Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ DỰA TRÊN TIÊU CHÍ NÀO ?

  • Địa chỉ: TpHCM
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Đơn giá xây nhà: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng,là tài liệu xác định mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công

ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ

 

► Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

 

♦Đơn giá xây nhà dựa trên nhiều yếu tố khác nhau,bao gồm diện tích,vị trí,chất liệu và số tầng.Giá xây nhà sẽ được tính dựa trên những yếu tố này,cũng như các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

 

♦Vì vậy,không có một đơn giá xây nhà cố định cho xây nhà mà phải được tính toán dựa trên những yêu cầu cụ thể của từng trường hợp riêng biệt.Nếu bạn đang có nhu cầu xây nhà,chúng tôi có thể giúp bạn tính toán giá dựa trên thiết kế và yêu cầu của khách hàng

 

xay nha tron goi

 

xây nhà trọn gói tphcm

I. TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
 

1.Tổng dự toán:
Tổng dự toán là tài liệu xác định mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công.Tổng dự toán công trình bao gồm: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng.

 

♦Đơn giá xây nhà trọn gói Tphcm

 

2. Nội dung của tổng dự toán:
Tổng dự toán xây dựng công trình được tổng hợp đầy đủ các giá trị công tác xây lắp, thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng. 

- Giá trị công tác xây dựng, lắp đặt cấu kiện, lắp đặt thiết bị công nghệ (chi phí xây lắp)
Bao gồm:
- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ;
- Chi phí san lắp mặt bằng xây dựng;
- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...) nhà tạm tại hiện
trường để ở và điều hành (nếu có);
- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình;
- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt);
- Chi phí lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có);
- Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

 

*Giá trị dự toán xây lắp công trình bao gồm 3 bộ phận cơ bản là:
+ Giá thành dự toán;
+ Thu nhập chịu thuế tính trước;
+ Thuế giá trị gia tăng đầu ra.
Trong giá thành dự toán thì chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó là khoản mục chi phí chung.

a) Chi phí trực tiếp:
Chi phí trực tiếp là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quá trình thi công xây lắp công trình.
Chi phí trực tiếp bao gồm:
- Chi phí về vật liệu;
- Chi phí về nhân công;
- Chi phí về sử dụng máy thi công.

b) Chi phí chung:
Chi phí chung là mục chi phí không liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây lắp công trình nhưng lại cần thiết để phục vụ cho công tác thi công, cho việc tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo sản xuất xây dựng của doanh nghiệp xây dựng.

Nội dung của chi phí chung gồm nhiều khoản mục chi phí có liên quan đến toàn bộ sản phẩm xây dựng mà không liên quan đến việc thực
hiện xây lắp từng kết cấu riêng biệt.

 

Chi phí chung bao gồm một số nhóm chi phí chủ yếu sau:
- Chi phí quản lý hành chính;
- Chi phí phục vụ công nhân;
- Chi phí phục vụ thi công.

 

c) Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng đầu ra:
+ Thu nhập chịu thuế tính trước:
- Trong dự toán xây lắp mức thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung theo từng loại công trình.
+ Thuế giá trị gia tăng đầu ra:
- Trong dự toán xây lắp thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính theo quy định đối với công tác xây dựng và lắp đặt.

 

xay nha tron goi tphcm

*Giá trị dự toán máy móc thiết bị công nghệ bao gồm
 

+ Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất gia công (nếu có) các trang thiết bị phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và không cần lắp đặt)
 

+ Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi hiện trường.
 

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

 

      don gia xay nha tphcm

 

♦Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

 

* Chi phí khác:
Do đặc điểm riêng biệt của khoản chi phí này nên nội dung của từng loại chi phí được phân chia theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng.

a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- Chi phí cho công tác đầu tư khảo sát, thu thập số liệu.....phục vụ cho công tác lập báo cáo tiền khả thi và khả thi đối với dự án nhóm A hoặc nhóm B (nếu cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư yêu cầu) báo cáo nghiên cứu khả thi nói chung và các dự án chỉ thực hiện lập báo cáo đầu tư.
- Chi phí cho hoạt động tư vấn đầu tư: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thẩm tra xét duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,khả thi.

 

b) Giai đoạn thực hiện đầu tư:
- Chi phí khởi công công trình (nếu có)
- Chi phí đền bù đất đai, hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả....chi phí cho việc tổ chức thực hiện quá trình đền bù, di chuyển dân cư, các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí cho công tác tái định cư và phục hồi...

 

- Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất.
- Chi phí phá dỡ vật kiến trúc cũ và thu dọn mặt bằng xây dựng.
- Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng.
- Chi phí tư vấn thẩm định thiết kế, dự toán công trình.
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích đánh giá kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị, chi phí giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.....

 

- Chi phí ban quản lý dự án.
- Một số chi phí khác như: bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, kiểm định vật liệu đưa vào công trình, chi phí lập, thẩm tra đơn giá dự toán, chi phí quản lý, chi phí xây dựng công trình, chi phí bảo hiểm công trình, lệ phí địa chính...

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:
- Chi phí thực hiện quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.
- Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm....(trừ giá trị thu hồi).
- Chi phí thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình.
- Chi phí đào tạo cán bộ quản lý sản xuất và công nhân kỹ thuật (nếu có).
- Chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực, thiết bị cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được)....

 

* Chi phí dự phòng:
Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế hợp lý theo yêu cầu của chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp nhận, khối lượng phát sinh do các yếu tố không lường trước được, dự phòng do yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện dự án.

