Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    SỬA CHỮA NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm/.Khảo sát tại hiện trường là bước quan trọng để đưa ra những kết luận về tình trạng hư hỏng và đề ra biện pháp sửa chữa nhà hợp lý /bao gia sua nha,sua chua nha

SỬA CHỮA NHÀ

sua chua nha

*Bảo trì,sửa chữa nhà,(công trình): Một loạt công việc được tiến hành để đảm bảo cho kết cấu liên tục giữ được chức năng làm việc của nó  trong suốt tuổi thọ thiết kế.

 

*Khảo sát: là  công việc kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng kết cấu để xác lập được những thông số cần thiết về mức độ hư hỏng của kết cấu nhằm tìm biện pháp khắc phục sữa chữa nhà hợp lí,kinh tế nhất

 

-TELL 0908327229

 

sua chua nha

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm

sua chua nha tron goi

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

- Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà, kết hợp với lịch sử của nó, ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

   sua chua nha giá re

       

 

 *Khi phân tích toàn diện, dự đoán tổng hợp, phải xem xét các yếu tố sau đây:

- Mức độ hư hỏng của các cấu kiện;

- Vai trò của những cấu kiện hư hỏng trong toàn nhà;

- Số lượng và tỉ lệ của những cấu kiện hư hỏng so với toàn nhà;

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Yếu tố con người và tình trạng nguy hiểm của kết cấu;

- Khả năng có thể khôi phục sau khi kết cấu bị hỏng;

- Tổn thất kinh tế do kết cấu bị hỏng gây ra.

 

- Việc đánh giá công năng được thực hiện thông qua các chỉ số công năng yêu cầu và chỉ số công năng thực tế mà kết cấu đạt được.Tuỳ theo loại hình và mức độ hư hỏng của kết cấu, có thể xác định một hoặc một số chỉ số công năng cho mỗi loại hình công năng kiểm tra.


 

*.Khảo sát chi tiết toàn bộ hoặc bộ phận hư hỏng của kết cấu:

Yêu cầu của khảo sát là phải thu được các số liệu lượng hóa về tình trạng hư hỏng của kết cấu.Cụ thể là lượng hóa bằng số liệu và bằng ảnh những vấn đề sau đây:

 

 + Sai lệch hình học kết cấu và chi tiết kết cấu.
 + Mức biến dạng  kết cấu.

 + Mức nghiêng,lún.
 + Vết nứt (mật độ, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và hướng vết nứt).
 + Vết gãy (đặc điểm, vị trí, mức nguy hiểm) 
 + Ăn mòn cốt thép (mật độ rỉ, mức độ rỉ, tổn thất tiết diện cốt thép)
 + Ăn mòn bê tông (ăn mòn xâm thực, ăn mòn cácbônát,mức độ ăn mòn,chiều sâu xâm thực vào kết cấu,độ nhiễm hóa chất, v.v.)
 + Chất lượng bê tông (cường độ, độ đặc chắc, bong rộp)
 +  Biến màu mặt ngoài

 + Các khuyết tật nhìn thấy
 + Sự đảm bảo công năng kết cấu (chống thấm, cách âm, cách nhiệt, v.v.)
 + Tình trạng làm việc của hệ thống theo dõi lâu dài (nếu có).Số liệu đo của hệ thống tại thời điểm kiểm tra chi tiết.

 

*Lựa chọn giải pháp sửa chữa hoặc gia cường:

Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường cần được lựa chọn trên cơ sở cơ chế xuống cấp đã được phân tích sáng tỏ.

 

*Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường đề ra phải đạt được yêu cầu là khôi phục được bằng hoặc cao hơn công năng ban đầu của kết cấu và ngăn ngừa việc tiếp tục hình thành cơ chế xuống cấp sau khi sửa chữa.
 

*Quy mô sửa chữa phụ thuộc vào tầm quan trọng của kết cấu,tuổi thọ còn lại của công trình,khả năng tài chính và yêu cầu của chủ công trình.

