Bảng dự toán xây nhà,dự toán xây nhà

Bảng dự toán xây nhà,dự toán xây nhà

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

    BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ Ở​ ?

  • Địa chỉ: tphcm
  • Diện tích: m2
  • Mô tả: Bảng dự toán xây nhà,dự toán xây nhà.Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình.Dự toán xây nhà/Bảng dự toán xây nhà phải bảo đảm tính chính xác,không bỏ sót,chồng chéo khối lượng

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ,DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

du toan xay nha

 

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 Nội dung dự toán xây dựng công trình :

1. Dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là dự toán công trình) được xác định theo công trình xây dựng cụ thể và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá xây dựng công trình, chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) (sau đây gọi là định mức chi phí tỷ lệ) cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó.

3. Nội dung dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ - DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

- Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình. Xác định (dự đoán) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức, đơn giá, báo giá vật liệu, dịch vụ... có liên quan.

- Dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

- Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

- Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng.

- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, quyết toán.

- Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình

- Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:

- Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;

- Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng,thanh quyết toán khi chỉ định thầu.

  

Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở : << BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI >>,hoặc << BÁO GIÁ XÂY

DỰNG PHẦN THÔ >> thể hiện lập dự toán theo khối lượng và đơn giá (thành tiền = khối lượng x đơn giá)

 

* Để lập dự toán xây nhà, cần lưu ý các yếu tố sau:

+ Diện tích đất: Từ diện tích đất,chúng ta có thể tính được diện tích xây dựng và mức chi phí cho việc thi công móng.

+ Thiết kế kiến trúc: Việc thiết kế kiến trúc sẽ ảnh hưởng đến giá thành xây dựng. Vì vậy, bạn cần xác định rõ kiểu dáng, số tầng, số phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm... để có một bản vẽ thiết kế chi tiết.

+ Vật liệu xây dựng: Các loại vật liệu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chi phí xây dựng. Bạn có thể tìm hiểu về các loại vật liệu như gạch, xi măng, đá, thép, sắt, gỗ... để chọn ra loại phù hợp với ngân sách của mình.

+ Công nhân và chi phí lao động: Chi phí lao động,cũng như số lượng công nhân thi công sẽ tác động đến giá thành của dự án.

+Chi phí bảo trì và sửa chữa: Sau khi hoàn thành dự án,chúng ta cần tính toán chi phí bảo trì và sửa chữa trong thời gian tới.

+Từ các yếu tố trên, chúng ta có thể lập một bản dự toán xây dựng sơ bộ để có cái nhìn tổng quan về chi phí.

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ,DỰ TOÁN XÂY NHÀ

gia xay nha

- Tính đúng,tính đủ,không trùng lặp chi phí,các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định

- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.

- Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu )

 

* CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY NHÀ
 

+ Đo bóc khối lượng là xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công.Do tính trước khối lượng trước khi thực hiện công việc nên còn được gọi là tính tiên lượng hay đo bóc tiên lượng.

 

+ Khối lượng xây dựng là căn cứ quan trọng có tính chất quyết định đến việc xác định giá trị dự toán và làm căn cứ quyết định đầu tư,chọn phương án đối với chủ đầu tư và là căn cứ quyết định phưíng án dự thầu của nhà thầu.

 

+ Khối lượng xây dựng công trình,hạng mục công trình được đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.Khối lượng xây dựng công trình,hạng mục công trình được đo bóc là một cơ sở cho việc kiểm soát chi phí,thanh quyết toán giá trị hợp đồng thi công xây dựng công trình.
 
+Việc tính đúng tính đủ khối lượng ban đầu công tác xây dựng là mối quan tâm của những người tham gia vào hoạt  động đầu tư xây dựng.Xác định khối lượng công việc là một yêu cầu không thể thiếu đối với một dự án đầu tư xây dựng và là một công việc nằm trong trình tự đầu tư và xây dựng.
 
+ Mục đích cơ bản của việc đo bóc khối lượng là để xác định giá thành xây dựng,ứng với các giai đoạn chuẩn bị đầu tư,thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng thì khối lượng của công tác xây dựng cũng được xác định tương ứng dựa trên bản vẽ thiết kế cơ sở,thiết kế bản vẽ kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

 

+ Bản khối lượng là căn cứ chủ yếu để tính ra yêu cầu về kinh phí,vật tư,nhân lực cho công trình.Đo bóc khối lượng là trọng tâm của công tác dự toán đây là khâu khó khăn,phức tạp và tốn nhiều thời gian nhưng lại rất dễ sai sót.

 

+Yêu cầu của việc đo bóc khối lượng : Khối lượng xây dựng công trình phải được đo,đếm,tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ,trình tự thi công xây dựng công trình.Khối lượng đo bóc cần thể hiện  được tính chất,kết cấu công trình,vật liệu chủ yếu sử dụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định được chi phí xây dựng.

