Báo giá xây nhà quận 12

Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    XÂY NHÀ TRỌN GÓI Q12

  • Địa chỉ: XÂY NHÀ TRỌN GÓI Q12
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN 12-CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở QUẬN 12

 

LIÊN HỆ  :0908327229-0978866511

BỀN VỮNG - THÍCH DỤNG- MỸ QUAN- KINH TẾ

xay nha q12

Báo giá xây nhà quận 12

 

xay nha quan 12 

Báo giá xây nhà trọn gói quận 12xay nha q12

Công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

xay nha q12

xay nha tron goi

 Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

 

 Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12

 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

1)Nền đất yếu


Do vậy việc đánh giá chính xác và chặt chẽ các tính chất cơ lý của nền đất yếu (chủ yếu bằng các thí nghiệm trong phòng và hiện trường) để làm cơ sở và đề ra các giải pháp xử lý nền móng phù hợp là một vấn đề hết sức khó khăn, nó đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết, giảm được tối đa các sự cố, hư hỏng công trình khi xây dựng trên nền đất yếu.
 

Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng.
 

Khi xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, thường gặp các loại nền đất yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo của công trình mà người ta dùng phương pháp xử lý nền móng cho phù hợp để tăng sức chịu tải của nền đất, giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho công trình. Trong thực tế xây dựng, có rất nhiều công trình bị lún, sập hư hỏng khi xây dựng trên nền đất yếu do không có những biện pháp xử lý phù hợp, không đánh giá chính xác được các tính chất cơ lý của nền đất.

 

2. Một số đặc điểm của nền đất yếu
 

+ Thuộc loại nền đất yếu thường là đất sét có lẫn nhiều hữu cơ;
+ Sức chịu tải bé (0,5 – 1kG/cm2);
+ Đất có tính nén lún lớn (a> 0,1 cm2/kG);
+ Hệ sô rỗng e lớn (e > 1,0);
+ Độ sệt lớn ( B > 1);
+ Mo đun biến dạng bé (E< 50kG/cm2);
+ Khả năng chống cắt bé (ϕ, c bé), khả năng thấm nước bé;
+ Hàm lượng nước trong đất cao, độ bão hòa nước G> 0,8, dung trọng bé;

 

3. Các loại nền đất yếu thường gặp


+ Đất sét mềm: gồm các loại đất sét hoặc á sét tương đối chặt, ở trạng thái bão
hòa nước, có cường độ thấp;

 

+ Bùn: Các loại đất tạo thành trong môi trường nước, thành phần hạt rất mịn (<200µm) ở trạng thái luôn no nước, hệ số rỗng rất lớn, rất yếu về mặt chịu lực;
 

+ Than bùn: Là loại đất yếu có nguồn gốc hữu cơ, được hình thành do kết quả phân hủy các chất hữu cơ có ở các đầm lầy (hàm lượng hữu cơ từ 20 – 80%);
 

+ Cát chảy: Gồm các loại cát mịn, kết cấu hạt rời rạc, có thể bị nén chặt hoặc pha loãng đáng kể. Loại đất này khi chịu tải trọng động thì chuyển sang trạng thái chảy gọi là cát chảy.
 

+ Đất bazan: Đây cũng là đất yếu với đặc diểm độ rỗng lớn, dung trọng khô bé,khả năng thấm nước cao, dễ bị lún sập.

 

4 . Xử lý nền đất yếu
 

Với các đặc điểm của đất yếu như trên, muốn đặt móng xây dựng công trìnhtrên nền đất này thì phải có các biện pháp kỹ thuật để cải tạo tính năng xây dựng củanó. Nền đất sau khi xử lý gọi là nền nhân tạo.Việc xử lý khi xây dựng công trình trên nền đất yếu phụ thuộc vào nhiều điều kiện như: Đặc điểm công trình, đặc điểm của nền đất.v.v. Với từng điều kiện cụ thể mà người thiết kế đưa ra biện pháp xử lý hợp lý. Trong phạm vi  này sẽ đề cập đến các biện pháp xử lý cụ thể khi gặp nền đất yếu như:
 

+ Các biện pháp xử lý về kết cấu công trình;
+ Các biện pháp xử lý về móng;
+ Các biện pháp xử lý nền.

