Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,sửa nhà hcm,sửa chữa nhà tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ TPHCM-SỬA NHÀ TPHCM

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Sửa nhà trọn gói tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà: uy tín-chất lượng-an toàn hàng đầu,miễn phí thiết kế,khảo sát,bảo hành dài lâu

SỬA CHỮA NHÀ TPHCM,SỬA NHÀ TPHCM

 

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 Sửa nhà trọn gói tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 Đơn giá sửa chữa nhà

 Sửa nhà trọn gói tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm

 

sửa nhà hcm

*Khảo sát hiện trạng móng

(1) Việc khảo sát hiện trạng móng cần được thực hiện khi vì một lý do nào đó không thu thập được hồ sơ thiết kế và hoàn công của công trình.

Đối với trường hợp có được các hồ sơ nói trên cũng nên khảo sát tại một số vị trí xung yếu, đặc biệt là các vị trí móng của công trình có thể đã bị biến dạng quá mức.Số lượng điểm khảo sát cần xác định trong đề cương,phụ thuộc vào mức độ phức tạp của thiết kế móng và hiện trạng của công trình.
 

(2) Công việc điều tra hiện trạng móng phải cung cấp được các thông tin:
 

(a) Độ sâu chôn móng, loại móng, kích thước, ...;
 

(b) Vật liệu móng (cường độ của vật liệu, bố trí cốt thép, mức độ suy thoái của vật liệu,..);
 

(c) Tình trạng ăn mòn cốt thép;
 

(d) Các vết nứt trên kết cấu móng.
 

(3) Phương pháp điều tra thông dụng là thực hiện một số hố đào để có thể trực tiếp quan sát, đo đạc và thực hiện kiểm tra chi tiết. Hố đào nên được bố trí tại các vị trí:
 

(a)  Dưới kết cấu chịu lực chính;
 

(b) Tại các vị trí có biến động đột ngột của độ lún (thể hiện thông qua các vết nứt trên kết cấu).

 

 * Khảo sát hiện trạng hư hỏng kết cấu bên trên

 

(1) Khảo sát chi tiết hiện trạng kết cấu bên trên gồm các nội dung:

(a) Thu thập và nghiên cứu hồ sơ thiết kế và hoàn công kết cấu công trình 
 

(b) Quan trắc các vết nứt trên kết cấu và sự phát triển của vết nứt theo thời gian.  

 

(2) Các quan trắc sự phát triển của vết nứt được thực hiện định kỳ. Chu kỳ quan trắc nên xác định theo khuyến nghị cho chu kỳ quan trắc lún 

(3) Công việc quan trắc các vết nứt trên kết cấu cần cung cấp các thông tin:

(a) Vị trí vết nứt và hướng của nó;
 

(b) Chiều dài vết nứt;
 

(c) Bề rộng vết nứt;
 

(d) Độ sâu vết nứt;
 

(e) Sự phát triển của chiều dài, bề rộng và độ sâu của một số vết nứt tiêu biểu.Phương pháp quan trắc các vết nứt trên kết cấu được trình bày trong mục 

 

(4) Vị trí, hình dạng và chiều dài vết nứt được thể hiện trên các bản vẽ. Kết quả quan  trắc sự phát triển của vết nứt theo thời gian được trình bày  dưới dạng biểu đồ.

 Khảo sát hiện trạng các kết cấu lân cận 

Điều tra hiện trạng khu vực xung quanh cần cung cấp các thông tin phục vụ cho việc nhận định nguyên nhân gây xuống cấp của công trình. Phương pháp khảo sát thường áp dụng là quan sát và mô tả. Các thông tin cần thu thập khi khảo sát các công trình lân cận gồm:
 

(1) Lịch sử xây dựng và sử dụng;
 

(2) Khoảng cách đến công trình;
 

(3) Qui mô và đặc điểm kết cấu (diện tích mặt bằng, loại kết cấu, số tầng, móng,công năng, ...);
 

(4) Tình trạng của kết cấu: Nếu phát hiện các dấu hiệu của hiện tượng nghiêng, lún, nứt, v.v., thì cần thể hiện chi tiết trên bản vẽ.
 

Sửa nhà hcm,đơn giá sửa chữa nhà

Trong trường hợp tác nhân gây xuống cấp công trình là hố đào, xung động hoặc các tải trọng khác thì các đặc trưng của các tác nhân này cần được xác định trong quá trình khảo sát. Ví dụ đối với hố đào thì cần xác định kích thước, độ sâu, biện pháp giữ thành, biện pháp hạ mực nước ngầm, tốc độ thi công, v.v.


Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,sửa nhà hcm,sửa chữa nhà tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 

SỬA CHỮA NHÀ TPHCM,SỬA NHÀ TPHCM

 

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 Sửa nhà trọn gói tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 Đơn giá sửa chữa nhà

 Sửa nhà trọn gói tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm

 

sửa nhà hcm

*Khảo sát hiện trạng móng

(1) Việc khảo sát hiện trạng móng cần được thực hiện khi vì một lý do nào đó không thu thập được hồ sơ thiết kế và hoàn công của công trình.

Đối với trường hợp có được các hồ sơ nói trên cũng nên khảo sát tại một số vị trí xung yếu, đặc biệt là các vị trí móng của công trình có thể đã bị biến dạng quá mức.Số lượng điểm khảo sát cần xác định trong đề cương,phụ thuộc vào mức độ phức tạp của thiết kế móng và hiện trạng của công trình.
 

(2) Công việc điều tra hiện trạng móng phải cung cấp được các thông tin:
 

(a) Độ sâu chôn móng, loại móng, kích thước, ...;
 

(b) Vật liệu móng (cường độ của vật liệu, bố trí cốt thép, mức độ suy thoái của vật liệu,..);
 

(c) Tình trạng ăn mòn cốt thép;
 

(d) Các vết nứt trên kết cấu móng.
 

(3) Phương pháp điều tra thông dụng là thực hiện một số hố đào để có thể trực tiếp quan sát, đo đạc và thực hiện kiểm tra chi tiết. Hố đào nên được bố trí tại các vị trí:
 

(a)  Dưới kết cấu chịu lực chính;
 

(b) Tại các vị trí có biến động đột ngột của độ lún (thể hiện thông qua các vết nứt trên kết cấu).

 

 * Khảo sát hiện trạng hư hỏng kết cấu bên trên

 

(1) Khảo sát chi tiết hiện trạng kết cấu bên trên gồm các nội dung:

(a) Thu thập và nghiên cứu hồ sơ thiết kế và hoàn công kết cấu công trình 
 

(b) Quan trắc các vết nứt trên kết cấu và sự phát triển của vết nứt theo thời gian.  

 

(2) Các quan trắc sự phát triển của vết nứt được thực hiện định kỳ. Chu kỳ quan trắc nên xác định theo khuyến nghị cho chu kỳ quan trắc lún 

(3) Công việc quan trắc các vết nứt trên kết cấu cần cung cấp các thông tin:

(a) Vị trí vết nứt và hướng của nó;
 

(b) Chiều dài vết nứt;
 

(c) Bề rộng vết nứt;
 

(d) Độ sâu vết nứt;
 

(e) Sự phát triển của chiều dài, bề rộng và độ sâu của một số vết nứt tiêu biểu.Phương pháp quan trắc các vết nứt trên kết cấu được trình bày trong mục 

 

(4) Vị trí, hình dạng và chiều dài vết nứt được thể hiện trên các bản vẽ. Kết quả quan  trắc sự phát triển của vết nứt theo thời gian được trình bày  dưới dạng biểu đồ.

 Khảo sát hiện trạng các kết cấu lân cận 

Điều tra hiện trạng khu vực xung quanh cần cung cấp các thông tin phục vụ cho việc nhận định nguyên nhân gây xuống cấp của công trình. Phương pháp khảo sát thường áp dụng là quan sát và mô tả. Các thông tin cần thu thập khi khảo sát các công trình lân cận gồm:
 

(1) Lịch sử xây dựng và sử dụng;
 

(2) Khoảng cách đến công trình;
 

(3) Qui mô và đặc điểm kết cấu (diện tích mặt bằng, loại kết cấu, số tầng, móng,công năng, ...);
 

(4) Tình trạng của kết cấu: Nếu phát hiện các dấu hiệu của hiện tượng nghiêng, lún, nứt, v.v., thì cần thể hiện chi tiết trên bản vẽ.
 

Sửa nhà hcm,đơn giá sửa chữa nhà

Trong trường hợp tác nhân gây xuống cấp công trình là hố đào, xung động hoặc các tải trọng khác thì các đặc trưng của các tác nhân này cần được xác định trong quá trình khảo sát. Ví dụ đối với hố đào thì cần xác định kích thước, độ sâu, biện pháp giữ thành, biện pháp hạ mực nước ngầm, tốc độ thi công, v.v.


Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,sửa nhà hcm,sửa chữa nhà tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 

Sửa chữa nhà tphcm,sửa nhà hcm,sửa nhà giá rẻ tphcm,đơn giá sửa chữa nhà

 

Dự án liên quan

CÔNG TY SỬA NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

CHI PHÍ SỬA NHÀ,CẢI TẠO NHÀ

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

SỬA CHỮA NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: tphcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229