Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Để chi phí sửa nhà,cải tạo nhà kinh tế hợp lí cần tiến hành khảo sát công trình một cách chi tiết nhằm đưa ra phương pháp sửa nhà hợp lí nhất

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.

Thông thường chi phí sửa nhà, cải tạo nhà có thể tính bằng cách khoáng trọn gói hoặc là đơn giá thi công( nhân công+ vật tư) x với khối lượng của từng hạng mục

 

Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà, kết hợp với lịch sử của nó, ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures

I. Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa nhà, cải tạo nhà hoặc tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.
1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

II . Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

2.1 Khảo sát sơ bộ
Thu thập, điều tra và phân tích các tài liệu gốc của nhà và tiến hành xem xét hiện trường.

 

2.2 Khảo sát chi tiết
Tiến hành kiểm tra chi tiết hiện trạng của nhà để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết.

 

2.3  Phân tích, đánh giá
Tiến hành phân tích các tài liệu, số liệu, khảo sát, đo đạc. Trên cơ sở đó, tính toán kiểm tra đánh giá tổng hợp nhằm xác định cấp nguy hiểm của nhà.

 

2.4 Lập báo cáo
Báo cáo cần nêu rõ những nội dung chính: chủ quản nhà, địa chỉ nhà cần đánh giá, mô tả nhà (công năng, loại kết cấu, hình dạng), mục đích đánh giá, kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra, nguyên nhân gây hư hỏng, kết luận và kiến nghị xử lý.

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

III Phương pháp đánh giá


Cần tiến hành theo 3 bước:
- Bước 1: Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện, phân cấu kiện thành hai loại: cấu kiện nguy hiểm (Td) và cấu kiện không nguy hiểm (Fd).
 - Bước 2: Đánh giá mức độ nguy hiểm của các bộ phận nhà (nền móng, kết cấu chịu lực phần thân, kết cấu bao che), cấp đánh giá được chia làm làm 4 cấp: a, b, c, d.
- Bước 3: Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà, cấp đánh giá được chia làm 4 cấp: A, B, C, D.

 

- Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện

-  Cấu kiện nguy hiểm là những cấu kiện mà khả năng chịu lực, vết nứt và biến dạng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

 

* Phân chia cấu kiện theo các quy định sau đây (được xem là 1 cấu kiện):
a) Móng:
- Móng đơn dưới cột;
- Móng băng: độ dài 1 trục của 1 gian;
- Móng bè: diện tích của 1 gian.
b) Tường: chiều dài tính toán, 1 mặt của 1 gian.
c) Cột: chiều dài tính toán của cột.
d) Dầm, xà gỗ, dầm phụ: chiều dài của chúng;
e) Bản sàn toàn khối: diện tích một gian; đối với bản sàn đúc sắn: một tấm;
f) Vì kèo, giàn v.v...

 

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Để chi phí sửa nhà,cải tạo nhà kinh tế hợp lí cần tiến hành khảo sát công trình một cách chi tiết nhằm đưa ra phương pháp sửa nhà hợp lí nhất

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

 

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.

Thông thường chi phí sửa nhà, cải tạo nhà có thể tính bằng cách khoáng trọn gói hoặc là đơn giá thi công( nhân công+ vật tư) x với khối lượng của từng hạng mục

 

Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà, kết hợp với lịch sử của nó, ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ
Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures

I. Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa nhà, cải tạo nhà hoặc tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.
1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

II . Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

2.1 Khảo sát sơ bộ
Thu thập, điều tra và phân tích các tài liệu gốc của nhà và tiến hành xem xét hiện trường.

 

2.2 Khảo sát chi tiết
Tiến hành kiểm tra chi tiết hiện trạng của nhà để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết.

 

2.3  Phân tích, đánh giá
Tiến hành phân tích các tài liệu, số liệu, khảo sát, đo đạc. Trên cơ sở đó, tính toán kiểm tra đánh giá tổng hợp nhằm xác định cấp nguy hiểm của nhà.

 

2.4 Lập báo cáo
Báo cáo cần nêu rõ những nội dung chính: chủ quản nhà, địa chỉ nhà cần đánh giá, mô tả nhà (công năng, loại kết cấu, hình dạng), mục đích đánh giá, kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra, nguyên nhân gây hư hỏng, kết luận và kiến nghị xử lý.

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

III Phương pháp đánh giá


Cần tiến hành theo 3 bước:
- Bước 1: Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện, phân cấu kiện thành hai loại: cấu kiện nguy hiểm (Td) và cấu kiện không nguy hiểm (Fd).
 - Bước 2: Đánh giá mức độ nguy hiểm của các bộ phận nhà (nền móng, kết cấu chịu lực phần thân, kết cấu bao che), cấp đánh giá được chia làm làm 4 cấp: a, b, c, d.
- Bước 3: Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà, cấp đánh giá được chia làm 4 cấp: A, B, C, D.

 

- Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện

-  Cấu kiện nguy hiểm là những cấu kiện mà khả năng chịu lực, vết nứt và biến dạng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

 

* Phân chia cấu kiện theo các quy định sau đây (được xem là 1 cấu kiện):
a) Móng:
- Móng đơn dưới cột;
- Móng băng: độ dài 1 trục của 1 gian;
- Móng bè: diện tích của 1 gian.
b) Tường: chiều dài tính toán, 1 mặt của 1 gian.
c) Cột: chiều dài tính toán của cột.
d) Dầm, xà gỗ, dầm phụ: chiều dài của chúng;
e) Bản sàn toàn khối: diện tích một gian; đối với bản sàn đúc sắn: một tấm;
f) Vì kèo, giàn v.v...

 

 

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà là số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho công ty sửa nhà,dịch vụ sửa nhà.Để chi phí sửa nhà,cải tạo nhà kinh tế hợp lí cần tiến hành khảo sát công trình một cách chi tiết nhằm đưa ra phương pháp sửa nhà hợp lí nhất

Chi phí sửa nhà,cải tạo nhà

 

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229