Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà THỦ ĐỨC

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    SỬA NHÀ THỦ ĐỨC

  • Địa chỉ: tp Thủ Đức
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức / Sửa chữa kết cấu hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế, thi công và sử dụng công trình

SỬA NHÀ THỦ ĐỨC

 

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức

LIÊN HỆ : 0908327229-0345678533

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà Thủ  Đức

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức

 

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà Thủ  Đức

 

SỬA NHÀ THỦ ĐỨC

 
Sửa chữa kết cấu hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế, thi công và sử dụng công trình 
 
Hướng dẫn phương pháp kiểm tra chi tiết, xác định cơ chế và mức độ xuống cấp, sửa chữa và gia cường các kết cấu bêtông cốt thép bị hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế,thi công và sử dụng công trình, trong đó chủ yếu đề cập tới các vấn đề như : tải trọng tác động, khả năng chịu lực và khả năng sử dụng bình thường của kết cấu từ khi xây dựng và trong suốt quá trình khai thác.
 
Trước khi sửa chữa và gia cường kết cấu cần tiến hành kiểm tra chi tiết, đánh giá mức độ và phân tích cơ chế/nguyên nhân gây hư hỏng công trình. Tải trọng ở đây chỉ giới hạn trong các tác động thông thường tác dụng lên công trình. 
 
Có ba loại hư hỏng công trình do các nguyên nhân thuộc về kết cấu và tải trọng bao gồm: 
 
(1) Nứt kết cấu;
 
(2) Biến dạng vượt quá giới hạn cho phép của công trình do độ cứng của kết cấu hoặc   do công nghệ thi công không đảm bảo;
 
(3) Khả năng chịu lực của kết cấu hoặc cấu kiện không đủ, tuy chưa gây ra nứt nghiêm trọng hay phá hoại kết cấu, nhưng để lại khuyết tật bên trong cần phải gia cường. 

 

Xác định nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu
 
Xử lý kết cấu phải căn cứ vào cơ chế hay nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu để ngăn chặn hay loại trừ hiện tượng nứt, võng quá giới hạn cho phép. 
 
Các nguyên nhân gây nứt và hư hỏng kết cấu có thể là:
 
(1)  Sai sót trong thiết kế kết cấu: 
 
(a) Mặt cắt tiết diện kết cấu/cấu kiện quá nhỏ, không khống chế được yêu cầu về võng, nứt hay ổn định.     
(b) Diện tích cốt thép chịu kéo nhỏ, bỏ qua hay xem nhẹ yêu cầu chống nứt và khống chế độ võng khi tính toán thiết kế.
 
(c) Diện tích mặt cắt bêtông bé, nhưng bố trí nhiều cốt thép làm cho vùng chịu nén bị nứt vỡ khi chịu tải trọng cực hạn.
 
(d) Bỏ qua hay không xét đến một số trường hợp tải trọng có khả năng xuất hiện trong quá trình sử dụng công trình.
 
(e) Xem nhẹ các giải pháp cấu tạo qui định trong các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực bê tông cốt thép.  
 
(2)  Công nghệ thi công không tốt:
 
(a) Chất lượng vật liệu không đảm bảo, cấp phối bêtông không đạt yêu cầu.
 
(b) Ván khuôn bị biến dạng, cây chống ván khuôn bị lún, dẫn đến kết cấu bị võng và lún trước khi chịu tải.
 
(c) Trình tự đổ bêtông không tốt, tốc độ đổ bêtông quá nhanh, không xem xét đến điều kiện thời tiết khi thi công, xuất hiện khe nứt trong khi thi công nhưng không xử lý, bảo dưỡng kém (như hiện tượng nứt trong các bể chứa loại lớn).
 
(d) Lớp bảo vệ cốt thép quá lớn hoặc quá nhỏ.
 
(e) Gia tải quá sớm hoặc vượt tải khi thi công (có thể sinh ra nứt hoặc sập đổ kết cấu).
 
(f) Công nghệ trượt ván khuôn không tốt.
 
(g) Sai sót trong bố trí cốt thép theo mặt cắt tiết diện kết cấu
(ví dụ, nhầm tiết diện cột tầng 6 xuống tầng  4).
 
(h) Bê tông không đạt cường độ qui định.
 
(i) Và các nguyên nhân khác.
 
(3) Vượt tải:
 
(a) Vượt tải do sử dụng sai công năng.
 
(b) Vượt tải do cơi nới cải tạo thêm.
 
(c) Vượt tải do có các trường hợp tải trọng không qui định trong tiêu chuẩn hay vượt giá trị qui định trong tiêu chuẩn, qui phạm (đặc biệt đối với các công trình công nghiệp hay các công trình đặc biệt khác).
 
(4) Công trình bị lún không đều. 

