Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Để chi phí sửa nhà,cải tạo nhà kinh tế hợp lí cần tiến hành khảo sát công trình một cách chi tiết nhằm đưa ra phương pháp sửa nhà hợp lí nhất

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Thông thường chi phí sửa nhà,cải tạo nhà có thể tính bằng cách khoáng trọn gói hoặc là đơn giá thi công: 

 

 *Chi phí sửa nhà = ( nhân công+ vật tư) x với khối lượng của từng hạng mục

 

chi phi sua nha

 

* Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà,kết hợp với lịch sử của nó,ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

* Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Để chi phí sửa nhà,cải tạo nhà kinh tế hợp lí cần tiến hành khảo sát công trình một cách chi tiết nhằm đưa ra phương pháp sửa nhà hợp lí nhất

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

sua chua nha

 

I. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
 

* Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa nhà, cải tạo nhà hoặc tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.
 

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

 

II . Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

- Khảo sát sơ bộ: Thu thập, điều tra và phân tích các tài liệu gốc của nhà và tiến hành xem xét hiện trường.

 

- Khảo sát chi tiết: Tiến hành kiểm tra chi tiết hiện trạng của nhà để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết.
 

- Phân tích, đánh giá:Tiến hành phân tích các tài liệu,số liệu,khảo sát,đo đạc.Trên cơ sở đó,tính toán kiểm tra đánh giá tổng hợp nhằm xác định cấp nguy hiểm của nhà.
 

* Lập báo cáo: Báo cáo cần nêu rõ những nội dung chính: chủ quản nhà,địa chỉ nhà cần đánh giá,mô tả nhà (công năng, loại kết cấu,hình dạng),mục đích đánh giá,kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra,nguyên nhân gây hư hỏng,kết luận và kiến nghị xử lý.

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

sua nha

III .Phương pháp đánh giá

-  Cấu kiện nguy hiểm là những cấu kiện mà khả năng chịu lực,vết nứt và biến dạng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.
 

 

 

* Kiểm tra định kỳ được tiến hành đối với mọi kết cấu bê tông cốt thép.Kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu hư hỏng của kết cấu trong quá trình sử dụng mà việc kiểm tra ban đầu và kiểm tra thường xuyên khó nhận biết được.Từ đó có biện pháp xử lý sớm nhằm duy trì tuổi thọ công trình.

 

* Chủ công trình cần cùng với người thiết kế xác định chu kỳ kiểm tra định kỳ trước khi đưa kết cấu vào sử dụng.Quy mô kiểm tra của mỗi kỳ sẽ tùy theo trạng thái cụ thể của kết cấu và điều kiện tài chính để quyết định.

bao gia sua chua nha

* Biện pháp kiểm tra định kỳ
Kiểm tra định kỳ được tiến hành trên toàn bộ kết cấu.Đối với các kết cấu quá lớn thì có thể phân khu kiểm tra định kỳ,mỗi khu vực kiểm tra một kỳ.Chủ công trình có thể mời các đơn vị và chuyên gia tư vấn có chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng và có tay nghề thích hợp để thực hiện việc kiểm tra định kỳ.

 

* Đầu tiên kết cấu được khảo sát trực quan bằng nhìn và gõ nghe.Khi nghi ngờ có hư hỏng hoặc suy thoái chất lượng thì có thể sử dụng thiết bị thử nghiệm không phá hủy hoặc khoan lõi bê tông để kiểm tra.

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

 

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Thông thường chi phí sửa nhà,cải tạo nhà có thể tính bằng cách khoáng trọn gói hoặc là đơn giá thi công: 

 

 *Chi phí sửa nhà = ( nhân công+ vật tư) x với khối lượng của từng hạng mục

 

chi phi sua nha

 

* Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà,kết hợp với lịch sử của nó,ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

* Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Để chi phí sửa nhà,cải tạo nhà kinh tế hợp lí cần tiến hành khảo sát công trình một cách chi tiết nhằm đưa ra phương pháp sửa nhà hợp lí nhất

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

sua chua nha

 

I. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
 

* Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa nhà, cải tạo nhà hoặc tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.
 

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

 

II . Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

- Khảo sát sơ bộ: Thu thập, điều tra và phân tích các tài liệu gốc của nhà và tiến hành xem xét hiện trường.

 

- Khảo sát chi tiết: Tiến hành kiểm tra chi tiết hiện trạng của nhà để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết.
 

- Phân tích, đánh giá:Tiến hành phân tích các tài liệu,số liệu,khảo sát,đo đạc.Trên cơ sở đó,tính toán kiểm tra đánh giá tổng hợp nhằm xác định cấp nguy hiểm của nhà.
 

* Lập báo cáo: Báo cáo cần nêu rõ những nội dung chính: chủ quản nhà,địa chỉ nhà cần đánh giá,mô tả nhà (công năng, loại kết cấu,hình dạng),mục đích đánh giá,kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra,nguyên nhân gây hư hỏng,kết luận và kiến nghị xử lý.

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

sua nha

III .Phương pháp đánh giá

-  Cấu kiện nguy hiểm là những cấu kiện mà khả năng chịu lực,vết nứt và biến dạng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.
 

 

 

* Kiểm tra định kỳ được tiến hành đối với mọi kết cấu bê tông cốt thép.Kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu hư hỏng của kết cấu trong quá trình sử dụng mà việc kiểm tra ban đầu và kiểm tra thường xuyên khó nhận biết được.Từ đó có biện pháp xử lý sớm nhằm duy trì tuổi thọ công trình.

 

* Chủ công trình cần cùng với người thiết kế xác định chu kỳ kiểm tra định kỳ trước khi đưa kết cấu vào sử dụng.Quy mô kiểm tra của mỗi kỳ sẽ tùy theo trạng thái cụ thể của kết cấu và điều kiện tài chính để quyết định.

bao gia sua chua nha

* Biện pháp kiểm tra định kỳ
Kiểm tra định kỳ được tiến hành trên toàn bộ kết cấu.Đối với các kết cấu quá lớn thì có thể phân khu kiểm tra định kỳ,mỗi khu vực kiểm tra một kỳ.Chủ công trình có thể mời các đơn vị và chuyên gia tư vấn có chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng và có tay nghề thích hợp để thực hiện việc kiểm tra định kỳ.

 

* Đầu tiên kết cấu được khảo sát trực quan bằng nhìn và gõ nghe.Khi nghi ngờ có hư hỏng hoặc suy thoái chất lượng thì có thể sử dụng thiết bị thử nghiệm không phá hủy hoặc khoan lõi bê tông để kiểm tra.

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

 

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229