Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    SỬA CHỮA NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm/.Khảo sát tại hiện trường là bước quan trọng để đưa ra những kết luận về tình trạng hư hỏng và đề ra biện pháp sửa chữa nhà hợp lý /bao gia sua nha,sua chua nha

SỬA CHỮA NHÀ

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

Sửa chữa nhà,bao gia sua nha,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

Bảo trì,sửa chữa nhà,(công trình): Một loạt công việc được tiến hành để đảm bảo cho kết cấu liên tục giữ được chức năng làm việc của nó  trong suốt tuổi thọ thiết kế.

 

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm

sua chua nha

sua chua nha tron goi

Sửa chữa nhà,bao gia sua nha,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm


- Từ mỗi loại hình hư hỏng nhận biết được,chủ công trình và người thiết kết cần có chương trình cụ thể cho công tác bảo trì,sửa chữa nhà,bao gồm từ khâu kiểm tra,đánh giá mức độ hư hỏng đến việc sửa chữa,gia cường,nâng cấp hoặc phá dỡ công trình.

 

- Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà, kết hợp với lịch sử của nó, ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

- Khi phân tích nguy hiểm của nền móng hoặc cấu kiện, cần xem xét sự nguy hiểm của chúng là độc lập hay tương quan.Khi tính nguy hiểm của cấu kiện chỉ mang tính chất độc lập,thì không tạo thành nguy hiểm cho cả hệ thống; khi nguy hiểm là tương quan (tức là có liêu quan với nhau),thì phải xem xét mức độ nguy hiểm của hệ kết cấu để dự đoán phạm vi của chúng

 

   Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm

       Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

 *Khi phân tích toàn diện, dự đoán tổng hợp, phải xem xét các yếu tố sau đây:

- Mức độ hư hỏng của các cấu kiện;

- Vai trò của những cấu kiện hư hỏng trong toàn nhà;

- Số lượng và tỉ lệ của những cấu kiện hư hỏng so với toàn nhà;

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Yếu tố con người và tình trạng nguy hiểm của kết cấu;

- Khả năng có thể khôi phục sau khi kết cấu bị hỏng;

- Tổn thất kinh tế do kết cấu bị hỏng gây ra.

 

Kiểm tra công năng của kết cấu trong quá trình bảo trì,sửa chữa nhà

Công năng của kết cấu cần được đánh giá lại trước và sau khi sửa chữa nhà.Các công năng sau đây cần được đánh giá:
 

- Độ an toàn (khả năng chịu tải);
 

- Khả năng làm việc bình thường;
 

- Việc đánh giá công năng được thực hiện thông qua các chỉ số công năng yêu cầu và chỉ số công năng thực tế mà kết cấu đạt được.Tuỳ theo loại hình và mức độ hư hỏng của kết cấu, có thể xác định một hoặc một số chỉ số công năng cho mỗi loại hình công năng kiểm tra.

 

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm


 

1.Khảo sát chi tiết toàn bộ hoặc bộ phận hư hỏng của kết cấu:

Yêu cầu của khảo sát là phải thu được các số liệu lượng hóa về tình trạng hư hỏng của kết cấu.Cụ thể là lượng hóa bằng số liệu và bằng ảnh những vấn đề sau đây:

 

 + Sai lệch hình học kết cấu và chi tiết kết cấu.
 + Mức biến dạng  kết cấu.

 + Mức nghiêng,lún.
 + Vết nứt (mật độ, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và hướng vết nứt).
 + Vết gãy (đặc điểm, vị trí, mức nguy hiểm) 
 + Ăn mòn cốt thép (mật độ rỉ, mức độ rỉ, tổn thất tiết diện cốt thép)
 + Ăn mòn bê tông (ăn mòn xâm thực, ăn mòn cácbônát,mức độ ăn mòn,chiều sâu xâm thực vào kết cấu,độ nhiễm hóa chất, v.v.)
 + Chất lượng bê tông (cường độ, độ đặc chắc, bong rộp)
 +  Biến màu mặt ngoài

 + Các khuyết tật nhìn thấy
 + Sự đảm bảo công năng kết cấu (chống thấm, cách âm, cách nhiệt, v.v.)
 + Tình trạng làm việc của hệ thống theo dõi lâu dài (nếu có).Số liệu đo của hệ thống tại thời điểm kiểm tra chi tiết.


