Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    SỬA CHỮA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH

  • Địa chỉ: SỬA CHỮA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH
  • Diện tích:
  • Mô tả: Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh.Việc thi công sửa chữa nhà,gia cường,nâng cấp,hoặc phá dỡ kết cấu đã bị hư hỏng cần phải được các đơn vị thi công có năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện/Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

SỬA CHỮA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH

 

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

LIÊN HỆ: 0908327229-0345678533

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh

SỬA CHỮA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

 

Kiểm tra công năng của kết cấu trong quá trình sửa chữa, bảo trì

 

(1)  Công năng của kết cấu cần được đánh giá lại trước và sau khi sửa chữa. Các công năng sau đây cần được đánh giá:

 (a) Độ an toàn (khả năng chịu tải);

 (b) Khả năng làm việc bình thường;

Việc đánh giá công năng được thực hiện thông qua các chỉ số công năng yêu cầu (Pyc) và chỉ số công năng thực tế mà kết cấu đạt được (Ptt).Tuỳ theo loại hình và mức độ hư hỏng của kết cấu,có thể xác định một hoặc một số chỉ số công năng cho mỗi loại hình công năng kiểm tra.

 

(2) Kết cấu được coi là đảm bảo công năng khi:

 

Ptt >Pyc hoặc  Pyc >Ptt , tuỳ theo chỉ số công năng cụ thể.

Trong đó:

  • Ptt  là chỉ số công năng thực tế đạt được,xác định theo thực tế khảo sát kết cấu hoặc theo giá trị tính toán;
  • Pyc: Chỉ số công năng yêu cầu,xác định theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành hoặc theo yêu cầu của người thiết kế hay chủ công trình.

sua chua nha binh thanh


Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà - Nguyên tắc đánh giá chung

 

Nhà nguy hiểm là nhà mà kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng,hoặc cấu kiện chịu lực thuộc loại cấu kiện nguy hiểm,bất kỳ lúc nào cũng có thể mất ổn định và khả năng chịu lực,không bảo đảm an toàn sử dụng.Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà căn cứ vào đặc điểm cấu tạo và loại kết cấu chịu lực của nó.

 

 Phân cấp nguy hiểm của nhà

1) Nhà được chia làm 3 bộ phận là: nền móng,kết cấu chịu lực ở bên trên và kết cấu bao che.

 

2) Đánh giá mức độ nguy hiểm của các bộ phận của nhà được phân theo các cấp:

 

- Cấp a: Không có cấu kiện nguy hiểm;

- Cấp b: Có cấu kiện nguy hiểm;

- Cấp c: Nguy hiểm cục bộ;

- Cấp d: Tổng thể nguy hiểm.

 

3) Đánh giá mức độ nguy hiểm của cả nhà được quy định như sau:

 

- Cấp A: Khả năng chịu lực của kết cấu có thể thỏa mãn yêu cầu sử dụng bình thường, chưa có nguy hiểm, kết cấu nhà an toàn.

 

- Cấp B: Khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường,cá biệt có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực,công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

 

- Cấp C: Khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

 

- Cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

 

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

 

Nguyên tắc đánh giá tổng hợp

 

3.1) Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện,kết cấu toàn bộ nhà,kết hợp với lịch sử của nó,ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

3.2) Khi phân tích nguy hiểm của nền móng hoặc cấu kiện,cần xem xét sự nguy hiểm của chúng là độc lập hay tương quan.Khi tính nguy hiểm của cấu kiện chỉ mang tính chất độc lập,thì không tạo thành nguy hiểm cho cả hệ thống,khi nguy hiểm là tương quan (tức là có liêu quan với nhau),thì phải xem xét mức độ nguy hiểm của hệ kết cấu để dự đoán phạm vi của chúng.

 

3.3) Khi phân tích toàn diện,dự đoán tổng hợp,phải xem xét các yếu tố sau đây:

 

- Mức độ hư hỏng của các cấu kiện;

- Vai trò của những cấu kiện hư hỏng trong toàn nhà;

- Số lượng và tỉ lệ của những cấu kiện hư hỏng so với toàn nhà;

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Yếu tố con người và tình trạng nguy hiểm của kết cấu;

- Khả năng có thể khôi phục sau khi kết cấu bị hỏng;

- Tổn thất kinh tế do kết cấu bị hỏng gây ra.

 

Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Đối với các kết cấu chịu tác động ăn mòn hoặc tác động của khí hậu nóng ẩm thì ngoài kiểm tra công năng còn cần phải kiểm tra khả năng kết cấu giữ được độ bền lâu theo yêu cầu thiết kế.Cụ thể,các yếu tố sau đây cần phải ở dưới mức cho phép.