 

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

 

ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ

 

► Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

 

♦Đơn giá xây nhà dựa trên nhiều yếu tố khác nhau,bao gồm diện tích,vị trí,chất liệu và số tầng.Giá xây nhà sẽ được tính dựa trên những yếu tố này,cũng như các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

 

♦Vì vậy,không có một đơn giá xây nhà cố định cho xây nhà mà phải được tính toán dựa trên những yêu cầu cụ thể của từng trường hợp riêng biệt.Nếu bạn đang có nhu cầu xây nhà,chúng tôi có thể giúp bạn tính toán giá dựa trên thiết kế và yêu cầu của khách hàng

 

xay nha tron goi

 

xây nhà trọn gói tphcm

I. TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
 

1.Tổng dự toán:
Tổng dự toán là tài liệu xác định mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công.Tổng dự toán công trình bao gồm: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng.

 

♦Đơn giá xây nhà trọn gói Tphcm

 

2. Nội dung của tổng dự toán:
Tổng dự toán xây dựng công trình được tổng hợp đầy đủ các giá trị công tác xây lắp, thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng. 

- Giá trị công tác xây dựng, lắp đặt cấu kiện, lắp đặt thiết bị công nghệ (chi phí xây lắp)
Bao gồm:
- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ;
- Chi phí san lắp mặt bằng xây dựng;
- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...) nhà tạm tại hiện
trường để ở và điều hành (nếu có);
- Chi phí xây dựng các hạng mục công trình;
- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bị cần lắp đặt);
- Chi phí lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có);
- Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).

 

*Giá trị dự toán xây lắp công trình bao gồm 3 bộ phận cơ bản là:
+ Giá thành dự toán;
+ Thu nhập chịu thuế tính trước;
+ Thuế giá trị gia tăng đầu ra.
Trong giá thành dự toán thì chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó là khoản mục chi phí chung.

a) Chi phí trực tiếp:
Chi phí trực tiếp là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quá trình thi công xây lắp công trình.
Chi phí trực tiếp bao gồm:
- Chi phí về vật liệu;
- Chi phí về nhân công;
- Chi phí về sử dụng máy thi công.

b) Chi phí chung:
Chi phí chung là mục chi phí không liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây lắp công trình nhưng lại cần thiết để phục vụ cho công tác thi công, cho việc tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo sản xuất xây dựng của doanh nghiệp xây dựng.

Nội dung của chi phí chung gồm nhiều khoản mục chi phí có liên quan đến toàn bộ sản phẩm xây dựng mà không liên quan đến việc thực
hiện xây lắp từng kết cấu riêng biệt.

 

Chi phí chung bao gồm một số nhóm chi phí chủ yếu sau:
- Chi phí quản lý hành chính;
- Chi phí phục vụ công nhân;
- Chi phí phục vụ thi công.

 

c) Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng đầu ra:
+ Thu nhập chịu thuế tính trước:
- Trong dự toán xây lắp mức thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung theo từng loại công trình.
+ Thuế giá trị gia tăng đầu ra:
- Trong dự toán xây lắp thuế suất thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính theo quy định đối với công tác xây dựng và lắp đặt.

 

xay nha tron goi tphcm

*Giá trị dự toán máy móc thiết bị công nghệ bao gồm
 

+ Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất gia công (nếu có) các trang thiết bị phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và không cần lắp đặt)
 

+ Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi hiện trường.
 

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

 

      don gia xay nha tphcm

 

♦Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

 

* Chi phí khác:
Do đặc điểm riêng biệt của khoản chi phí này nên nội dung của từng loại chi phí được phân chia theo các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng.

a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- Chi phí cho công tác đầu tư khảo sát, thu thập số liệu.....phục vụ cho công tác lập báo cáo tiền khả thi và khả thi đối với dự án nhóm A hoặc nhóm B (nếu cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư yêu cầu) báo cáo nghiên cứu khả thi nói chung và các dự án chỉ thực hiện lập báo cáo đầu tư.
- Chi phí cho hoạt động tư vấn đầu tư: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thẩm tra xét duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi,khả thi.

 

b) Giai đoạn thực hiện đầu tư:
- Chi phí khởi công công trình (nếu có)
- Chi phí đền bù đất đai, hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả....chi phí cho việc tổ chức thực hiện quá trình đền bù, di chuyển dân cư, các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí cho công tác tái định cư và phục hồi...

 

- Tiền thuê đất hoặc tiền chuyển quyền sử dụng đất.
- Chi phí phá dỡ vật kiến trúc cũ và thu dọn mặt bằng xây dựng.
- Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng.
- Chi phí tư vấn thẩm định thiết kế, dự toán công trình.
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích đánh giá kết quả đấu thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị, chi phí giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.....

 

- Chi phí ban quản lý dự án.
- Một số chi phí khác như: bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, kiểm định vật liệu đưa vào công trình, chi phí lập, thẩm tra đơn giá dự toán, chi phí quản lý, chi phí xây dựng công trình, chi phí bảo hiểm công trình, lệ phí địa chính...

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:
- Chi phí thực hiện quy đổi vốn, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.
- Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm....(trừ giá trị thu hồi).
- Chi phí thu dọn vệ sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình.
- Chi phí đào tạo cán bộ quản lý sản xuất và công nhân kỹ thuật (nếu có).
- Chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực, thiết bị cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được)....

 

* Chi phí dự phòng:
Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế hợp lý theo yêu cầu của chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp nhận, khối lượng phát sinh do các yếu tố không lường trước được, dự phòng do yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện dự án.

 

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây nhà tphcm,xây nhà trọn gói tphcm

 

Dự án liên quan

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ PHỐ

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229