MẪU NHÀ CẤP 4

MẪU NHÀ CẤP 4

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0345678533

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    MẪU NHÀ CẤP 4

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: MẪU NHÀ CẤP 4/Trong loại này có thể bao gồm nhiều loại nhà như nhà ở ít tầng một căn, hai căn (biệt thự dành cho một gia đình hay hai gia đình)

MẪU NHÀ CẤP 4

 

Nhà ở thấp tầng
 

- Nhà ở thấp tầng là nhà có sân vườn phục vụ độc lập cho từng gia đình với ngôi nhà ở chính cao từ 1-4 tầng. Mỗi gia đình thường có một khuôn viên được khai thác sử dụng từ tầng trệt đến các tầng trên.

 

Đây là loại nhà ở chiếm một tỷ trọng rất đáng kể trong quỹ nhà ở chung của toàn đất nước, giải quyết nhu cầu ở cho tuyệt đại bộ phận dân cư ở nông thôn và đô thị.

 

MẪU NHÀ CẤP 4

MẪU NHÀ CẤP 4

Các nhà ở thấp tầng thường phản ánh một cách rõ rệt nhất các điều kiện ràng buộc khống chế của thiên nhiên, khí hậu; của lối sống tập quán và sở thích của chủ nhân.

Loại nhà này có ưu điểm là tạo nên cuộc sống gia đình gắn bó hài hoà với thiên nhiên nhưng chiếm nhiều diện tích xây dựng vì thế ở các khu vực đo thị người ta thường phải hạn chế để tạo nên bộ mặt kiến trúc hiện đại và để việc xây dựng đô thị có hiệu quả kinh doanh xã hội lớn

 

Ở các thành phố, loại nhà thấp tầng chỉ chiếm 20-30% trong khi ở khu vực nông thôn loại nhà này chiếm 80-90%. Các chủ nhân của nhà ở thấp tầng có thu nhập rất khác nhau, vì vậy chất lượng và quy mô của nhà ở thấp tầng cũng rất khác biệt.

 

- Trong loại này có thể bao gồm nhiều loại nhà như nhà ở ít tầng một căn, hai căn (biệt thự dành cho một gia đình hay hai gia đình), nhà ít tầng kiểu khối ghép và kiểu đơn nguyên,nhà ở nông thôn.

 

MẪU NHÀ CẤP 4

 

MẪU NHÀ CẤP 4

 

Nhà ở thấp tầng
 

- Nhà ở thấp tầng là nhà có sân vườn phục vụ độc lập cho từng gia đình với ngôi nhà ở chính cao từ 1-4 tầng. Mỗi gia đình thường có một khuôn viên được khai thác sử dụng từ tầng trệt đến các tầng trên.

 

Đây là loại nhà ở chiếm một tỷ trọng rất đáng kể trong quỹ nhà ở chung của toàn đất nước, giải quyết nhu cầu ở cho tuyệt đại bộ phận dân cư ở nông thôn và đô thị.

 

MẪU NHÀ CẤP 4

MẪU NHÀ CẤP 4

Các nhà ở thấp tầng thường phản ánh một cách rõ rệt nhất các điều kiện ràng buộc khống chế của thiên nhiên, khí hậu; của lối sống tập quán và sở thích của chủ nhân.

Loại nhà này có ưu điểm là tạo nên cuộc sống gia đình gắn bó hài hoà với thiên nhiên nhưng chiếm nhiều diện tích xây dựng vì thế ở các khu vực đo thị người ta thường phải hạn chế để tạo nên bộ mặt kiến trúc hiện đại và để việc xây dựng đô thị có hiệu quả kinh doanh xã hội lớn

 

Ở các thành phố, loại nhà thấp tầng chỉ chiếm 20-30% trong khi ở khu vực nông thôn loại nhà này chiếm 80-90%. Các chủ nhân của nhà ở thấp tầng có thu nhập rất khác nhau, vì vậy chất lượng và quy mô của nhà ở thấp tầng cũng rất khác biệt.

 

- Trong loại này có thể bao gồm nhiều loại nhà như nhà ở ít tầng một căn, hai căn (biệt thự dành cho một gia đình hay hai gia đình), nhà ít tầng kiểu khối ghép và kiểu đơn nguyên,nhà ở nông thôn.

 

MẪU NHÀ CẤP 4

 

Dự án liên quan

MẪU NHÀ 3 TẦNG ĐẸP

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

MẪU NHÀ ĐẸP 2 TẦNG

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: M2

MẪU NHÀ ĐẸP 3 TẦNG

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229