Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN

Hotline:0978866511

Ks.ĐỒNG KIM KHÁNH

Hotline:0908327229

Kiến trúc nổi bật

 

ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ,ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

 

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

- Là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới công trình.Bao gồm :Chi phí xây dựng,chi phí thiết bị,chi phí quản lý dự án và  một số chi phí khác của dự án.

 

- Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng  là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

 

bao gia xay nha

                                                

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

 

Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu,nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp hoặc đơn vị kết cấu,bộ phận của công trình.Đơn giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết (đơn giá xây nhà chi tiết) và đơn giá xây dựng tổng hợp (đơn giá xây nhà tổng hợp) của công trình

 

Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình chi tiết:
 

- Danh mục các công tác xây dựng cần lập đơn giá chi tiết;
- Định mức các thành phần hao phí của các công tác trên;
- Giá vật liệu sử dụng để tính đơn giá là giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị tăng tại công trình;
- Giá nhân công của công trình;
- Giá ca máy và thiết bị xây dựng của công trình.

Cở sở lập đơn giá xây dựng tổng hợp:
 

- Nhóm danh mục công tác,đơn vị kết cấu,bộ phận hoặc đơn vị công năng của công trình;
- Đơn giá chi tiết tương ứng với nhóm danh mục công tác,đơn vị kết cấu,bộ phận hoặc đơn vị công năng của công trình.

 

Xác định danh mục công tác xây lắp,bộ phận kết cấu cần xây dựng đơn giá tổng hợp,một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu,đơn vị tính và nội dung thành phần công việc của nó.
 

-Tính khối lượng xây lắp (q) của từng loại công tác xây lắp cấu thành đơn giá tổng hợp.
- Xác định chi phí vật liệu (VL),nhân công (NC),máy thi công (M) tương ứng với khối lượng xây lắp (q) của từng loại công tác xây lắp cấu thành đơn giá tổng hợp theo công thức.


*Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng, làm cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình.
 

- Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói ở trên, trong mỗi chương công tác của Định mức dự toán đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
 

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt 0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không quy định độ cao như công tác trát,láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao ≤ 16m; ≤ 50m và >50m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

 

 

Đơn giá xây nhà,đơn giá xây dựng

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0908327229