Xây nhà,xây nhà phố

Xây nhà,xây nhà phố

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    LƯU Ý TRƯỚC THI CÔNG XÂY NHÀ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Trước khi thi công xây nhà cần nghiên cứu rất kỹ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ thi công xây nhà. Chú ý đảm bảo sự trùng khớp các dữ liệu giữa các bản vẽ với nhau/ công ty xây nhà chuyên nghiệp uy tín chất lượng nhất.0908327229

LƯU Ý TRƯỚC THI CÔNG XÂY NHÀ

Xây nhà,xây nhà phố

- MIỄN  PHÍ THIẾT KẾ

- MIỄN  PHÍ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

- BẢO HÀNH DÀI LÂU

- KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

 

xay nha pho

A.  Kiểm tra hồ sơ thi công và thực tế hiện trường

-Hồ sơ thi công bao gồm phần các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu,toàn bộ bản vẽ sử dụng để thực hiện dự án,toàn bộ dữ liệu về địa hình,địa chất thuỷ văn,địa chất công trình,catalogues về vật liệu xây dựng theo yêu cầu , catalogues về bán thành phẩm và các văn bản khác cần thiết phải lưu giữ tại phòng kỹ thuật thi công. Cần có tổng tiến độ yêu cầu.

-Cần kiểm tra tình trạng địa hình, các nhà đang còn và đã phá dỡ cũng như tình hình  thực tế,mọi kích thước và cao trình tại hiện trường. 

 

 GÓI XÂY NHÀ 5,2TR =>>>>  5.5TR

 

gia xay nha

xay nha gia re

 

Xây nhà,xây nhà phố

 

Trước khi thi công cần nghiên cứu rất kỹ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu. Cần kiểm tra mọi kích thước và cao trình trong các bản vẽ, chú ý đảm bảo sự trùng khớp các dữ liệu giữa các bản vẽ với nhau. 

Khi thấy những điều giữa hồ sơ và thực tiễn chưa khớp hoặc thiếu sót cần bàn bạc cách sử lý thống nhất về những khác biệt phát hiện được với chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc.
 
Cần có kỹ sư triển khai thiết kế chi tiết và quán triệt các biện pháp thi công mới được vạch có tính chất phương hướng khi nộp hồ sơ thầu. Phải rà xoát lại tổng tiến độ thi công do Hồ sơ mời thầu chỉ định để phối hợp đồng bộ các khâu từ xây đến lắp nhằm vạch kế hoạch  phối hợp trong tổng tiến độ.

 

Khi sử dụng các bán thành phẩm thương phẩm hoặc cần có thầu phụ tham gia cần thiết lập bản vẽ chỉ dẫn thi công hoặc yêu cầu phối hợp bổ sung trình chủ đầu tư duyệt trước khi thi công.

 

B.  Điều cần chú ý chung về an toàn, bảo hộ khi thi công :

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

 

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
 

-Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
 

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

bao gia xay nha

Xây nhà,xây nhà phố

LƯU Ý TRƯỚC THI CÔNG XÂY NHÀ

Xây nhà,xây nhà phố

- MIỄN  PHÍ THIẾT KẾ

- MIỄN  PHÍ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

- BẢO HÀNH DÀI LÂU

- KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

 

xay nha pho

A.  Kiểm tra hồ sơ thi công và thực tế hiện trường

-Hồ sơ thi công bao gồm phần các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu,toàn bộ bản vẽ sử dụng để thực hiện dự án,toàn bộ dữ liệu về địa hình,địa chất thuỷ văn,địa chất công trình,catalogues về vật liệu xây dựng theo yêu cầu , catalogues về bán thành phẩm và các văn bản khác cần thiết phải lưu giữ tại phòng kỹ thuật thi công. Cần có tổng tiến độ yêu cầu.

-Cần kiểm tra tình trạng địa hình, các nhà đang còn và đã phá dỡ cũng như tình hình  thực tế,mọi kích thước và cao trình tại hiện trường. 

 

 GÓI XÂY NHÀ 5,2TR =>>>>  5.5TR

 

gia xay nha

xay nha gia re

 

Xây nhà,xây nhà phố

 

Trước khi thi công cần nghiên cứu rất kỹ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu. Cần kiểm tra mọi kích thước và cao trình trong các bản vẽ, chú ý đảm bảo sự trùng khớp các dữ liệu giữa các bản vẽ với nhau. 

Khi thấy những điều giữa hồ sơ và thực tiễn chưa khớp hoặc thiếu sót cần bàn bạc cách sử lý thống nhất về những khác biệt phát hiện được với chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc.
 
Cần có kỹ sư triển khai thiết kế chi tiết và quán triệt các biện pháp thi công mới được vạch có tính chất phương hướng khi nộp hồ sơ thầu. Phải rà xoát lại tổng tiến độ thi công do Hồ sơ mời thầu chỉ định để phối hợp đồng bộ các khâu từ xây đến lắp nhằm vạch kế hoạch  phối hợp trong tổng tiến độ.

 

Khi sử dụng các bán thành phẩm thương phẩm hoặc cần có thầu phụ tham gia cần thiết lập bản vẽ chỉ dẫn thi công hoặc yêu cầu phối hợp bổ sung trình chủ đầu tư duyệt trước khi thi công.

 

B.  Điều cần chú ý chung về an toàn, bảo hộ khi thi công :

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

 

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
 

-Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
 

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

bao gia xay nha

Xây nhà,xây nhà phố

Dự án liên quan

THI CÔNG TẦNG HẦM

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

QUY TRÌNH XÂY NHÀ CHUYÊN NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO ?

Địa chỉ: xây nhà tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229