(2) Phân tích cơ chế xuống cấp của kết cấu:

Trên cơ sở các số liệu khảo sát nêu trên và các kết quả kiểm tra hồ sơ lưu trữ công trình,cần phân tích,xác định cơ chế tạo nên mỗi loại hư hỏng. Có thể quy nạp một số dạng cơ chế điển hình sau đây:

 

+   Nứt gãy kết cấu :  Do vượt tải,biến dạng nhiệt ẩm; lún,chất lượng bê tông.
+   Suy giảm cường độ bê tông :  Do độ đặc chắc bê tông,bảo dưỡng bê tông và tác động môi trường,xâm thực.
+   Biến dạng hình học kết cấu: Do vượt tải,tác động môi trường,độ cứng kết cấu.
+   Rỉ cốt thép: Do ăn mòn môi trường xâm thực,cacbônat hóa bề mặt bê tông,nứt bê tông,thấm nước.
+   Biến màu bề mặt : Do tác động môi trường.
+   Thấm nước: Do độ chặt bê tông,nứt kết cấu,mối nối.

 

(3) Đánh giá mức độ xuống cấp của kết cấu:

Trên cơ sở các số liệu kiểm tra và cơ chế xuống cấp đã phân tích,cần đánh giá xem kết cấu có cần sửa chữa hay không,và sửa chữa đến mức nào.Cơ sở để đánh giá mức độ xuống cấp là các công năng của kết cấu được xem xét

 

(4) Lựa chọn giải pháp sửa chữa hoặc gia cường:

Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường cần được lựa chọn trên cơ sở cơ chế xuống cấp đã được phân tích sáng tỏ.

 

Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường đề ra phải đạt được yêu cầu là khôi phục được bằng hoặc cao hơn công năng ban đầu của kết cấu và ngăn ngừa việc tiếp tục hình thành cơ chế xuống cấp sau khi sửa chữa.
 

Quy mô sửa chữa phụ thuộc vào tầm quan trọng của kết cấu,tuổi thọ còn lại của công trình,khả năng tài chính và yêu cầu của chủ công trình.

 

(5) Thực hiện sửa chữa hoặc gia cường:

+ Chủ công trình có thể tự thực hiện sửa chữa,gia cường hoặc chọn một đơn vị có năng lực phù hợp để thực hiện.
+ Đơn vị thực hiện sửa chữa hoặc gia cường cần có kế hoạch chủ động về vật tư,nhân lực,tiến độ và biện pháp thi công,giám sát chất lượng trước khi bắt đầu thi công.
+ Việc sửa chữa hoặc gia cường phải đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến môi trường xung quanh và đến người sử dụng. Những thí nghiệm kiểm tra chất lượng cần thiết phải được thực hiện trong quá trình thi công.
+ Mọi diễn biến của công tác sửa chữa hoặc gia cường phải được ghi vào sổ nhật ký thi công và lưu giữ lâu dài.

 Ghi chép và lưu giữ hồ sơ
 

(1) Mọi diễn biến của công tác kiểm tra chi tiết đều phải được ghi chép đầy đủ dưới dạng biên bản,sổ nhật ký,bản vẽ để lưu giữ lâu dài.
 

(2) Chủ công trình lưu giữ hồ sơ kiểm tra chi tiết bao gồm: kết quả khảo sát,phân tích đánh giá,thuyết minh giải pháp sửa chữa hoặc gia cường,nhật ký thi công,các bản vẽ,các biên bản kiểm tra.Các hồ sơ này cần được lưu giữ lâu dài cùng với các hồ sơ của các đợt kiểm tra trước đây.

