định các mức hao phí vật liệu,nhân công,máy thi công từ các số liệu tổng hợp,thống kê như sau:
- Từ số lượng hao phí về vật liệu,nhân công,máy thi công thực hiện một khối lượng công tác theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ của công trình đã và đang thực hiện.
- Từ hao phí vật tư,sử dụng lao động,năng suất máy thi công đc được tính toán từ các công trình tương tự.
- Từ số liệu công bố theo kinh nghiệm của các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ

 

3) Tính toán theo khảo sát thực tế.

Tính toán xác định các mức hao phí từ tài liệu thiết kế, số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ...) và tham khảo định mức sử dụng vật tư,lao động,năng suất máy được công bố.
- Hao phí vật liệu: tính toán theo số liệu khảo sát thực tế và đối chiếu với thiết kế,quy phạm,quy chuẩn kỹ thuật.
- Hao phí nhân công: tính theo số lượng nhân công từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng nhân công trong cả dây chuyền,tham khảo các quy định về sử dụng lao động.
- Hao phí máy thi công: tính toán theo số liệu khảo sát về năng suất của từng loại máy và hiệu suất phối hợp giữa các máy thi công trong cùng một dây chuyền,tham khảo các quy định về năng suất kỹ thuật của máy

 

                                     

xây nhà trọn gói​

Khi xây lắp, nên sử dụng phương pháp và phương tiện cơ giới có hiệu quả nhất, bảo đảm có năng suất lao động cao, chất lượng tốt, giá thành hạ, đồng thời giảm nhẹ được các công việc nặng nhọc.

 

Khi thực hiện cơ giới hóa các công việc xây lắp, phải chú trọng tới tính chất đồng bộ và sự cân đối về năng suất giữa máy chủ đạo và các máy phối thuộc.

 

 Việc xác định cụ thể điều kiện và tính năng của máy chủ đạo và những máy phối hợp phải căn cứ vào đặc điểm của công trình, công nghệ xây dựng, tiến độ, khối lượng và điều kiện thi công công trình.

 

Việc đề ra biện pháp sử dụng và chế độ làm việc của máy phải căn cứ vào yêu cầu của công nghệ thi công cơ giới và phải tính toán tận dụng các đặc tính kỹ thuật của máy, có tính đến khả năng vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ tốt nhất có thể đạt được trên máy. Những thiết bị phụ, công cụ gá lắp được sử dụng trong công việc cơ giới hóa phải phù hợp với yêu cầu của công nghệ xây dựng, công suất và những tính năng kỹ thuật khác của các máy được sử dụng.

 

 Việc lựa chọn những phương tiện cơ giới hóa phải tiến hành trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của các phương án cơ giới hóa. Các phương án cần phải hợp lý về công nghệ và bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, khối lượng và công việc được giao. Mặt khác, phải tính những chỉ tiêu hao phí lao động khi sử dụng cơ giới và so sánh với các phương án sử dụng lao động thủ công.

 

Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​

GIÁ XÂY NHÀ

Giá xây nhà,xây nhà trọn gói

 

- Giá xây nhà,xây nhà trọn gói giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

- Giá xây nhà,xây nhà trọn gói : Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình,(dự đoán ) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức,đơn giá,báo giá vật liệu,dịch vụ... có liên quan.

 

GIÁ XÂY NHÀ-XÂY NHÀ TRỌN GÓI

gia xay nha

 

- Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​ ( dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

- Dự toán hiện được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng.

- Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu,thương thảo ký kết hợp đồng.
- Tìm ra một căn cứ để phê duyệt vốn đầu tư.
- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra,quyết toán.

  + Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.
  + Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư,thuyết phục ngân hàng đầu tư,cấp phát vốn vay.
  + Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:

  + Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;
  +Là căn cứ để đàm phán,ký kết hợp đồng,thanh quyết toán khi chỉ định thầu.
  + Báo giá xây nhà :Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng
.

- Tính đúng,tính đủ,không trùng lặp chi phí,các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước).
- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
- Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu và đủ căn cứ để bảo vệ).