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ,DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ,DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

du toan xay nha

 

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 Nội dung dự toán xây dựng công trình :

1. Dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là dự toán công trình) được xác định theo công trình xây dựng cụ thể và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá xây dựng công trình, chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) (sau đây gọi là định mức chi phí tỷ lệ) cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó.

3. Nội dung dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ - DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

- Dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng công trình. Xác định (dự đoán) giá trị công trình của sản phẩm xây dựng từ bản vẽ thiết kế và các số liệu định mức, đơn giá, báo giá vật liệu, dịch vụ... có liên quan.

- Dự toán xây dựng công trình (gọi tắt là dự toán) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

- Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền sẽ phải chi để có được công trình hoặc hạng mục công trình mà mình mong muốn.

- Xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng.

- Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, quyết toán.

- Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình

- Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình:

- Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu;

- Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng,thanh quyết toán khi chỉ định thầu.

  

Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở : << BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI >>,hoặc << BÁO GIÁ XÂY

DỰNG PHẦN THÔ >> thể hiện lập dự toán theo khối lượng và đơn giá (thành tiền = khối lượng x đơn giá)

 

* Để lập dự toán xây nhà, cần lưu ý các yếu tố sau:

+ Diện tích đất: Từ diện tích đất,chúng ta có thể tính được diện tích xây dựng và mức chi phí cho việc thi công móng.

+ Thiết kế kiến trúc: Việc thiết kế kiến trúc sẽ ảnh hưởng đến giá thành xây dựng. Vì vậy, bạn cần xác định rõ kiểu dáng, số tầng, số phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm... để có một bản vẽ thiết kế chi tiết.

+ Vật liệu xây dựng: Các loại vật liệu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến chi phí xây dựng. Bạn có thể tìm hiểu về các loại vật liệu như gạch, xi măng, đá, thép, sắt, gỗ... để chọn ra loại phù hợp với ngân sách của mình.

+ Công nhân và chi phí lao động: Chi phí lao động,cũng như số lượng công nhân thi công sẽ tác động đến giá thành của dự án.

+Chi phí bảo trì và sửa chữa: Sau khi hoàn thành dự án,chúng ta cần tính toán chi phí bảo trì và sửa chữa trong thời gian tới.

+Từ các yếu tố trên, chúng ta có thể lập một bản dự toán xây dựng sơ bộ để có cái nhìn tổng quan về chi phí.

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ,DỰ TOÁN XÂY NHÀ

gia xay nha

- Tính đúng,tính đủ,không trùng lặp chi phí,các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định

- Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.

- Có nội dung công việc là có chi phí (quan trọng là người lập dự toán biết tính toán và đưa chi phí đó vào đâu )

 

* CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY NHÀ
 

+ Đo bóc khối lượng là xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công.Do tính trước khối lượng trước khi thực hiện công việc nên còn được gọi là tính tiên lượng hay đo bóc tiên lượng.

 

+ Khối lượng xây dựng là căn cứ quan trọng có tính chất quyết định đến việc xác định giá trị dự toán và làm căn cứ quyết định đầu tư,chọn phương án đối với chủ đầu tư và là căn cứ quyết định phưíng án dự thầu của nhà thầu.

 

+ Khối lượng xây dựng công trình,hạng mục công trình được đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình và lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.Khối lượng xây dựng công trình,hạng mục công trình được đo bóc là một cơ sở cho việc kiểm soát chi phí,thanh quyết toán giá trị hợp đồng thi công xây dựng công trình.
 
+Việc tính đúng tính đủ khối lượng ban đầu công tác xây dựng là mối quan tâm của những người tham gia vào hoạt  động đầu tư xây dựng.Xác định khối lượng công việc là một yêu cầu không thể thiếu đối với một dự án đầu tư xây dựng và là một công việc nằm trong trình tự đầu tư và xây dựng.
 
+ Mục đích cơ bản của việc đo bóc khối lượng là để xác định giá thành xây dựng,ứng với các giai đoạn chuẩn bị đầu tư,thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng thì khối lượng của công tác xây dựng cũng được xác định tương ứng dựa trên bản vẽ thiết kế cơ sở,thiết kế bản vẽ kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

 

+ Bản khối lượng là căn cứ chủ yếu để tính ra yêu cầu về kinh phí,vật tư,nhân lực cho công trình.Đo bóc khối lượng là trọng tâm của công tác dự toán đây là khâu khó khăn,phức tạp và tốn nhiều thời gian nhưng lại rất dễ sai sót.

 

+Yêu cầu của việc đo bóc khối lượng : Khối lượng xây dựng công trình phải được đo,đếm,tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ,trình tự thi công xây dựng công trình.Khối lượng đo bóc cần thể hiện  được tính chất,kết cấu công trình,vật liệu chủ yếu sử dụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định được chi phí xây dựng.

 

BẢNG DỰ TOÁN XÂY NHÀ,DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

Dự án liên quan

BÁO GIÁ XÂY NHÀ

Địa chỉ: Tphcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

XÂY NHÀ PHỐ

Địa chỉ: hcm

Diện tích: m2

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229