THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

  • Địa chỉ: Tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ ƯU ĐIỂM LÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN THI CÔNG,VƯỢT NHỊP LỚN GIẢM ĐÁNG KỂ CHI PHÍ XÂY DỰNG ,CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN

                         THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

 

thi công nhà thép tiền chế

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

 
Liên kết hàn 
                        
- Trong các kết cấu dùng liên kết hàn nên chọn phương pháp sản xuất cơ khí hoá cao khi hàn.
Mép bản thép tại chỗ hàn được gia công theo qui định ở tiêu chuẩn TCVN 1961 :1975 – Mối hàn hồ quang điện bằng tay.  
 
Kích thước và hình dạng của đường hàn góc được qui định như  sau:
 
a) Chiều cao của đường hàn góc hf không được lớn hơn 1,2tmin (tmin- chiều dày nhỏ nhất của các cấu kiện được liên kết).
 
b) Chiều cao của đường hàn góc hf  lấy theo tính toán, nhưng không được nhỏ hơn các giá trị cho trong bảng 43.
 
c) Chiều dài tính toán của đường hàn góc không được nhỏ hơn 4hf và không nhỏ hơn 40 mm.
 
d) Chiều dài tính toán của đường hàn góc bên không được lớn hơn  - hệ số lấy ở bảng 37).
 
e) Kích thước các phần chồng nhau (trong liên kết chồng) không được nhỏ hơn 5 lần chiều dày nhỏ nhất của các cấu kiện được hàn.

 

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

NHA THEP TIEN CHE

 

 

 

NHA THEP TIEN CHE

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

 

f) Tỉ số kích thước hai cạnh góc vuông của đường hàn góc lấy bằng 1:1; khi các cấu kiện được hàn có chiều dày khác nhau cho phép dùng đường hàn có hai cạnh không đều nhau, khi đó cạnh gắn với cấu kiện có chiều dày mỏng hơn lấy theo qui định 

 

g) Đối với các kết cấu chịu tải trọng động và tải trọng rung động dùng đường hàn góc thoải, tỉ lệ hai cạnh góc vuông của đường hàn là 1:1,5 (cạnh dài nằm theo hướng lực tác dụng) và được tính toán theo bền mỏi hoặc theo phá hoại giòn.

 
Liên kết hàn đối đầu các tấm thường là đường hàn thẳng, hàn thấu hết bề dày và dùng các bản lót.Trong điều kiện lắp ghép, cho phép hàn một phía có hàn đầy thêm ở đáy đường hàn và hàn vào bản thép lót được giữ lại.
 
Không được dùng liên kết hỗn hợp mà trong đó một phần lực được tiếp nhận bằng đường hàn, một phần bằng bulông.
 
Đường hàn gián đoạn chỉ dùng trong các kết cấu phụ, nơi có nội lực nhỏ. Khi  đó khoảng cách amax  giữa các đầu mút của hai đường hàn liên tiếp lấy như sau:
 
- amax    15 tmin , đối với cấu kiện chịu nén;
- amax    30 tmin ,  đối với cấu kiện chịu kéo;
 
Trong đó tmin là chiều dày nhỏ nhất của các bản thép được liên kết.                 
Trong thiết kế cần chỉ rõ: phương pháp hàn, loại que hàn hoặc dây hàn, vị trí và thứ tự hàn của các mối hàn.          
 
 
Liên kết bulông
 
- Lỗ của các loại bulông được chế tạo theo các qui định kỹ thuật của tiêu chuẩn về bulông.Bulông thô và bulông thường được dùng trong các kết cấu làm bằng thép có giới hạn chảy từ 380 N/mm2 trở xuống.
Cho phép liên kết các cấu kiện vào nút liên kết bằng một bulông.
 
- Trong các liên kết bulông làm việc chịu cắt không được dùng các bulông mà trên chiều dài của phần không ren có các đoạn với đường kính khác nhau.
Dưới  đai ốc (êcu) của  các bulông phải đặt vòng đệm, riêng bulông  cường độ  cao đặt vòng đệm cả ở dưới mũ bulông. Khi dung sai giữa đường kính của lỗ và  của thân bulông  không vượt quá 3 mm cho phép đặt một vòng đệm dưới đai ốc.
 
- Với các bulông  làm việc chịu trượt (trừ  bulông cường độ cao), phần có  ren không  ăn  vào quá một nửa chiều dày của bản thép ngoài cùng (nằm dưới đai ốc) hoặc không quá 5 mm.
Các loại bulông (kể cả bulông cường độ cao) được bố trí theo các qui định ở bảng 44.
 
