Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    SỬA NHÀ QUẬN BÌNH TÂN

  • Địa chỉ: Sửa nhà quận Bình Tân
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Sửa nhà quận Bình Tân,nhanh chóng,uy tín chất lượng,giá rẻ,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

SỬA NHÀ QUẬN BÌNH TÂN

 

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

LIÊN HỆ :0908327229-0345678533

 

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI QUẬN BÌNH TÂN

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân

Sửa chữa kết cấu hư hỏng do lún nền móng


Hướng dẫn phương pháp kiểm tra chi tiết, xác định cơ chế và mức độ xuống cấp,và một số giải pháp khắc phục sự xuống cấp của công trình do nguyên nhân lún nền móng.
 

 Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra chi tiết được thực hiện khi phát hiện dấu hiệu công trình bị xuống cấp do nguyên nhân nền móng.Công tác kiểm tra chi tiết cần cung cấp các thông tin liên quan đến biến dạng của công trình và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của biến dạng,gồm có:

(1) Lịch sử sử dụng công trình;
 

(2) Điều kiện đất nền và nước ngầm;
 

(3) Hồ sơ thiết kế và hoàn công;
 

(4) Hiện trạng của kết cấu móng công trình;
 

(5) Hoạt động xây dựng và hiện trạng các kết cấu ở khu vực lân cận.

Việc kiểm tra chi tiết được thực hiện theo đề cương được lập ra với mục đích đánh giá hiện trạng của nền móng,khẳng định nguyên nhân gây lún và dự báo tốc độ xuống cấp.

Trong đề cương cần nêu chi tiết khối lượng kiểm tra,phương pháp thực hiện và mục tiêu cần đạt được. Khi xác định nội dung và khối lượng kiểm tra cần tận dụng các kết quả kiểm tra đã có trước. 
 

Nội dung kiểm tra chi tiết gồm có:
 

(1) Khảo sát địa chất công trình bổ sung;
 

(2) Khảo sát hiện trạng móng;
 

(3) Khảo sát hiện trạng hư hỏng kết cấu bên trên ;
 

(4) Khảo sát hiện trạng các công trình lân cận ;
 

(5)Quan trắc lún và nghiêng của công trình;
 

(6)Quan trắc địa kỹ thuật.

 

Công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

 

Khảo sát địa chất công trình bổ sung
 

(1) Mục tiêu của khảo sát địa chất bổ sung là xác định một số chỉ tiêu của đất nền mà các khảo sát trước đó chưa thu thập đầy đủ.Khảo sát bổ sung phải được định hướng theo những nhận định về cơ chế xuống cấp của công trình.

Phương pháp,độ sâu,số lượng và vị trí các điểm khảo sát được xác định theo đặc điểm kết cấu công trình,đất nền,cơ chế và mức độ xuống cấp, ...

 

(2) Các phương pháp khảo sát thường được áp dụng là: 
 

(a) Khoan lấy mẫu đất để thí nghiệm trong phòng (theo TCVN 2683:1991);
 

(b) Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT (theo TCXD 174:1989)
 

(c) Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (theo TCXD 226:1999);
 

(d) Cắt cánh;
 

(e) Quan trắc chuyển vị ngang trong đất;
 

(f) Quan trắc mực nước ngầm và áp lực nước lỗ rỗng, v.v. Trong khảo sát nên xác định các chỉ tiêu phục vụ cho tính toán độ lún của đất nền theo thời gian.  

 

(3) Độ sâu khảo sát được xác định theo các yếu tố:
 

(a) Độ sâu ảnh hưởng của tải trọng công trình: Kích thước và tải trọng công trình càng lớn thì độ sâu khảo sát phải tăng lên tương ứng;
 

(b) Bề dày tầng đất yếu: Nên thực hiện khảo sát qua các lớp đất yếu.

 

(4) Số lượng các điểm khảo sát xác định theo các yếu tố:
 

(a) Qui mô của công trình: Số lượng xác định trên cơ sở khoảng cách giữa các điểm khảo sát,thông thường bằng 15-30 m;
 

(b) Các kết quả khảo sát đã có: Nếu có thể sử dụng số liệu khảo sát đã có từ trước thì khối lượng khảo sát bổ sung có thể giảm bớt;
 

(c) Đặc điểm  của hiện trạng lún: Ngoài các vị trí khảo sát bố trí theo một lưới cách đều,cần chú ý tăng mật độ khảo sát ở khu vực có biến động của điều kiện đất nền,thể hiện thông qua sự tập trung của các vết nứt trên kết cấu.

 

(5) Vị trí của các điểm khảo sát nên bố trí tại:
 

(a) Các khe lún, nơi có thay đổi của tải trọng (thay đổi số tầng, thay đổi của công năng,..) và góc của công trình.
 

(b) Khu vực dự kiến có biến động của điều kiện đất nền;
 

(c) Khu vực có thay đổi của độ lún,thể hiện thông qua mật độ của các vết nứt;
 

(d) Khu vực có độ lún tuyệt đối lớn nhất và nhỏ nhất.
 

(6)  Kết quả khảo sát địa chất bổ sung cần được so sánh với các kết quả khảo sát trong những giai đoạn trước (nếu có).Việc so sánh kết quả khảo sát ở nhiều giai đoạn cho phép đánh giá những biến động có thể xảy ra của điều kiện địa chất và phát hiện những sai sót có thể xảy ra trong quá trình khảo sát.

