BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

  • Địa chỉ: TÂN BÌNH
  • Diện tích:
  • Mô tả: Xây nhà trọn gói là dịch vụ cung cấp một gói hợp đồng xây dựng cho khách hàng, trong đó công ty xây dựng hoặc nhà thầu sẽ xây dựng toàn bộ công trình từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, tư vấn pháp lý cho đến quản lý và hoàn thiện công trình

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

 

LIÊN HỆ : 0908327229-0345678533

 -  CTY THIẾT KẾ THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP :

 -  AN TOÀN-UY TÍN

 - CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

 -  MIỄN PHÍ HỒ SƠ THI CÔNG,HỖ TRỢ THIẾT KẾ BAN ĐẦU

xay nha

 

CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN TÂN BÌNH- BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

 

bao gia xay nha quan tan binh

 

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

1.Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

 

2. Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

4. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

 

5. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

 

6. Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

 

XAY NHA TAN BINH

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH
 

Quản lý môi trường xây dựng

1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

 

2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

 

4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

 

 Phá dỡ công trình xây dựng

1. Việc phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng được thực hiện trong những trường hợp sau đây:
a) Giải phóng mặt bằng;
b) Công trình có nguy cơ sụp đổ gây nguy hiểm cho tính mạng con người và công trình lân cận;
c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Xây dựng; 
d) Phần công trình xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng sai với quy hoạch xây dựng, sai với Giấy phép xây dựng;
đ) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 
a) Có quyết định phá dỡ; 
b) Có phương án phá dỡ theo quy định;
c) Bảo đảm an toàn cho người và công trình lân cận;
d) Bảo đảm vệ sinh môi trường; 
đ) Việc phá dỡ phải được giám sát để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

 

LIÊN HỆ : 0908327229-0345678533

 -  CTY THIẾT KẾ THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP :

 -  AN TOÀN-UY TÍN

 - CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

 -  MIỄN PHÍ HỒ SƠ THI CÔNG,HỖ TRỢ THIẾT KẾ BAN ĐẦU

xay nha

 

CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN TÂN BÌNH- BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

 

bao gia xay nha quan tan binh

 

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

1.Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

 

2. Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

4. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

 

5. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

 

6. Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

 

XAY NHA TAN BINH

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH
 

Quản lý môi trường xây dựng

1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

 

2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

 

4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

 

 Phá dỡ công trình xây dựng

1. Việc phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng được thực hiện trong những trường hợp sau đây:
a) Giải phóng mặt bằng;
b) Công trình có nguy cơ sụp đổ gây nguy hiểm cho tính mạng con người và công trình lân cận;
c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Xây dựng; 
d) Phần công trình xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng sai với quy hoạch xây dựng, sai với Giấy phép xây dựng;
đ) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 
a) Có quyết định phá dỡ; 
b) Có phương án phá dỡ theo quy định;
c) Bảo đảm an toàn cho người và công trình lân cận;
d) Bảo đảm vệ sinh môi trường; 
đ) Việc phá dỡ phải được giám sát để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.

 

BÁO GIÁ XÂY NHÀ QUẬN TÂN BÌNH

 

Dự án liên quan

BÁO GIÁ XÂY NHÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Diện tích: m2

CÔNG TY XÂY DỰNG QUẬN 2

Địa chỉ: công ty xây dựng nhà ở quận 2

Diện tích: m2

CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở QUẬN 12

Địa chỉ: CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở QUẬN 12

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI HÓC MÔN

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích:

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229