 

sua nha

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm,bao gia sua nha

SỬA CHỮA NHÀ

sua chua nha

*Bảo trì,sửa chữa nhà,(công trình): Một loạt công việc được tiến hành để đảm bảo cho kết cấu liên tục giữ được chức năng làm việc của nó  trong suốt tuổi thọ thiết kế.

 

*Khảo sát: là  công việc kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng kết cấu để xác lập được những thông số cần thiết về mức độ hư hỏng của kết cấu nhằm tìm biện pháp khắc phục sữa chữa nhà hợp lí,kinh tế nhất

 

-TELL 0908327229

 

sua chua nha

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm

sua chua nha tron goi

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

- Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà, kết hợp với lịch sử của nó, ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

   sua chua nha giá re

       

 

 *Khi phân tích toàn diện, dự đoán tổng hợp, phải xem xét các yếu tố sau đây:

- Mức độ hư hỏng của các cấu kiện;

- Vai trò của những cấu kiện hư hỏng trong toàn nhà;

- Số lượng và tỉ lệ của những cấu kiện hư hỏng so với toàn nhà;

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Yếu tố con người và tình trạng nguy hiểm của kết cấu;

- Khả năng có thể khôi phục sau khi kết cấu bị hỏng;

- Tổn thất kinh tế do kết cấu bị hỏng gây ra.

 

- Việc đánh giá công năng được thực hiện thông qua các chỉ số công năng yêu cầu và chỉ số công năng thực tế mà kết cấu đạt được.Tuỳ theo loại hình và mức độ hư hỏng của kết cấu, có thể xác định một hoặc một số chỉ số công năng cho mỗi loại hình công năng kiểm tra.


 

*.Khảo sát chi tiết toàn bộ hoặc bộ phận hư hỏng của kết cấu:

Yêu cầu của khảo sát là phải thu được các số liệu lượng hóa về tình trạng hư hỏng của kết cấu.Cụ thể là lượng hóa bằng số liệu và bằng ảnh những vấn đề sau đây:

 

 + Sai lệch hình học kết cấu và chi tiết kết cấu.
 + Mức biến dạng  kết cấu.

 + Mức nghiêng,lún.
 + Vết nứt (mật độ, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và hướng vết nứt).
 + Vết gãy (đặc điểm, vị trí, mức nguy hiểm) 
 + Ăn mòn cốt thép (mật độ rỉ, mức độ rỉ, tổn thất tiết diện cốt thép)
 + Ăn mòn bê tông (ăn mòn xâm thực, ăn mòn cácbônát,mức độ ăn mòn,chiều sâu xâm thực vào kết cấu,độ nhiễm hóa chất, v.v.)
 + Chất lượng bê tông (cường độ, độ đặc chắc, bong rộp)
 +  Biến màu mặt ngoài

 + Các khuyết tật nhìn thấy
 + Sự đảm bảo công năng kết cấu (chống thấm, cách âm, cách nhiệt, v.v.)
 + Tình trạng làm việc của hệ thống theo dõi lâu dài (nếu có).Số liệu đo của hệ thống tại thời điểm kiểm tra chi tiết.

 

*Lựa chọn giải pháp sửa chữa hoặc gia cường:

Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường cần được lựa chọn trên cơ sở cơ chế xuống cấp đã được phân tích sáng tỏ.

 

*Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường đề ra phải đạt được yêu cầu là khôi phục được bằng hoặc cao hơn công năng ban đầu của kết cấu và ngăn ngừa việc tiếp tục hình thành cơ chế xuống cấp sau khi sửa chữa.
 

*Quy mô sửa chữa phụ thuộc vào tầm quan trọng của kết cấu,tuổi thọ còn lại của công trình,khả năng tài chính và yêu cầu của chủ công trình.

 

sua nha

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm,bao gia sua nha

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229