 

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

su chua nha

 

Sửa chữa kết cấu
 

Phần này hướng dẫn công tác sửa chữa kết cấu .Sửa chữa kết cấu hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế, thi công và sử dụng công trình 
 

- Mục này hướng dẫn phương pháp kiểm tra chi tiết,xác định cơ chế và mức độ xuống cấp,sửa chữa và gia cường các kết cấu bê tông cốt thép bị hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế,thi công và sử dụng công trình,trong đó chủ yếu đề cập tới các vấn đề như : tải trọng tác động,khả năng chịu lực và khả năng sử dụng bình thường của kết cấu từ khi xây dựng và trong suốt quá trình khai thác.

 

- Trước khi sửa chữa và gia cường kết cấu cần tiến hành kiểm tra chi tiết, đánh giá mức độ và phân tích cơ chế/nguyên nhân gây hư hỏng công trình.Tải trọng ở đây chỉ giới hạn trong các tác động thông thường tác dụng lên công trình. 

 

Có ba loại hư hỏng công trình do các nguyên nhân thuộc về kết cấu và tải trọng bao gồm: 
 

+ Nứt kết cấu
 

+ Biến dạng vượt quá giới hạn cho phép của công trình do độ cứng của kết cấu hoặc do công nghệ thi công không đảm bảo.
 

+ Khả năng chịu lực của kết cấu hoặc cấu kiện không đủ,tuy chưa gây ra nứt nghiêm trọng hay phá hoại kết cấu, nhưng để lại khuyết tật bên trong cần phải gia cường.Hư hỏng và sửa chữa hư hỏng công trình do lún nền móng 
   
* Kiểm tra chi tiết được tiến hành nhằm xác định cơ chế và mức độ hư hỏng kết cấu trước khi đưa ra giải pháp sửa chữa hoặc gia cường.

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm,bao gia sua nha

SỬA CHỮA NHÀ

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

Sửa chữa nhà,bao gia sua nha,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

Bảo trì,sửa chữa nhà,(công trình): Một loạt công việc được tiến hành để đảm bảo cho kết cấu liên tục giữ được chức năng làm việc của nó  trong suốt tuổi thọ thiết kế.

 

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm

sua chua nha

sua chua nha tron goi

Sửa chữa nhà,bao gia sua nha,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm


- Từ mỗi loại hình hư hỏng nhận biết được,chủ công trình và người thiết kết cần có chương trình cụ thể cho công tác bảo trì,sửa chữa nhà,bao gồm từ khâu kiểm tra,đánh giá mức độ hư hỏng đến việc sửa chữa,gia cường,nâng cấp hoặc phá dỡ công trình.

 

- Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà phải dựa trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm của nền móng, cấu kiện, kết cấu toàn bộ nhà, kết hợp với lịch sử của nó, ảnh hưởng môi trường và xu hướng phát triển để phân tích toàn diện và phán đoán tổng hợp.

 

- Khi phân tích nguy hiểm của nền móng hoặc cấu kiện, cần xem xét sự nguy hiểm của chúng là độc lập hay tương quan.Khi tính nguy hiểm của cấu kiện chỉ mang tính chất độc lập,thì không tạo thành nguy hiểm cho cả hệ thống; khi nguy hiểm là tương quan (tức là có liêu quan với nhau),thì phải xem xét mức độ nguy hiểm của hệ kết cấu để dự đoán phạm vi của chúng

 

   Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm

       Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

 *Khi phân tích toàn diện, dự đoán tổng hợp, phải xem xét các yếu tố sau đây:

- Mức độ hư hỏng của các cấu kiện;

- Vai trò của những cấu kiện hư hỏng trong toàn nhà;

- Số lượng và tỉ lệ của những cấu kiện hư hỏng so với toàn nhà;

- Ảnh hưởng môi trường xung quanh;

- Yếu tố con người và tình trạng nguy hiểm của kết cấu;

- Khả năng có thể khôi phục sau khi kết cấu bị hỏng;

- Tổn thất kinh tế do kết cấu bị hỏng gây ra.

