Xây nhà quận Tân Phú,Công ty xây dựng quận Tân Phú,cong ty xay dung quan tan phu,báo giá xây nhà quận tân phú

Xây nhà quận Tân Phú,Công ty xây dựng quận Tân Phú,cong ty xay dung quan tan phu,báo giá xây nhà quận tân phú

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

XÂY NHÀ QUẬN TÂN PHÚ

 

Xây nhà quận Tân Phú,Công ty xây dựng quận Tân Phú,xây dựng nhà quận Tân Phú,cong ty xay dung quan tan phu, báo giá xây nhà quận tân phú,công ty thiết kế xây dựng quận Tân Phú

 

Xây nhà quận Tân Phú,Công ty xây dựng quận Tân Phú,

xay nha quan tan phu

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình
 

1. Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác theo quy định của pháp luật.
 

2. Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.
 

3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ.
 

4. Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng.
 

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.
 

6. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng.


Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình

 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau:
a) Tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp hoặc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;
 

c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng;
 

d) Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường;
 

đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình;
 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng;
 

b) Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng;
 

c) Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng phù hợp với hình thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng;
 

d) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;
 

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;
 

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;
 

g) Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng;
 

h) Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình;
 

i) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;
 

k) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;
 

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 

Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau:
 

a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;
 

b)  Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả;
 

c) Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;
 

d) Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình hoặc bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;
 

đ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do bên giao thầu xây dựng gây ra;
 

e) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xây nhà quận Tân Phú

Công ty xây dựng quận Tân Phú,xây dựng nhà quận Tân Phú,cong ty xay dung quan tan phu, Báo giá xây nhà quận tân phú,công ty thiết kế xây dựng quận Tân Phú

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229