Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,báo giá sữa chữa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,báo giá sữa chữa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    SỬA NHÀ QUẬN 12

  • Địa chỉ: SỬA NHÀ QUẬN 12
  • Diện tích:
  • Mô tả: Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,báo giá sữa chữa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 

CÔNG TY SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12 - BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12

 

sua nha q12

sua nha quan12

 
 

 

Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép

 

+ Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép bao gồm các nội dung: khả năng chịu lực, cấu tạo và liên kết, vết nứt và biến dạng...

 

+ Khi tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện, kết cấu bê tông cốt thép,phải kiểm tra cường độ bê tông, mức độ carbonát hóa của bê tông,tính chất cơ học, thành phần hóa học,mức độ ăn mòn cốt thép. Diện tích tiết diện đo được của cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép không bao gồm phần diện tích bị hư hỏng do các nguyên nhân khác nhau gây ra.

 

+ Khi kiểm tra kết cấu bê tông cốt thép cần chú trọng xem xét các vết nứt và tình trạng ăn mòn cốt thép chịu lực của cột, dầm, sàn; vết nứt ngang ở phần chân và phần đỉnh cột; độ nghiêng của vì kèo và ổn định của hệ thống giằng chống v.v...

 

Cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép được đánh giá là nguy hiểm khi có một trong những hiện tượng sau:

 

- Khả năng chịu lực của cấu kiện nhỏ hơn 85% hiệu ứng tác động vào nó;

 

- Dầm, sàn bị võng quá Lo/150, bề rộng vết nứt ở vùng chịu kéo lớn hơn 1 mm.

 

- Vùng chịu kéo ở phần giữa nhịp của dầm đơn giản, dầm liên tục xuất hiện vết nứt thẳng đứng chạy dài lên trên đến 2/3 chiều cao của dầm, bề rộng vết nứt lớn hơn 0,5 mm hoặc ở gần gối tựa xuất hiện vết nứt xiên do lực cắt, bề rộng vết nứt lớn hơn 0,4 mm;

 

- Ở vị trí cốt thép chịu lực của dầm, sàn xuất hiện vết nứt nằm ngang và vết nứt xiên, bề rộng vết nứt lớn hơn 1 mm, bản sàn xuất hiện vết nứt chịu kéo lớn hơn 0,4 mm;

 

- Dầm, sàn có cốt thép bị ăn mòn xuất hiện vết nứt dọc theo chiều cốt thép chịu lực có bề rộng vết nứt lớn hơn 1 mm, hoặc cấu kiện bê tông bị hư hỏng nghiêm trọng, hoặc lớp bảo vệ bê tông bị bong tróc làm lộ cốt thép chịu lực.
 

- Xung quanh mặt bản sàn đổ tại chỗ xuất hiện vết nứt hoặc đáy bản sàn có vết nứt đan xiên;

 

- Dầm, sàn ứng lực trước có vết nứt thẳng đứng chạy dài suốt tiết diện hoặc bê tông ở phần đầu bị nén vỡ làm lộ cốt thép chịu lực, chiều dài đoạn cốt thép bị lộ ra lớn hơn 100 lần đường kính cốt thép chịu lực;

 

- Cốt chịu lực có vết nứt thẳng đứng, lớp bê tông bảo vệ bị bong tróc, cốt thép chịu lực lộ ra do bị ăn mòn, hoặc một bên có vết nứt ngang với bề rộng lớn hơn 1 mm, một bên bê tông bị nén vỡ, cốt thép chịu lực lộ ra do bị ăn mòn;

 

- Phần giữa tường có vết nứt đan xiên, bề rộng lớn hơn 0,4 mm;

 

- Cột, tường bị nghiêng, chuyển vị ngang và độ nghiêng vượt quá 1% độ cao, chuyển vị ngang vượt quá h/500;

- Bê tông cột, tường bị mủn, bị carbonát hóa, phồng rộp, diện tích hư hỏng lớn hơn 1/3 toàn mặt cắt, cốt thép chịu lực lộ ra, bị ăn mòn nghiêm trọng;

