Đơn giá xây dựng phần thô

Đơn giá xây dựng phần thô,báo giá xây thô,báo giá xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện,đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô,báo giá xây dựng trọn gói,uy tín chất lượng

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ

Đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

3.5tr >> 3.7 tr / m2 sàn

            

            Đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gia xay dung phan tho

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ : BAO GỒM CÁC CÔNG VIỆC 

1)    Thi công móng

 2)    Thi công cột,dầm ,sàn BTCT

 3)    Thi công cầu thang BTCT

 4)    Xây tô tường bao,tường ngăn

 5)    Chống thấm

 6)    Cán nền

 7)    Cấp đầu ra điện nước

 8)    Nhân công lót gạch,dán gạch( vật tư chủ nhà cung cấp)

 9)    Nhân công sơn nước ( vật tư chủ nhà cung cấp)

10)   Nhân công sơn dầu  ( vật tư chủ nhà cung cấp)

11)   Nhân công lắp đặt thiết bị chiếu sáng  ( vật tư chủ nhà cung cấp)

12)   Nhân công lắp đặt thiết bị vệ sinh ( vật tư chủ nhà cung cấp)

13)   Vệ sinh công trình ,bàn giao cho chủ nhà

14)   Quyết toán

 

Đơn giá xây dựng phần thô - Hệ thống định mức xây dựng

 
1. Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí tỷ lệ.
 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. 
 
Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và các định mức xây dựng khác. 
 
3. Định mức chi phí tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại công việc trong hoạt động xây dựng bao gồm: định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và một số định mức chi phí tỷ lệ khác.
 

Đơn giá xây dựng phần thô,báo giá xây thô,báo giá xây dựng

bao gia xay dung phan tho
 
Phương pháp lập định mức xây dựng
 
Định mức kinh tế - kỹ thuật được lập theo trình tự sau: 
 
- Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu của công trình, thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp.
 
- Xác định thành phần công việc từ khi  bắt đầu đến khi hoàn thành, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.
 
- Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.   
 
- Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp  các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.  

Giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

 
 
Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình
 
 
1. Hệ thống giá xây dựng công trình bao gồm: đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp được dùng để lập, điều chỉnh chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình.
 
2. Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng của công trình xây dựng cụ thể.
 
3. Giá xây dựng tổng hợp là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một nhóm loại công tác xây dựng, một đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình. 
 
4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian và là cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
 - Chỉ số giá xây dựng bao gồm: chỉ số giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí (bao gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình) và chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu.
 
 
Phương pháp lập giá xây dựng công trình
 
 
- Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan.
 
- Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường 
 
- Phương pháp lập giá xây dựng tổng hợp công trình
Giá xây dựng tổng hợp công trình được lập theo nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình đã được xác định 
 

 

Điều chỉnh tổng mức đầu tư

 
1. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây: 
 
- Ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc sự kiện bất khả kháng khác;
 
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;
 
- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án;
 
 
2. Nội dung, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh 
 
Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.   
 
 
3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung. Giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung được xác định thành một khoản chi phí riêng và phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi quyết định phê duyệt.

 

LIÊN HỆ  : 098327229-0345678533

xay nha phan tho

Đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ

Đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

3.5tr >> 3.7 tr / m2 sàn

            

            Đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gia xay dung phan tho

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ : BAO GỒM CÁC CÔNG VIỆC 

1)    Thi công móng

 2)    Thi công cột,dầm ,sàn BTCT

 3)    Thi công cầu thang BTCT

 4)    Xây tô tường bao,tường ngăn

 5)    Chống thấm

 6)    Cán nền

 7)    Cấp đầu ra điện nước

 8)    Nhân công lót gạch,dán gạch( vật tư chủ nhà cung cấp)

 9)    Nhân công sơn nước ( vật tư chủ nhà cung cấp)

10)   Nhân công sơn dầu  ( vật tư chủ nhà cung cấp)

11)   Nhân công lắp đặt thiết bị chiếu sáng  ( vật tư chủ nhà cung cấp)

12)   Nhân công lắp đặt thiết bị vệ sinh ( vật tư chủ nhà cung cấp)

13)   Vệ sinh công trình ,bàn giao cho chủ nhà

14)   Quyết toán

 

Đơn giá xây dựng phần thô - Hệ thống định mức xây dựng

 
1. Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí tỷ lệ.
 
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. 
 
Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng và các định mức xây dựng khác. 
 
3. Định mức chi phí tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại công việc trong hoạt động xây dựng bao gồm: định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và một số định mức chi phí tỷ lệ khác.
 

Đơn giá xây dựng phần thô,báo giá xây thô,báo giá xây dựng

bao gia xay dung phan tho
 
Phương pháp lập định mức xây dựng
 
Định mức kinh tế - kỹ thuật được lập theo trình tự sau: 
 
- Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu của công trình, thể hiện các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp.
 
- Xác định thành phần công việc từ khi  bắt đầu đến khi hoàn thành, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc.
 
- Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.   
 
- Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp  các hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.  

Giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

 
 
Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình
 
 
1. Hệ thống giá xây dựng công trình bao gồm: đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp được dùng để lập, điều chỉnh chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình.
 
2. Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng của công trình xây dựng cụ thể.
 
3. Giá xây dựng tổng hợp là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một nhóm loại công tác xây dựng, một đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình. 
 
4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian và là cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
 - Chỉ số giá xây dựng bao gồm: chỉ số giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí (bao gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình) và chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu.
 
 
Phương pháp lập giá xây dựng công trình
 
 
- Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan.
 
- Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường 
 
- Phương pháp lập giá xây dựng tổng hợp công trình
Giá xây dựng tổng hợp công trình được lập theo nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình đã được xác định 
 

 

Điều chỉnh tổng mức đầu tư

 
1. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây: 
 
- Ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc sự kiện bất khả kháng khác;
 
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;
 
- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án;
 
 
2. Nội dung, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh 
 
Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.   
 
 
3. Tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung. Giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung được xác định thành một khoản chi phí riêng và phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi quyết định phê duyệt.

 

LIÊN HỆ  : 098327229-0345678533

xay nha phan tho

Đơn giá xây dựng phần thô,giá xây nhà phần thô,báo giá xây thô

 

Dự án liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229