 

Kiểm tra công năng của kết cấu trong quá trình bảo trì,sửa chữa nhà

Công năng của kết cấu cần được đánh giá lại trước và sau khi sửa chữa nhà.Các công năng sau đây cần được đánh giá:
 

- Độ an toàn (khả năng chịu tải);
 

- Khả năng làm việc bình thường;
 

- Việc đánh giá công năng được thực hiện thông qua các chỉ số công năng yêu cầu và chỉ số công năng thực tế mà kết cấu đạt được.Tuỳ theo loại hình và mức độ hư hỏng của kết cấu, có thể xác định một hoặc một số chỉ số công năng cho mỗi loại hình công năng kiểm tra.

 

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm


 

1.Khảo sát chi tiết toàn bộ hoặc bộ phận hư hỏng của kết cấu:

Yêu cầu của khảo sát là phải thu được các số liệu lượng hóa về tình trạng hư hỏng của kết cấu.Cụ thể là lượng hóa bằng số liệu và bằng ảnh những vấn đề sau đây:

 

 + Sai lệch hình học kết cấu và chi tiết kết cấu.
 + Mức biến dạng  kết cấu.

 + Mức nghiêng,lún.
 + Vết nứt (mật độ, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu và hướng vết nứt).
 + Vết gãy (đặc điểm, vị trí, mức nguy hiểm) 
 + Ăn mòn cốt thép (mật độ rỉ, mức độ rỉ, tổn thất tiết diện cốt thép)
 + Ăn mòn bê tông (ăn mòn xâm thực, ăn mòn cácbônát,mức độ ăn mòn,chiều sâu xâm thực vào kết cấu,độ nhiễm hóa chất, v.v.)
 + Chất lượng bê tông (cường độ, độ đặc chắc, bong rộp)
 +  Biến màu mặt ngoài

 + Các khuyết tật nhìn thấy
 + Sự đảm bảo công năng kết cấu (chống thấm, cách âm, cách nhiệt, v.v.)
 + Tình trạng làm việc của hệ thống theo dõi lâu dài (nếu có).Số liệu đo của hệ thống tại thời điểm kiểm tra chi tiết.


(2) Phân tích cơ chế xuống cấp của kết cấu:

Trên cơ sở các số liệu khảo sát nêu trên và các kết quả kiểm tra hồ sơ lưu trữ công trình,cần phân tích,xác định cơ chế tạo nên mỗi loại hư hỏng. Có thể quy nạp một số dạng cơ chế điển hình sau đây:

 

+   Nứt gãy kết cấu :  Do vượt tải,biến dạng nhiệt ẩm; lún,chất lượng bê tông.
+   Suy giảm cường độ bê tông :  Do độ đặc chắc bê tông,bảo dưỡng bê tông và tác động môi trường,xâm thực.
+   Biến dạng hình học kết cấu: Do vượt tải,tác động môi trường,độ cứng kết cấu.
+   Rỉ cốt thép: Do ăn mòn môi trường xâm thực,cacbônat hóa bề mặt bê tông,nứt bê tông,thấm nước.
+   Biến màu bề mặt : Do tác động môi trường.
+   Thấm nước: Do độ chặt bê tông,nứt kết cấu,mối nối.

 

(3) Đánh giá mức độ xuống cấp của kết cấu:

Trên cơ sở các số liệu kiểm tra và cơ chế xuống cấp đã phân tích,cần đánh giá xem kết cấu có cần sửa chữa hay không,và sửa chữa đến mức nào.Cơ sở để đánh giá mức độ xuống cấp là các công năng của kết cấu được xem xét

 

(4) Lựa chọn giải pháp sửa chữa hoặc gia cường:

Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường cần được lựa chọn trên cơ sở cơ chế xuống cấp đã được phân tích sáng tỏ.