 

- Cột, tường biến dạng theo phương ngang lớn hơn h/250, hoặc lớn hơn 30 mm;

 

- Độ võng của vì kèo lớn hơn Lo/200, thanh cánh hạ có vết nứt đứt ngang, bề rộng vết nứt lớn hơn 1 mm;

 

- Hệ thống giằng chống của vì kèo mất hiệu lực dẫn đến nghiêng lệch vì kèo, độ nghiêng lớn hơn 2% chiều cao của vì kèo;

 

- Lớp bê tông bảo vệ của cấu kiện chịu nén uốn bị bong rộp, nhiều chỗ cốt thép chịu lực bị ăn mòn lộ ra ngoài;

 

- Chiều dài đoạn gối của dầm - sàn nhỏ hơn 70% giá trị quy định.

 

 

dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 

Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 

CÁCH XÂY BẬC THANG 

sua nha tron goi q12

Chia bậc:

-Kiểm tra cao độ,ngang bằng của sàn chiếu tới, chiếu nghỉ

-Chia bậc theo kích thước thực tế,vẽ bậc vào tường

Kĩ thuật xây :

-Từ các điểm mũi bậc căng dây xây từ dưới lên trên.Xây viên mỏ ở 2 bên bậc trước sau đó xây ở giữa

- Xây hai viên mỏ ở hai đầu theo vạch dấu đã có .

 

 

CÁCH XÂY VÒM CUỐN

- Phải dựng ván khuông khi xây cuốn cho vòm,ván khuông phải vững chắc,chịu tải trọng đều

Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,báo giá sữa chữa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 
 

- Xây từ 2 đầu vào giữa ,xây bằng gạch thường thì vữa hình nêm

- Mác vữa >= 50

- Xây xong 28 ngày thì mới được mở ván khuông,cột chống

- Bảo dưỡng trong 3 ngày đầu tiên thật tốt

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN 12

 

SỬA NHÀ QUẬN 12-CÔNG TY SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12-BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12​

 

 

CÔNG TY SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12 - BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12

 

sua nha q12

sua nha quan12

 
 

 

Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép

 

+ Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép bao gồm các nội dung: khả năng chịu lực, cấu tạo và liên kết, vết nứt và biến dạng...

 

+ Khi tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện, kết cấu bê tông cốt thép,phải kiểm tra cường độ bê tông, mức độ carbonát hóa của bê tông,tính chất cơ học, thành phần hóa học,mức độ ăn mòn cốt thép. Diện tích tiết diện đo được của cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép không bao gồm phần diện tích bị hư hỏng do các nguyên nhân khác nhau gây ra.

 

+ Khi kiểm tra kết cấu bê tông cốt thép cần chú trọng xem xét các vết nứt và tình trạng ăn mòn cốt thép chịu lực của cột, dầm, sàn; vết nứt ngang ở phần chân và phần đỉnh cột; độ nghiêng của vì kèo và ổn định của hệ thống giằng chống v.v...

 

Cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép được đánh giá là nguy hiểm khi có một trong những hiện tượng sau:

 

- Khả năng chịu lực của cấu kiện nhỏ hơn 85% hiệu ứng tác động vào nó;

 

- Dầm, sàn bị võng quá Lo/150, bề rộng vết nứt ở vùng chịu kéo lớn hơn 1 mm.

 

- Vùng chịu kéo ở phần giữa nhịp của dầm đơn giản, dầm liên tục xuất hiện vết nứt thẳng đứng chạy dài lên trên đến 2/3 chiều cao của dầm, bề rộng vết nứt lớn hơn 0,5 mm hoặc ở gần gối tựa xuất hiện vết nứt xiên do lực cắt, bề rộng vết nứt lớn hơn 0,4 mm;

 

- Ở vị trí cốt thép chịu lực của dầm, sàn xuất hiện vết nứt nằm ngang và vết nứt xiên, bề rộng vết nứt lớn hơn 1 mm, bản sàn xuất hiện vết nứt chịu kéo lớn hơn 0,4 mm;

 

- Dầm, sàn có cốt thép bị ăn mòn xuất hiện vết nứt dọc theo chiều cốt thép chịu lực có bề rộng vết nứt lớn hơn 1 mm, hoặc cấu kiện bê tông bị hư hỏng nghiêm trọng, hoặc lớp bảo vệ bê tông bị bong tróc làm lộ cốt thép chịu lực.
 

