THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ TPHCM

  • Địa chỉ: THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ TPHCM
  • Diện tích:
  • Mô tả: THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ ,THI CÔNG CỬA SẮT,CỬA NHÔM ,THI CÔNG CẦU THANG THOÁT HIỂM,THI CÔNG LAN CAN CÁC LOẠI

   THI CÔNG NHÀ XƯỞNG


Bố trí hệ lưới cột
 

Bố trí hệ lưới cột là tìm kích thước hợp lí giữa các cột theo 2 phương : ngang nhà gọi là nhịp khung,dọc nhà gọi là bước cột.Khi chọn hệ lưới cột phải xuất phát từ điều kiện vật liệu ,công nghệ,các thiết bị máy móc,mặt bằng ...(sao cho kinh tế nhất).

 

Ngoài ra khi chọn kích thước mặt bằng nên tính đến khả năng thay đổi công nghệ trong tương lai.Nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa và định hình hóa ,nhịp nhà và bước cột được chọn theo modun thống nhất  là 6m.Với các nhà công nghiệp thông thường nhịp lấy các giá trị sau :,12m,18m,24m ....

 

 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG - THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ 

Trong dầm hàn tiết diện chữ I chỉ dùng bản cánh bằng một lớp thép tấm (trừ dầm cầu trục). Trong dầm bu lông cường độ cao bản cánh có thể gồm nhiều tấm thép nhưng số lượng lớp thép tấm không lớn hơn 3. Khi đó diện tích các thép góc cánh không được nhỏ hơn 30% diện tích toàn bộ cánh. 

 

Các đường hàn liên kết bản cánh và bản bụng cũng như liên kết các cấu kiện phụ vào dầm (ví dụ sườn cứng) là đường hàn liên tục 

 

Tại những chỗ cánh dầm có tải trọng tập trung (kể cả tải trọng của các tấm bê tông có sườn), bản bụng dầm thường được gia cường bằng các sườn cứng ngang.
 

Các sườn cứng ngang của dầm hàn được đặt cách đầu nối của bản bụng một khoảng không nhỏ hơn 10 lần chiều dày bản bụng, còn các đường hàn của sườn dọc với bản bụng nằm cách đầu nối này một đoạn là 40 mm. 

 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ 

 

Trong các dầm hàn tiết diện chữ I  chịu tải trọng tĩnh, hoặc của các kết cấu phụ thường dùng sườn cứng ngang một bên (trừ sườn đầu dầm) bố trí cả ở một mặt của bản bụng. Nếu dùng đường hàn góc một phía để liên kết cánh và bụng dầm thì các sườn cứng ngang được bố trí ở phía đối diện các bản bụng.

 

Đối với các  sườn gối, khi tính theo điều kiện ép mặt, mặt tì của đầu dưới sườn với cánh dầm (hoặc với gối kê) phải được bào nhẵn, tiếp xúc chặt. Khi dùng sườn gối hàn vào mút đầu dầm, độ nhô của sườn ra khỏi cánh dưới dầm lấy nhỏ hơn hoặc bằng 1,5ts (ts - chiều dày của sườn gối).

 

Liên kết cánh của dầm tổ hợp: 
Đường hàn và bulông cường độ cao liên kết bản bụng và bản cánh của dầm chữ I tổ hợp được tính toán theo bảng 
Khi không có các sườn cứng để truyền các tải trọng tập trung lớn cố định, việc tính toán cánh trên được tiến hành như đối với tải trọng tập trung di động.

 

Khi đặt tải trọng tập trung cố định lên cánh dưới của dầm thì đường hàn và bulông cường độ cao dùng liên kết cánh này với bản bụng được tính toán , không phụ thuộc vào sự có mặt của sườn cứng tại chỗ đặt tải trọng.
 

Đường hàn cánh được hàn thấu hết toàn bộ chiều dày của bản bụng coi như có độ bền bằng độ bền của bản bụng.
 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG - THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ 

   THI CÔNG NHÀ XƯỞNG


Bố trí hệ lưới cột
 

Bố trí hệ lưới cột là tìm kích thước hợp lí giữa các cột theo 2 phương : ngang nhà gọi là nhịp khung,dọc nhà gọi là bước cột.Khi chọn hệ lưới cột phải xuất phát từ điều kiện vật liệu ,công nghệ,các thiết bị máy móc,mặt bằng ...(sao cho kinh tế nhất).

 

Ngoài ra khi chọn kích thước mặt bằng nên tính đến khả năng thay đổi công nghệ trong tương lai.Nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa và định hình hóa ,nhịp nhà và bước cột được chọn theo modun thống nhất  là 6m.Với các nhà công nghiệp thông thường nhịp lấy các giá trị sau :,12m,18m,24m ....

 

 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG - THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ 

Trong dầm hàn tiết diện chữ I chỉ dùng bản cánh bằng một lớp thép tấm (trừ dầm cầu trục). Trong dầm bu lông cường độ cao bản cánh có thể gồm nhiều tấm thép nhưng số lượng lớp thép tấm không lớn hơn 3. Khi đó diện tích các thép góc cánh không được nhỏ hơn 30% diện tích toàn bộ cánh. 

 

Các đường hàn liên kết bản cánh và bản bụng cũng như liên kết các cấu kiện phụ vào dầm (ví dụ sườn cứng) là đường hàn liên tục 

 

Tại những chỗ cánh dầm có tải trọng tập trung (kể cả tải trọng của các tấm bê tông có sườn), bản bụng dầm thường được gia cường bằng các sườn cứng ngang.
 

Các sườn cứng ngang của dầm hàn được đặt cách đầu nối của bản bụng một khoảng không nhỏ hơn 10 lần chiều dày bản bụng, còn các đường hàn của sườn dọc với bản bụng nằm cách đầu nối này một đoạn là 40 mm. 

 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG- THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ 

 

Trong các dầm hàn tiết diện chữ I  chịu tải trọng tĩnh, hoặc của các kết cấu phụ thường dùng sườn cứng ngang một bên (trừ sườn đầu dầm) bố trí cả ở một mặt của bản bụng. Nếu dùng đường hàn góc một phía để liên kết cánh và bụng dầm thì các sườn cứng ngang được bố trí ở phía đối diện các bản bụng.

 

Đối với các  sườn gối, khi tính theo điều kiện ép mặt, mặt tì của đầu dưới sườn với cánh dầm (hoặc với gối kê) phải được bào nhẵn, tiếp xúc chặt. Khi dùng sườn gối hàn vào mút đầu dầm, độ nhô của sườn ra khỏi cánh dưới dầm lấy nhỏ hơn hoặc bằng 1,5ts (ts - chiều dày của sườn gối).

 

Liên kết cánh của dầm tổ hợp: 
Đường hàn và bulông cường độ cao liên kết bản bụng và bản cánh của dầm chữ I tổ hợp được tính toán theo bảng 
Khi không có các sườn cứng để truyền các tải trọng tập trung lớn cố định, việc tính toán cánh trên được tiến hành như đối với tải trọng tập trung di động.

 

Khi đặt tải trọng tập trung cố định lên cánh dưới của dầm thì đường hàn và bulông cường độ cao dùng liên kết cánh này với bản bụng được tính toán , không phụ thuộc vào sự có mặt của sườn cứng tại chỗ đặt tải trọng.
 

Đường hàn cánh được hàn thấu hết toàn bộ chiều dày của bản bụng coi như có độ bền bằng độ bền của bản bụng.
 

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG - THI CÔNG NHÀ SẮT TIỀN CHẾ 

Dự án liên quan

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: ,2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229