 

Giải pháp sửa chữa hoặc gia cường đề ra phải đạt được yêu cầu là khôi phục được bằng hoặc cao hơn công năng ban đầu của kết cấu và ngăn ngừa việc tiếp tục hình thành cơ chế xuống cấp sau khi sửa chữa.
 

Quy mô sửa chữa phụ thuộc vào tầm quan trọng của kết cấu,tuổi thọ còn lại của công trình,khả năng tài chính và yêu cầu của chủ công trình.

 

(5) Thực hiện sửa chữa hoặc gia cường:

+ Chủ công trình có thể tự thực hiện sửa chữa,gia cường hoặc chọn một đơn vị có năng lực phù hợp để thực hiện.
+ Đơn vị thực hiện sửa chữa hoặc gia cường cần có kế hoạch chủ động về vật tư,nhân lực,tiến độ và biện pháp thi công,giám sát chất lượng trước khi bắt đầu thi công.
+ Việc sửa chữa hoặc gia cường phải đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến môi trường xung quanh và đến người sử dụng. Những thí nghiệm kiểm tra chất lượng cần thiết phải được thực hiện trong quá trình thi công.
+ Mọi diễn biến của công tác sửa chữa hoặc gia cường phải được ghi vào sổ nhật ký thi công và lưu giữ lâu dài.

 Ghi chép và lưu giữ hồ sơ
 

(1) Mọi diễn biến của công tác kiểm tra chi tiết đều phải được ghi chép đầy đủ dưới dạng biên bản,sổ nhật ký,bản vẽ để lưu giữ lâu dài.
 

(2) Chủ công trình lưu giữ hồ sơ kiểm tra chi tiết bao gồm: kết quả khảo sát,phân tích đánh giá,thuyết minh giải pháp sửa chữa hoặc gia cường,nhật ký thi công,các bản vẽ,các biên bản kiểm tra.Các hồ sơ này cần được lưu giữ lâu dài cùng với các hồ sơ của các đợt kiểm tra trước đây.

 

Sửa chữa nhà,sua chua nha,sửa nhà hcm

 

su chua nha

 

Sửa chữa kết cấu
 

Phần này hướng dẫn công tác sửa chữa kết cấu .Sửa chữa kết cấu hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế, thi công và sử dụng công trình 
 

- Mục này hướng dẫn phương pháp kiểm tra chi tiết,xác định cơ chế và mức độ xuống cấp,sửa chữa và gia cường các kết cấu bê tông cốt thép bị hư hỏng do các nguyên nhân thuộc về thiết kế,thi công và sử dụng công trình,trong đó chủ yếu đề cập tới các vấn đề như : tải trọng tác động,khả năng chịu lực và khả năng sử dụng bình thường của kết cấu từ khi xây dựng và trong suốt quá trình khai thác.

 

- Trước khi sửa chữa và gia cường kết cấu cần tiến hành kiểm tra chi tiết, đánh giá mức độ và phân tích cơ chế/nguyên nhân gây hư hỏng công trình.Tải trọng ở đây chỉ giới hạn trong các tác động thông thường tác dụng lên công trình. 

 

Có ba loại hư hỏng công trình do các nguyên nhân thuộc về kết cấu và tải trọng bao gồm: 
 

+ Nứt kết cấu
 

+ Biến dạng vượt quá giới hạn cho phép của công trình do độ cứng của kết cấu hoặc do công nghệ thi công không đảm bảo.
 

+ Khả năng chịu lực của kết cấu hoặc cấu kiện không đủ,tuy chưa gây ra nứt nghiêm trọng hay phá hoại kết cấu, nhưng để lại khuyết tật bên trong cần phải gia cường.Hư hỏng và sửa chữa hư hỏng công trình do lún nền móng 
   
* Kiểm tra chi tiết được tiến hành nhằm xác định cơ chế và mức độ hư hỏng kết cấu trước khi đưa ra giải pháp sửa chữa hoặc gia cường.

 

Sửa chữa nhà,sửa nhà hcm,bao gia sua nha

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229