- Xung quanh mặt bản sàn đổ tại chỗ xuất hiện vết nứt hoặc đáy bản sàn có vết nứt đan xiên;

 

- Dầm, sàn ứng lực trước có vết nứt thẳng đứng chạy dài suốt tiết diện hoặc bê tông ở phần đầu bị nén vỡ làm lộ cốt thép chịu lực, chiều dài đoạn cốt thép bị lộ ra lớn hơn 100 lần đường kính cốt thép chịu lực;

 

- Cốt chịu lực có vết nứt thẳng đứng, lớp bê tông bảo vệ bị bong tróc, cốt thép chịu lực lộ ra do bị ăn mòn, hoặc một bên có vết nứt ngang với bề rộng lớn hơn 1 mm, một bên bê tông bị nén vỡ, cốt thép chịu lực lộ ra do bị ăn mòn;

 

- Phần giữa tường có vết nứt đan xiên, bề rộng lớn hơn 0,4 mm;

 

- Cột, tường bị nghiêng, chuyển vị ngang và độ nghiêng vượt quá 1% độ cao, chuyển vị ngang vượt quá h/500;

- Bê tông cột, tường bị mủn, bị carbonát hóa, phồng rộp, diện tích hư hỏng lớn hơn 1/3 toàn mặt cắt, cốt thép chịu lực lộ ra, bị ăn mòn nghiêm trọng;

 

- Cột, tường biến dạng theo phương ngang lớn hơn h/250, hoặc lớn hơn 30 mm;

 

- Độ võng của vì kèo lớn hơn Lo/200, thanh cánh hạ có vết nứt đứt ngang, bề rộng vết nứt lớn hơn 1 mm;

 

- Hệ thống giằng chống của vì kèo mất hiệu lực dẫn đến nghiêng lệch vì kèo, độ nghiêng lớn hơn 2% chiều cao của vì kèo;

 

- Lớp bê tông bảo vệ của cấu kiện chịu nén uốn bị bong rộp, nhiều chỗ cốt thép chịu lực bị ăn mòn lộ ra ngoài;

 

- Chiều dài đoạn gối của dầm - sàn nhỏ hơn 70% giá trị quy định.

 

 

dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 

Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 

CÁCH XÂY BẬC THANG 

sua nha tron goi q12

Chia bậc:

-Kiểm tra cao độ,ngang bằng của sàn chiếu tới, chiếu nghỉ

-Chia bậc theo kích thước thực tế,vẽ bậc vào tường

Kĩ thuật xây :

-Từ các điểm mũi bậc căng dây xây từ dưới lên trên.Xây viên mỏ ở 2 bên bậc trước sau đó xây ở giữa

- Xây hai viên mỏ ở hai đầu theo vạch dấu đã có .

 

 

CÁCH XÂY VÒM CUỐN

- Phải dựng ván khuông khi xây cuốn cho vòm,ván khuông phải vững chắc,chịu tải trọng đều

Sửa nhà quận 12,công ty sửa nhà quận 12,báo giá sữa chữa nhà quận 12,dịch vụ sửa chữa nhà quận 12

 
 

- Xây từ 2 đầu vào giữa ,xây bằng gạch thường thì vữa hình nêm

- Mác vữa >= 50

- Xây xong 28 ngày thì mới được mở ván khuông,cột chống

- Bảo dưỡng trong 3 ngày đầu tiên thật tốt

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN 12

 

SỬA NHÀ QUẬN 12-CÔNG TY SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12-BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ QUẬN 12​

 

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229