Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

CÔNG TY XÂY DỰNG

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

        

công ty xây nhà,công ty xây dựng,Công ty xây dựng nhà ở

 

 

 

CÔNG TY XÂY DỰNG:CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

 

- Công tác tổ chức thi công xây dựng bao gồm: chuẩn bị xây dựng, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây dựng 

 

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng những quy định của Điều lệ về việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng

 

- Tải trọng tác dụng lên kết cấu công trình (tải trọng phát sinh trong quá trình thi công xây lắp) phải phù hợp với qui định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoặc trong thiết kế tổ chức thi công và được đề cập trong biện pháp tổ chức thi công

 

- Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế biện pháp thi công phải hợp lý. Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lý là bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và an toàn môi trường.Khi thi công trong khu vực thành phố, phải đảm bảo an toàn cho các đường ra, vào của các nhà ở và của các cơ quan đang hoạt động.

 

- Trước khi bắt đầu thi công những công tác xây lắp chính, phải hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bao gồm những biện pháp chuẩn bị về tổ chức, phối hợp thi công, những công tác chuẩn bị bên trong và bên ngoài mặt bằng công trường,Công tác thi công xây dựng phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đưa nhanh toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

- Tùy theo quy mô,độ phức tạp,tính quan trọng của công trình thiết kế có thể thực hiện theo hai giai đoạn (công trình nhóm A và những công trình quan trọng của nhóm B) hay thiết kế một giai đoạn.Mỗi thiết kế biểu hiện một giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế với chất lượng và độ chính xác nhất định.Thiết kế giai đoạn sau dựa trên kết quả của giai đoạn trước để hoàn thiện và cụ thể hoá các giải pháp lựa chọn.

 

- Nếu thiết kế một giai đoạn là thiết kế thi công.Khi thiết kế hai giai đoạn thì giai đoạn đầu là thiết kế kỹ thuật còn giai đoạn sau là thiết kế thi công.Thiết kế do cơ quan tư vấn thực hiện theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.Thiết kế một hay hai giai đoạn tuỳ quy mô và tính chất quan trọng do cơ quan có chủ quyền quyết định.
 

- Nhiệm vụ chính của cơ quan thiết kế là không ngừng nâng cao chất lượng của dự án,giảm giá thành công trình,rút ngắn thời gian tăng năng suất công tác thiết kế.

 

- Nhiệm vụ của thiết kế tổ chức và thi công là tìm kiếm biện pháp tổ chức hợp lý để xây dựng công trình trong thời hạn ngắn nhất có thể,với giá thành nhỏ nhất,chất lượng tốt nhất theo yêu cầu thiết kế.

 

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

CÔNG TY XÂY NHÀ

 

+ Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

 Thiết kế kỹ thuật :Là giai đoạn đầu trong thiết kế hai giai đoạn.Thiết kế kỹ thuật dựa trên cơ sở khảo sát và báo cáo dự án khả thi cộng với khảo sát trong giai đoạn thiết kế (nếu có).

 

+ Thiết kế kỹ thuật giải quyết tất cả các vấn đề kỹ thuật bảo đảm cho công trình có tính khả thi,phương pháp tính toán đúng có tính tiên tiến, số liệu đưa ra chính xác nhưng còn ở giai đoạn mở (để bổ sung) chưa đủ chi tiết để tiến hành thi công, đặc biệt là các chi tiết do thi công đặt ra.Thiết kế kỹ thuật được triển khai ở tất cả các phần của thiết kế (công nghệ, kiến trúc, kết cấu, vật liệu...) sẵn sàng để triển khai thiết kế thi công. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bao gồm: 
   

- Thuyết minh trình bày cách tính toán,khái quát những giải pháp thiết kế của toàn bộ công trình.
 

- Các bản vẽ công nghệ,dây chuyền sản xuất,giải pháp kiến trúc (mặt bằng, cắt, đứng) giải pháp kết cấu,giải pháp trang thiết bị…mà công nghệ thi công sẽ áp dụng.
 

- Dự toán sơ bộ giá thành công trình.
 

- Thiết kế kỹ thuật phải được thẩm định và phê duyệt ở cấp có thẩm quyền thuộc nhà nước hoặc chủ đầu tư.         

 

Thiết kế thi công là thiết kế công trình theo một giai đoạn hay giai đoạn hai của thiết kế công trình hai giai đoạn gồm thiết kế và dự toán.Thiết kế thi công có nhiệm vụ trực tiếp phục vụ thi công công trình.Thiết kế thi công dựa trên báo cáo dự án khả thi (thiết kế một giai đoạn) hoặc thiết kế kỹ thuật (thiết kế hai giai đoạn).Những sai lệch với dự án khả thi hay thiết kế kỹ thuật chỉ được phép khi nâng cao chất lượng thiết kế và được chủ đầu tư và người thiết kế trước đồng ý.

 

+ Khi thiết kế một giai đoạn thiết kế thi công phải giải quyết toàn bộ và dứt điểm những giải pháp thiết kế,cung cấp đủ số liệu cần thiết như lao động, tài nguyên, vật tư,kỹ thuật,giá thành xây dựng (dự toán) cùng với đầy đủ các bản vẽ thi công các công tác xây lắp cho người xây dựng.

 

 

+ Trong thiết kế hai giai đoạn thiết kế thi công phải cụ thể hoá,chi tiết hoá các giải pháp công nghệ,kiến trúc,kết cấu,thi công đã được khẳng định trong thiết kế kỹ thuật.
 

+ Dự toán trong thiết kế thi công phải được thuyết trình cách tính khối lượng công việc,đơn giá áp dụng,chỉ dẫn hoặc thông tư của cơ quan nhà nước về hạch toán công trình.Bản vẽ thiết kế thi công phải cung cấp đầy đủ chính xác,rõ ràng các chi tiết cần thiết của công trình thiết kế để tiến hành các công tác xây lắp.

 

+ Thiết kế phải trình bày từ tổng thể đến chi tiết,phân tích chỉ dẫn (gồm mặt bằng, cắt,chi tiết phóng to,triển khai bộ phận).Bản vẽ phải chỉ được vị trí,mối quan hệ giữa các công trình với mạng lưới kỹ thuật,giao thông.Bản vẽ chi tiết cung cấp hình dáng,kích thước từng bộ phận, sự liên kết giữa chúng.Bản vẽ thi công phải bảo đảm người thực hiện làm đúng ý đồ thiết kế một cách chính xác đơn giản nhất,tiết kiệm nhất.

Công ty xây nhà-công ty xây dựng

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng
 

1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.
 

2. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động.
 

3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.
 

4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực. Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật.
 

5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động của nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài; chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực của tổ chức và điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động xây dựng.

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

 

Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng
 

1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính của tổ chức.
 

2. Cá nhân hành nghề độc lập trong hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hành nghề của mình với Sở Xây dựng nơi thường trú.
 

3. Bộ Xây dựng,Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để đăng tải trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của các chủ đầu tư, tổ chức,cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy định tại Điều này.

 

Công ty xây dựng nhà ở,công ty xây nhà,công ty xây dựng

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229