- Trong các liên kết không chịu lực hoặc chủ yếu do yêu cầu cấu tạo, các bulông thường được bố trí theo khoảng cách lớn nhất, trong các liên kết chịu lực bulông được bố trí theo khoảng cách nhỏ nhất.
 
- Khi bố trí bulông kiểu so le nên lấy khoảng cách giữa tâm của chúng dọc theo phương của lực không nhỏ hơn a + 1,5d (a - khoảng cách giữa các hàng theo phương vuông góc với lực; d - đường kính lỗ bulông). Khi bố trí như vậy tiết diện thực của cấu kiện An kể đến giảm yếu chỉ do các lỗ bulông nằm theo phương vuông góc với phương của lực (không theo đường dích dắc).

 

- Phải dùng bu lông cường độ cao (hoặc liên kết hàn) cho liên kết dựng lắp các kết cấu chịu lực chính của nhà và công trình có dầm cầu trục (tính theo bền mỏi), các kết cấu ở dưới đường sắt. 
 

Trong liên kết dựng lắp, bulông thô và bulông thường được dùng trong các trường hợp sau: 

 

- Để liên kết xà gồ, các cấu kiện của cửa mái, hệ giằng cánh trên của giàn (khi có hệ giằng cánh  dưới hoặc mái cứng), hệ giằng đứng giữa các giàn và cửa mái, các cấu kiện của hệ sườn tường;

 

- Để liên kết hệ giằng cánh dưới của các giàn khi có khối mái cứng (các tấm bêtông cốt thép, bêtông lưới thép, các tấm thép định hình, v.v...);
 

- Để liên kết giàn vì kèo và giàn đỡ kèo với cột, giàn vì kèo với giàn đỡ kèo với điều kiện phản lực gối thẳng đứng truyền qua gối đỡ;
 

 - Để liên kết các dầm cầu trục đơn giản với nhau, liên kết cánh dưới của chúng với vai cột;
 

 - Để liên kết các dầm của sàn công tác không chịu tác dụng của tải trọng động;                                                             

 - Để liên kết các kết cấu phụ.

 

Khi dùng bu lông cường độ cao, trong thiết kế phải ghi rõ phương pháp gia công bề mặt các bản thép. 

               

 

 

                         THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

 

thi công nhà thép tiền chế

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

 
Liên kết hàn 
                        
- Trong các kết cấu dùng liên kết hàn nên chọn phương pháp sản xuất cơ khí hoá cao khi hàn.
Mép bản thép tại chỗ hàn được gia công theo qui định ở tiêu chuẩn TCVN 1961 :1975 – Mối hàn hồ quang điện bằng tay.  
 
Kích thước và hình dạng của đường hàn góc được qui định như  sau:
 
a) Chiều cao của đường hàn góc hf không được lớn hơn 1,2tmin (tmin- chiều dày nhỏ nhất của các cấu kiện được liên kết).
 
b) Chiều cao của đường hàn góc hf  lấy theo tính toán, nhưng không được nhỏ hơn các giá trị cho trong bảng 43.
 
c) Chiều dài tính toán của đường hàn góc không được nhỏ hơn 4hf và không nhỏ hơn 40 mm.
 
d) Chiều dài tính toán của đường hàn góc bên không được lớn hơn  - hệ số lấy ở bảng 37).
 
e) Kích thước các phần chồng nhau (trong liên kết chồng) không được nhỏ hơn 5 lần chiều dày nhỏ nhất của các cấu kiện được hàn.

 

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

NHA THEP TIEN CHE

 

 

 

NHA THEP TIEN CHE

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHÊ,CÔNG TY THIẾT KẾ THI CÔNG

 

f) Tỉ số kích thước hai cạnh góc vuông của đường hàn góc lấy bằng 1:1; khi các cấu kiện được hàn có chiều dày khác nhau cho phép dùng đường hàn có hai cạnh không đều nhau, khi đó cạnh gắn với cấu kiện có chiều dày mỏng hơn lấy theo qui định 

 

g) Đối với các kết cấu chịu tải trọng động và tải trọng rung động dùng đường hàn góc thoải, tỉ lệ hai cạnh góc vuông của đường hàn là 1:1,5 (cạnh dài nằm theo hướng lực tác dụng) và được tính toán theo bền mỏi hoặc theo phá hoại giòn.