 

Giá xây nhà,xây nhà trọn gói

GIÁ XÂY NHÀ-XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Tính toán định mức hao phí của các công tác xây dựng mới thực hiện theo phương pháp sau:

1)Tính toán theo các thông số kỹ thuật

- Hao phí vật liệu: xác định theo thiết kế và điều kiện,biện pháp thi công công trình hoặc định mức sử dụng vật tư được công bố.
- Hao phí nhân công: xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện,biện pháp thi công của công trình hoặc tính toán theo định mức lao động được công bố.
- Hao phí máy thi công: xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây chuyền hoặc định mức năng suất máy xây dựng được công bố và có tính đến hiệu suất do sự phối hợp của các máy thi công trong dây chuyền.


 2)Tính toán theo số liệu thống kê - phân tích.
Phân tích, tính toán xác định các mức hao phí vật liệu,nhân công,máy thi công từ các số liệu tổng hợp,thống kê như sau:
- Từ số lượng hao phí về vật liệu,nhân công,máy thi công thực hiện một khối lượng công tác theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ của công trình đã và đang thực hiện.
- Từ hao phí vật tư,sử dụng lao động,năng suất máy thi công đc được tính toán từ các công trình tương tự.
- Từ số liệu công bố theo kinh nghiệm của các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ

 

3) Tính toán theo khảo sát thực tế.

Tính toán xác định các mức hao phí từ tài liệu thiết kế, số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ...) và tham khảo định mức sử dụng vật tư,lao động,năng suất máy được công bố.
- Hao phí vật liệu: tính toán theo số liệu khảo sát thực tế và đối chiếu với thiết kế,quy phạm,quy chuẩn kỹ thuật.
- Hao phí nhân công: tính theo số lượng nhân công từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng nhân công trong cả dây chuyền,tham khảo các quy định về sử dụng lao động.
- Hao phí máy thi công: tính toán theo số liệu khảo sát về năng suất của từng loại máy và hiệu suất phối hợp giữa các máy thi công trong cùng một dây chuyền,tham khảo các quy định về năng suất kỹ thuật của máy

 

                                     

xây nhà trọn gói​

Khi xây lắp, nên sử dụng phương pháp và phương tiện cơ giới có hiệu quả nhất, bảo đảm có năng suất lao động cao, chất lượng tốt, giá thành hạ, đồng thời giảm nhẹ được các công việc nặng nhọc.

 

Khi thực hiện cơ giới hóa các công việc xây lắp, phải chú trọng tới tính chất đồng bộ và sự cân đối về năng suất giữa máy chủ đạo và các máy phối thuộc.

 

 Việc xác định cụ thể điều kiện và tính năng của máy chủ đạo và những máy phối hợp phải căn cứ vào đặc điểm của công trình, công nghệ xây dựng, tiến độ, khối lượng và điều kiện thi công công trình.

 

Việc đề ra biện pháp sử dụng và chế độ làm việc của máy phải căn cứ vào yêu cầu của công nghệ thi công cơ giới và phải tính toán tận dụng các đặc tính kỹ thuật của máy, có tính đến khả năng vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ tốt nhất có thể đạt được trên máy. Những thiết bị phụ, công cụ gá lắp được sử dụng trong công việc cơ giới hóa phải phù hợp với yêu cầu của công nghệ xây dựng, công suất và những tính năng kỹ thuật khác của các máy được sử dụng.

 

 Việc lựa chọn những phương tiện cơ giới hóa phải tiến hành trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của các phương án cơ giới hóa. Các phương án cần phải hợp lý về công nghệ và bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, khối lượng và công việc được giao. Mặt khác, phải tính những chỉ tiêu hao phí lao động khi sử dụng cơ giới và so sánh với các phương án sử dụng lao động thủ công.

 

Giá xây nhà- xây nhà trọn gói​

Dự án liên quan

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ PHỐ

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI QUẬN BÌNH THẠNH

Địa chỉ: công ty xây dựng quận Bình Thạnh

Diện tích: nm2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0345678533