 

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà sửa nhà Thủ  Đức

SỬA NHÀ THỦ ĐỨC

 

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức

LIÊN HỆ : 0908327229-0345678533

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà Thủ  Đức

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức

 

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà Thủ  Đức

 

SỬA NHÀ THỦ ĐỨC

 
Sửa chữa kết cấu hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế, thi công và sử dụng công trình 
 
Hướng dẫn phương pháp kiểm tra chi tiết, xác định cơ chế và mức độ xuống cấp, sửa chữa và gia cường các kết cấu bêtông cốt thép bị hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế,thi công và sử dụng công trình, trong đó chủ yếu đề cập tới các vấn đề như : tải trọng tác động, khả năng chịu lực và khả năng sử dụng bình thường của kết cấu từ khi xây dựng và trong suốt quá trình khai thác.
 
Trước khi sửa chữa và gia cường kết cấu cần tiến hành kiểm tra chi tiết, đánh giá mức độ và phân tích cơ chế/nguyên nhân gây hư hỏng công trình. Tải trọng ở đây chỉ giới hạn trong các tác động thông thường tác dụng lên công trình. 
 
Có ba loại hư hỏng công trình do các nguyên nhân thuộc về kết cấu và tải trọng bao gồm: 
 
(1) Nứt kết cấu;
 
(2) Biến dạng vượt quá giới hạn cho phép của công trình do độ cứng của kết cấu hoặc   do công nghệ thi công không đảm bảo;
 
(3) Khả năng chịu lực của kết cấu hoặc cấu kiện không đủ, tuy chưa gây ra nứt nghiêm trọng hay phá hoại kết cấu, nhưng để lại khuyết tật bên trong cần phải gia cường. 

 

Xác định nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu
 
Xử lý kết cấu phải căn cứ vào cơ chế hay nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu để ngăn chặn hay loại trừ hiện tượng nứt, võng quá giới hạn cho phép. 
 
Các nguyên nhân gây nứt và hư hỏng kết cấu có thể là:
 
(1)  Sai sót trong thiết kế kết cấu: 
 
(a) Mặt cắt tiết diện kết cấu/cấu kiện quá nhỏ, không khống chế được yêu cầu về võng, nứt hay ổn định.     
(b) Diện tích cốt thép chịu kéo nhỏ, bỏ qua hay xem nhẹ yêu cầu chống nứt và khống chế độ võng khi tính toán thiết kế.
 
(c) Diện tích mặt cắt bêtông bé, nhưng bố trí nhiều cốt thép làm cho vùng chịu nén bị nứt vỡ khi chịu tải trọng cực hạn.
 
(d) Bỏ qua hay không xét đến một số trường hợp tải trọng có khả năng xuất hiện trong quá trình sử dụng công trình.
 
(e) Xem nhẹ các giải pháp cấu tạo qui định trong các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực bê tông cốt thép.  
 
(2)  Công nghệ thi công không tốt:
 
(a) Chất lượng vật liệu không đảm bảo, cấp phối bêtông không đạt yêu cầu.
 
(b) Ván khuôn bị biến dạng, cây chống ván khuôn bị lún, dẫn đến kết cấu bị võng và lún trước khi chịu tải.
 
(c) Trình tự đổ bêtông không tốt, tốc độ đổ bêtông quá nhanh, không xem xét đến điều kiện thời tiết khi thi công, xuất hiện khe nứt trong khi thi công nhưng không xử lý, bảo dưỡng kém (như hiện tượng nứt trong các bể chứa loại lớn).
 
(d) Lớp bảo vệ cốt thép quá lớn hoặc quá nhỏ.
 
(e) Gia tải quá sớm hoặc vượt tải khi thi công (có thể sinh ra nứt hoặc sập đổ kết cấu).
 
(f) Công nghệ trượt ván khuôn không tốt.
 
(g) Sai sót trong bố trí cốt thép theo mặt cắt tiết diện kết cấu
(ví dụ, nhầm tiết diện cột tầng 6 xuống tầng  4).
 
(h) Bê tông không đạt cường độ qui định.
 
(i) Và các nguyên nhân khác.
 
(3) Vượt tải:
 
(a) Vượt tải do sử dụng sai công năng.
 
(b) Vượt tải do cơi nới cải tạo thêm.
 
(c) Vượt tải do có các trường hợp tải trọng không qui định trong tiêu chuẩn hay vượt giá trị qui định trong tiêu chuẩn, qui phạm (đặc biệt đối với các công trình công nghiệp hay các công trình đặc biệt khác).
 
(4) Công trình bị lún không đều. 

 

Sửa chữa nhà Thủ Đức,Sửa chữa nhà trọn gói TP Thủ Đức,sửa nhà sửa nhà Thủ  Đức

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229