- Nồng độ ion Cl- hoặc hoá chất thẩm thấu;

- Chiều dày mức thấm ion Cl- hoặc hoá chất;

- Chiều dày cacbonat; độ pH;

- Bề rộng vết nứt;

- Mức rỉ cốt thép;

- Độ rỗng bê tông;

- Tổn thất cường độ hoặc trong lượng bê tông.​

 

Quản lý kỹ thuật công tác bảo trì

 

(1) Cần phải có một chiến lược bảo trì ngay từ khi quyết định đầu tư xây dựng công trình.

 

(2) Sau khi xây dựng xong công trình,cần tiến hành ngay việc kiểm tra ban đầu để phát hiện các dấu hiệu khuyết tật làm ảnh hưởng xấu đến công năng kết cấu.Các khuyết tật này cần được khắc phục ngay trước khi đưa công trình vào sử dụng.

 

(3) Trong suốt thời gian làm việc của công trình,công tác bảo trì cần được duy trì.Trong trường hợp phát hiện thấy kết cấu bị hư hỏng đến mức phải sửa chữa thì cần tiến hành ngay công tác kiểm tra,đánh giá mức độ hư hỏng và đề ra biện pháp sửa chữa.

 

(4) Việc kiểm tra,xác định cơ chế xuống cấp,đánh giá mức độ hư hỏng và đề ra giải pháp sửa chữa kết cấu phải do các đơn vị và chuyên gia chuyên ngành có năng lực phù hợp thực hiện.Các giải pháp sửa chữa cần được xác định trên cơ sở các số liệu kiểm tra trước đó và có sử dụng các bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công,các kết quả kiểm tra chất lượng,vật liệu đã sử dụng,các biên bản và sổ nhật ký thi công của công trình.

 

Việc thi công sửa chữa,gia cường,nâng cấp,hoặc phá dỡ kết cấu đã bị hư hỏng cần phải được các đơn vị thi công có năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện.

 

(5) Mọi diễn biến của công tác bảo trì cần được ghi chép và lưu giữ để sử dụng lâu dài.Chủ công trình sẽ lưu giữ các ghi chép này cùng với các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác liên quan đến việc bảo trì.

 

 

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh,cty sửa nhà chuyên nghiệp

SỬA CHỮA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH

 

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

LIÊN HỆ: 0908327229-0345678533

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh

SỬA CHỮA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

 

Kiểm tra công năng của kết cấu trong quá trình sửa chữa, bảo trì

 

(1)  Công năng của kết cấu cần được đánh giá lại trước và sau khi sửa chữa. Các công năng sau đây cần được đánh giá:

 (a) Độ an toàn (khả năng chịu tải);

 (b) Khả năng làm việc bình thường;

Việc đánh giá công năng được thực hiện thông qua các chỉ số công năng yêu cầu (Pyc) và chỉ số công năng thực tế mà kết cấu đạt được (Ptt).Tuỳ theo loại hình và mức độ hư hỏng của kết cấu,có thể xác định một hoặc một số chỉ số công năng cho mỗi loại hình công năng kiểm tra.

 

(2) Kết cấu được coi là đảm bảo công năng khi:

 

Ptt >Pyc hoặc  Pyc >Ptt , tuỳ theo chỉ số công năng cụ thể.

Trong đó:

  • Ptt  là chỉ số công năng thực tế đạt được,xác định theo thực tế khảo sát kết cấu hoặc theo giá trị tính toán;
  • Pyc: Chỉ số công năng yêu cầu,xác định theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành hoặc theo yêu cầu của người thiết kế hay chủ công trình.

sua chua nha binh thanh


Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà - Nguyên tắc đánh giá chung

 

Nhà nguy hiểm là nhà mà kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng,hoặc cấu kiện chịu lực thuộc loại cấu kiện nguy hiểm,bất kỳ lúc nào cũng có thể mất ổn định và khả năng chịu lực,không bảo đảm an toàn sử dụng.Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà căn cứ vào đặc điểm cấu tạo và loại kết cấu chịu lực của nó.

 

 Phân cấp nguy hiểm của nhà

1) Nhà được chia làm 3 bộ phận là: nền móng,kết cấu chịu lực ở bên trên và kết cấu bao che.

 

2) Đánh giá mức độ nguy hiểm của các bộ phận của nhà được phân theo các cấp:

 

- Cấp a: Không có cấu kiện nguy hiểm;

- Cấp b: Có cấu kiện nguy hiểm;

- Cấp c: Nguy hiểm cục bộ;

- Cấp d: Tổng thể nguy hiểm.