 

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

SỬA NHÀ QUẬN BÌNH TÂN

 

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

LIÊN HỆ :0908327229-0345678533

 

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI QUẬN BÌNH TÂN

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân

Sửa chữa kết cấu hư hỏng do lún nền móng


Hướng dẫn phương pháp kiểm tra chi tiết, xác định cơ chế và mức độ xuống cấp,và một số giải pháp khắc phục sự xuống cấp của công trình do nguyên nhân lún nền móng.
 

 Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra chi tiết được thực hiện khi phát hiện dấu hiệu công trình bị xuống cấp do nguyên nhân nền móng.Công tác kiểm tra chi tiết cần cung cấp các thông tin liên quan đến biến dạng của công trình và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của biến dạng,gồm có:

(1) Lịch sử sử dụng công trình;
 

(2) Điều kiện đất nền và nước ngầm;
 

(3) Hồ sơ thiết kế và hoàn công;
 

(4) Hiện trạng của kết cấu móng công trình;
 

(5) Hoạt động xây dựng và hiện trạng các kết cấu ở khu vực lân cận.

Việc kiểm tra chi tiết được thực hiện theo đề cương được lập ra với mục đích đánh giá hiện trạng của nền móng,khẳng định nguyên nhân gây lún và dự báo tốc độ xuống cấp.

Trong đề cương cần nêu chi tiết khối lượng kiểm tra,phương pháp thực hiện và mục tiêu cần đạt được. Khi xác định nội dung và khối lượng kiểm tra cần tận dụng các kết quả kiểm tra đã có trước. 
 

Nội dung kiểm tra chi tiết gồm có:
 

(1) Khảo sát địa chất công trình bổ sung;
 

(2) Khảo sát hiện trạng móng;
 

(3) Khảo sát hiện trạng hư hỏng kết cấu bên trên ;
 

(4) Khảo sát hiện trạng các công trình lân cận ;
 

(5)Quan trắc lún và nghiêng của công trình;
 

(6)Quan trắc địa kỹ thuật.

 

Công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

 

Khảo sát địa chất công trình bổ sung
 

(1) Mục tiêu của khảo sát địa chất bổ sung là xác định một số chỉ tiêu của đất nền mà các khảo sát trước đó chưa thu thập đầy đủ.Khảo sát bổ sung phải được định hướng theo những nhận định về cơ chế xuống cấp của công trình.

Phương pháp,độ sâu,số lượng và vị trí các điểm khảo sát được xác định theo đặc điểm kết cấu công trình,đất nền,cơ chế và mức độ xuống cấp, ...

 

(2) Các phương pháp khảo sát thường được áp dụng là: 
 

(a) Khoan lấy mẫu đất để thí nghiệm trong phòng (theo TCVN 2683:1991);
 

(b) Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT (theo TCXD 174:1989)
 

(c) Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (theo TCXD 226:1999);
 

(d) Cắt cánh;
 

(e) Quan trắc chuyển vị ngang trong đất;
 

(f) Quan trắc mực nước ngầm và áp lực nước lỗ rỗng, v.v. Trong khảo sát nên xác định các chỉ tiêu phục vụ cho tính toán độ lún của đất nền theo thời gian.  

 

(3) Độ sâu khảo sát được xác định theo các yếu tố:
 

(a) Độ sâu ảnh hưởng của tải trọng công trình: Kích thước và tải trọng công trình càng lớn thì độ sâu khảo sát phải tăng lên tương ứng;
 

(b) Bề dày tầng đất yếu: Nên thực hiện khảo sát qua các lớp đất yếu.

 

(4) Số lượng các điểm khảo sát xác định theo các yếu tố:
 

(a) Qui mô của công trình: Số lượng xác định trên cơ sở khoảng cách giữa các điểm khảo sát,thông thường bằng 15-30 m;
 

(b) Các kết quả khảo sát đã có: Nếu có thể sử dụng số liệu khảo sát đã có từ trước thì khối lượng khảo sát bổ sung có thể giảm bớt;
 

(c) Đặc điểm  của hiện trạng lún: Ngoài các vị trí khảo sát bố trí theo một lưới cách đều,cần chú ý tăng mật độ khảo sát ở khu vực có biến động của điều kiện đất nền,thể hiện thông qua sự tập trung của các vết nứt trên kết cấu.

 

(5) Vị trí của các điểm khảo sát nên bố trí tại:
 

(a) Các khe lún, nơi có thay đổi của tải trọng (thay đổi số tầng, thay đổi của công năng,..) và góc của công trình.
 

(b) Khu vực dự kiến có biến động của điều kiện đất nền;
 

(c) Khu vực có thay đổi của độ lún,thể hiện thông qua mật độ của các vết nứt;
 

(d) Khu vực có độ lún tuyệt đối lớn nhất và nhỏ nhất.
 

(6)  Kết quả khảo sát địa chất bổ sung cần được so sánh với các kết quả khảo sát trong những giai đoạn trước (nếu có).Việc so sánh kết quả khảo sát ở nhiều giai đoạn cho phép đánh giá những biến động có thể xảy ra của điều kiện địa chất và phát hiện những sai sót có thể xảy ra trong quá trình khảo sát.

 

Sửa nhà quận Bình Tân,sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Tân,công ty sửa chữa nhà quận Bình Tân

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229