 

CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở QUẬN 12

 

Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

 Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,

xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN 12-CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở QUẬN 12

 

LIÊN HỆ  :0908327229-0978866511

BỀN VỮNG - THÍCH DỤNG- MỸ QUAN- KINH TẾ

xay nha q12

Báo giá xây nhà quận 12

 

xay nha quan 12 

Báo giá xây nhà trọn gói quận 12xay nha q12

Công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

xay nha q12

xay nha tron goi

 Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

 

 Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12

 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

1)Nền đất yếu


Do vậy việc đánh giá chính xác và chặt chẽ các tính chất cơ lý của nền đất yếu (chủ yếu bằng các thí nghiệm trong phòng và hiện trường) để làm cơ sở và đề ra các giải pháp xử lý nền móng phù hợp là một vấn đề hết sức khó khăn, nó đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tế để giải quyết, giảm được tối đa các sự cố, hư hỏng công trình khi xây dựng trên nền đất yếu.
 

Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng.
 

Khi xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, thường gặp các loại nền đất yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo của công trình mà người ta dùng phương pháp xử lý nền móng cho phù hợp để tăng sức chịu tải của nền đất, giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho công trình. Trong thực tế xây dựng, có rất nhiều công trình bị lún, sập hư hỏng khi xây dựng trên nền đất yếu do không có những biện pháp xử lý phù hợp, không đánh giá chính xác được các tính chất cơ lý của nền đất.

 

2. Một số đặc điểm của nền đất yếu
 

+ Thuộc loại nền đất yếu thường là đất sét có lẫn nhiều hữu cơ;
+ Sức chịu tải bé (0,5 – 1kG/cm2);
+ Đất có tính nén lún lớn (a> 0,1 cm2/kG);
+ Hệ sô rỗng e lớn (e > 1,0);
+ Độ sệt lớn ( B > 1);
+ Mo đun biến dạng bé (E< 50kG/cm2);
+ Khả năng chống cắt bé (ϕ, c bé), khả năng thấm nước bé;
+ Hàm lượng nước trong đất cao, độ bão hòa nước G> 0,8, dung trọng bé;

 

3. Các loại nền đất yếu thường gặp


+ Đất sét mềm: gồm các loại đất sét hoặc á sét tương đối chặt, ở trạng thái bão
hòa nước, có cường độ thấp;

 

+ Bùn: Các loại đất tạo thành trong môi trường nước, thành phần hạt rất mịn (<200µm) ở trạng thái luôn no nước, hệ số rỗng rất lớn, rất yếu về mặt chịu lực;
 

+ Than bùn: Là loại đất yếu có nguồn gốc hữu cơ, được hình thành do kết quả phân hủy các chất hữu cơ có ở các đầm lầy (hàm lượng hữu cơ từ 20 – 80%);
 

+ Cát chảy: Gồm các loại cát mịn, kết cấu hạt rời rạc, có thể bị nén chặt hoặc pha loãng đáng kể. Loại đất này khi chịu tải trọng động thì chuyển sang trạng thái chảy gọi là cát chảy.
 

+ Đất bazan: Đây cũng là đất yếu với đặc diểm độ rỗng lớn, dung trọng khô bé,khả năng thấm nước cao, dễ bị lún sập.

 

4 . Xử lý nền đất yếu
 

Với các đặc điểm của đất yếu như trên, muốn đặt móng xây dựng công trìnhtrên nền đất này thì phải có các biện pháp kỹ thuật để cải tạo tính năng xây dựng củanó. Nền đất sau khi xử lý gọi là nền nhân tạo.Việc xử lý khi xây dựng công trình trên nền đất yếu phụ thuộc vào nhiều điều kiện như: Đặc điểm công trình, đặc điểm của nền đất.v.v. Với từng điều kiện cụ thể mà người thiết kế đưa ra biện pháp xử lý hợp lý. Trong phạm vi  này sẽ đề cập đến các biện pháp xử lý cụ thể khi gặp nền đất yếu như:
 

+ Các biện pháp xử lý về kết cấu công trình;
+ Các biện pháp xử lý về móng;
+ Các biện pháp xử lý nền.

 

CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở QUẬN 12

 

Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

 Báo giá xây nhà quận 12,báo giá xây nhà trọn gói quận 12,Công ty xây dựng tại quận 12,

xây dựng nhà quận 12,công ty thiết kế xây dựng quận 12,công ty xây dựng nhà ở quận 12

 

Dự án liên quan

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ PHỐ

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229