 

3) Đánh giá mức độ nguy hiểm của cả nhà được quy định như sau:

 

- Cấp A: Khả năng chịu lực của kết cấu có thể thỏa mãn yêu cầu sử dụng bình thường, chưa có nguy hiểm, kết cấu nhà an toàn.

 

- Cấp B: Khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường,cá biệt có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực,công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

 

- Cấp C: Khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

 

- Cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

 

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

 

Nguyên tắc đánh giá tổng hợp

 

3.1) Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện,kết cấu toàn bộ nhà,kết hợp với lịch sử của nó,ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

3.2) Khi phân tích nguy hiểm của nền móng hoặc cấu kiện,cần xem xét sự nguy hiểm của chúng là độc lập hay tương quan.Khi tính nguy hiểm của cấu kiện chỉ mang tính chất độc lập,thì không tạo thành nguy hiểm cho cả hệ thống,khi nguy hiểm là tương quan (tức là có liêu quan với nhau),thì phải xem xét mức độ nguy hiểm của hệ kết cấu để dự đoán phạm vi của chúng.

 

3.3) Khi phân tích toàn diện,dự đoán tổng hợp,phải xem xét các yếu tố sau đây:

 

- Mức độ hư hỏng của các cấu kiện;

- Vai trò của những cấu kiện hư hỏng trong toàn nhà;

- Số lượng và tỉ lệ của những cấu kiện hư hỏng so với toàn nhà;

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Yếu tố con người và tình trạng nguy hiểm của kết cấu;

- Khả năng có thể khôi phục sau khi kết cấu bị hỏng;

- Tổn thất kinh tế do kết cấu bị hỏng gây ra.

 

Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh

Đối với các kết cấu chịu tác động ăn mòn hoặc tác động của khí hậu nóng ẩm thì ngoài kiểm tra công năng còn cần phải kiểm tra khả năng kết cấu giữ được độ bền lâu theo yêu cầu thiết kế.Cụ thể,các yếu tố sau đây cần phải ở dưới mức cho phép.

- Nồng độ ion Cl- hoặc hoá chất thẩm thấu;

- Chiều dày mức thấm ion Cl- hoặc hoá chất;

- Chiều dày cacbonat; độ pH;

- Bề rộng vết nứt;

- Mức rỉ cốt thép;

- Độ rỗng bê tông;

- Tổn thất cường độ hoặc trong lượng bê tông.​

 

Quản lý kỹ thuật công tác bảo trì

 

(1) Cần phải có một chiến lược bảo trì ngay từ khi quyết định đầu tư xây dựng công trình.

 

(2) Sau khi xây dựng xong công trình,cần tiến hành ngay việc kiểm tra ban đầu để phát hiện các dấu hiệu khuyết tật làm ảnh hưởng xấu đến công năng kết cấu.Các khuyết tật này cần được khắc phục ngay trước khi đưa công trình vào sử dụng.

 

(3) Trong suốt thời gian làm việc của công trình,công tác bảo trì cần được duy trì.Trong trường hợp phát hiện thấy kết cấu bị hư hỏng đến mức phải sửa chữa thì cần tiến hành ngay công tác kiểm tra,đánh giá mức độ hư hỏng và đề ra biện pháp sửa chữa.

 

(4) Việc kiểm tra,xác định cơ chế xuống cấp,đánh giá mức độ hư hỏng và đề ra giải pháp sửa chữa kết cấu phải do các đơn vị và chuyên gia chuyên ngành có năng lực phù hợp thực hiện.Các giải pháp sửa chữa cần được xác định trên cơ sở các số liệu kiểm tra trước đó và có sử dụng các bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công,các kết quả kiểm tra chất lượng,vật liệu đã sử dụng,các biên bản và sổ nhật ký thi công của công trình.

 

Việc thi công sửa chữa,gia cường,nâng cấp,hoặc phá dỡ kết cấu đã bị hư hỏng cần phải được các đơn vị thi công có năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện.

 

(5) Mọi diễn biến của công tác bảo trì cần được ghi chép và lưu giữ để sử dụng lâu dài.Chủ công trình sẽ lưu giữ các ghi chép này cùng với các bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật khác liên quan đến việc bảo trì.

 

 

Sửa chữa nhà trọn gói quận Bình Thạnh,Sửa chữa nhà quận Bình Thạnh,cty sửa nhà chuyên nghiệp

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229