 
Liên kết hàn đối đầu các tấm thường là đường hàn thẳng, hàn thấu hết bề dày và dùng các bản lót.Trong điều kiện lắp ghép, cho phép hàn một phía có hàn đầy thêm ở đáy đường hàn và hàn vào bản thép lót được giữ lại.
 
Không được dùng liên kết hỗn hợp mà trong đó một phần lực được tiếp nhận bằng đường hàn, một phần bằng bulông.
 
Đường hàn gián đoạn chỉ dùng trong các kết cấu phụ, nơi có nội lực nhỏ. Khi  đó khoảng cách amax  giữa các đầu mút của hai đường hàn liên tiếp lấy như sau:
 
- amax    15 tmin , đối với cấu kiện chịu nén;
- amax    30 tmin ,  đối với cấu kiện chịu kéo;
 
Trong đó tmin là chiều dày nhỏ nhất của các bản thép được liên kết.                 
Trong thiết kế cần chỉ rõ: phương pháp hàn, loại que hàn hoặc dây hàn, vị trí và thứ tự hàn của các mối hàn.          
 
 
Liên kết bulông
 
- Lỗ của các loại bulông được chế tạo theo các qui định kỹ thuật của tiêu chuẩn về bulông.Bulông thô và bulông thường được dùng trong các kết cấu làm bằng thép có giới hạn chảy từ 380 N/mm2 trở xuống.
Cho phép liên kết các cấu kiện vào nút liên kết bằng một bulông.
 
- Trong các liên kết bulông làm việc chịu cắt không được dùng các bulông mà trên chiều dài của phần không ren có các đoạn với đường kính khác nhau.
Dưới  đai ốc (êcu) của  các bulông phải đặt vòng đệm, riêng bulông  cường độ  cao đặt vòng đệm cả ở dưới mũ bulông. Khi dung sai giữa đường kính của lỗ và  của thân bulông  không vượt quá 3 mm cho phép đặt một vòng đệm dưới đai ốc.
 
- Với các bulông  làm việc chịu trượt (trừ  bulông cường độ cao), phần có  ren không  ăn  vào quá một nửa chiều dày của bản thép ngoài cùng (nằm dưới đai ốc) hoặc không quá 5 mm.
Các loại bulông (kể cả bulông cường độ cao) được bố trí theo các qui định ở bảng 44.
 
- Trong các liên kết không chịu lực hoặc chủ yếu do yêu cầu cấu tạo, các bulông thường được bố trí theo khoảng cách lớn nhất, trong các liên kết chịu lực bulông được bố trí theo khoảng cách nhỏ nhất.
 
- Khi bố trí bulông kiểu so le nên lấy khoảng cách giữa tâm của chúng dọc theo phương của lực không nhỏ hơn a + 1,5d (a - khoảng cách giữa các hàng theo phương vuông góc với lực; d - đường kính lỗ bulông). Khi bố trí như vậy tiết diện thực của cấu kiện An kể đến giảm yếu chỉ do các lỗ bulông nằm theo phương vuông góc với phương của lực (không theo đường dích dắc).

 

- Phải dùng bu lông cường độ cao (hoặc liên kết hàn) cho liên kết dựng lắp các kết cấu chịu lực chính của nhà và công trình có dầm cầu trục (tính theo bền mỏi), các kết cấu ở dưới đường sắt. 
 

Trong liên kết dựng lắp, bulông thô và bulông thường được dùng trong các trường hợp sau: 

 

- Để liên kết xà gồ, các cấu kiện của cửa mái, hệ giằng cánh trên của giàn (khi có hệ giằng cánh  dưới hoặc mái cứng), hệ giằng đứng giữa các giàn và cửa mái, các cấu kiện của hệ sườn tường;

 

- Để liên kết hệ giằng cánh dưới của các giàn khi có khối mái cứng (các tấm bêtông cốt thép, bêtông lưới thép, các tấm thép định hình, v.v...);
 

- Để liên kết giàn vì kèo và giàn đỡ kèo với cột, giàn vì kèo với giàn đỡ kèo với điều kiện phản lực gối thẳng đứng truyền qua gối đỡ;
 

 - Để liên kết các dầm cầu trục đơn giản với nhau, liên kết cánh dưới của chúng với vai cột;
 

 - Để liên kết các dầm của sàn công tác không chịu tác dụng của tải trọng động;                                                             

 - Để liên kết các kết cấu phụ.

 

Khi dùng bu lông cường độ cao, trong thiết kế phải ghi rõ phương pháp gia công bề mặt các bản thép. 

               

 

 

Dự án liên quan

NHÀ SẮT TIỀN CHẾ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: ,2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229